Disputas: Trond Velde Bogsrud

Cand.med. Trond Velde Bogsrud ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.(philosophiae doctor): Positron emission tomography with 2-deoxy-2-[18F]fluoro-D-glucose in patients with thyroid diseases  

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Docent Gertrud Berg, Sahlgrenska akademin, Gøteborgs universitet, Sverige
  • 2. opponent: Professor Jan Erik Varhaug, Haukeland universitetssjukehus, Bergen
  • 3. medlem av bedømmelseskomitéen: Professor Per Skaane, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Karl-Erik Giercksky, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Veiledere

Overlege Tore Bach-Gansmo, Oslo universitetssykehus HF, Ullevål

Professor Trine Bjøro,Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Studier som inngår i doktoravhandlingen viser at FDG PET/CT kan være særlig nyttig i diagnostikk og oppfølging av pasienter med aggressive former av kreft i skjoldbruskkjertelen. FDG PET/CT kan gi nyttig informasjon om sykdomsutbredelse, gi tidlig informasjon om effekt av behandling, påvise tilbakefall av kreft tidligere enn annen tilgjengelig diagnostikk og gi informasjon om endelig sykdomsutfall (prognose). FDG PET/CT kan ha høy nytteverdi ved bestemmelse av mest egnet behandling.

Studier som inngår i avhandlingen viser videre at et tilfeldig funn av lokalisert økt opptak av FDG i skjoldbruskkjertelen ved PET/CT representerer en kreftsvulst i omkring 1/3 av pasientene. Videre utredning med ultralyd og nålbiopsi vil være påkrevd for endelig diagnose. Generelt økt FDG opptak i skjoldbruskkjertelen som et tilfeldig funn ved PET/CT, tyder derimot på en godartet tilstand med en akutt eller kronisk betennelse. Pasienter med generelt økt FDG opptak på PET/CT bør utredes med blodprøveanalyser av stoffskiftehormoner og autoantistoff i blodet, fordi mange av pasientene vil ha eller vil kunne utvikle lavt stoffskifte (hypotyreose).

PET er et akronym for positron emisjons-tomografi. PET er en avansert medisinsk avbildingsteknologi, som kan måle og avbilde biokjemiske prosesser i kroppen ved hjelp av radioaktive sporstoff. En PET-skanner har en innebygget røntgenmaskin av typen CT, og en slik kombinert PET- og CT-skanner betegnes PET/CT.

Det vanligste sporstoffet som benyttes i PET/CT er radioaktivt merket sukker (FDG). FDG opphopes i høy konsentrasjon i celler med høy forbrenning av sukker, hvilket er typisk for kreftceller. Den vanligste bruken av FDG PET/CT er i diagnostikk og oppfølging av kreftsykdom. En normal skjoldbruskkjertel har lav forbrenning av sukker og viser derfor lavt opptak av FDG.  Hjerne, hjerte og betennelsesprosesser har høy omsetning av sukker. FDG PET benyttes derfor også i diagnostikk av visse sykdommer i hjernen og hjertet, samt ved enkelte betennelsessykdommer.

 

Publisert 6. juni 2011 10:11 - Sist endret 10. nov. 2014 13:37