Disputas: Marius Trøseid

Cand.med. Marius Trøseid ved Institutt for klinisk medisin, Ullevål vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Studies on inflammation and atherosclerosis in the metabolic syndrome

Bedømmelseskomité

1. opponent: Professor Nikolaus Marx, Universitätsklinikum Aachen, Tyskland
2. opponent: Professor Kristian F. Hanssen, Medisinsk klinikk, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo
3. medlem av bedømmelseskomitéen: Professor Guro Valen, Avdeling for fysiologi, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Leder av disputas:  Professor Geir Arve Christensen, Institutt for eksperimentell medisinsk forskning, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Veileder:  Professor Harald Arnesen og professor Ingebjørg Seljeflot, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Betennelsesstoffer og magefett gir stor risiko for hjertesykdom

Vi blir stadig mer stillesittende og overvektige. Så mange som 1 av 4 nordmenn i voksen alder kan møte kriteriene for det metabolske syndrom, som er en kombinasjon av magefedme, høyt blodtrykk, høye insulinnivåer og uheldig kolesterolnivå. Mye tyder på at hjerte- og karsykdommer skyldes en betennelseprosess i blodårene, og det metabolske syndrom kan bidra til denne betennelsestilstanden, blant annet ved at magefettet skiller ut ulike betennelsesstoffer.
Lege og forsker Marius Trøseid har i sitt doktorgradsarbeid ”Studies on inflammation and atherosclerosis in the metabolic syndrome“ funnet at slike betennelsesstoffer gir en større risiko for hjerte- og karsykdom hos denne pasientgruppen enn klassiske risikofaktorer som røyking og høyt kolesterol. Nivået av betennelsesstoffer i blodet var relatert både til forekomst av stabil hjerte-/karsykdom og til akutte hendelser som hjerteinfarkt og hjerneslag i løpet av tre års oppfølging. Særlig hos pasienter med høyt blodsukker ser det ut til at slike betennelsesstoffer er ugunstige.
-Heldigvis nytter det å legge om livsstilen. Trøseid og medarbeidere fant i to ulike studier at fysisk trening, kostholdsveiledning og omega-3 fettsyrer reduserte nivået av disse farlige betennelsesstoffene. Reduksjonen var interessant nok relatert til en bedring av det metabolske syndrom.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Natalia Andronova.

Publisert 6. apr. 2010 13:53 - Sist endret 20. apr. 2010 10:14