Disputas: Christen Peder Dahl

Cand.med. Christen Peder Dahl ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Inflammatory cytokines in heart failure – Potential role as mediators and biomarkers.

Bedømmelseskomité

1. opponent: Professor Finn Waagstein, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg, Sverige
2. opponent: Professor Anders Sundan, Inst. for kreftforskning og molekylær medisin, NTNU, Trondheim
3. medlem av bedømmelseskomitéen: Professor Ingebjørg Seljeflot, Medisinsk klinikk, Institutt for klinisk medisin, UiO

Leder av disputas:  Professor Ole M. Sejersted, Hjerte-, lunge- og karklinikken, Institutt for klinisk medisin, UiO

Veileder:  Professor Lars Gullestad, Hjerte-, lunge- og karklinikken, Institutt for klinisk medisin, UiO

Sammendrag

Immunaktivering og betennelse kan være involvert i utvikling av kronisk hjertesvikt. Målet for dette arbeidet var å avdekke nye mediatorer som kan bidra til utviklingen av hjertesvikt, med spesielt fokus på deltagere i betennelsesreaksjoner.
Vi har påvist at flere stoffer som fremmer betennelse er oppregulert både ved klinisk og eksperimentell hjertesvikt. I laboratorieforsøk har vi vist at disse stoffene kan fremme ytterligere betennelse i blodceller samt føre til nedbryting av bindevev i hjertet.
Vi har også vist at måling av osteoprotegerin i blodet, en markør på betennelse og kalkdannelse, var i stand til å gi uavhengig prognostisk informasjon i en stor populasjon av hjertesviktpasienter.
Til slutt viste vi at også mediatorer fra lungene kan bidra til økt betennelse hos hjertesviktpasienter. Vi har allerede identifisert nye prognostiske markører ved denne tilstanden, og våre resultater kan på lengre sikt lede fram mot helt nye behandlingsformer hos pasienter med hjertesvikt.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Elisabeth Kolflaath Semprini.

Publisert 16. nov. 2010 11:18 - Sist endret 16. nov. 2010 11:25