Disputas: Bjørnar Leangen Grenne

Cand.med. Bjørnar Leangen Grenne ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Early risk stratification by echocardiography in acute coronary syndromes.

Bedømmelseskomité

1. opponent: Assoc. Professor Jan Engvall, Avdelning for Kardiovaskulär medicin, Linköpings universitet, Linköping, Sverige
2. opponent: Professor Eva Gerdts, Seksjon for kardiologi, Institutt for indremedisin, Universitetet i Bergen
3. medlem av bedømmelseskomitéen: Professor Pål Smith, Klinikk for indremedisin og laboratoriefag, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas:  Professor Ivar Sjaastad, Hjerte-, lunge- og karklinikken, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Veileder:  Professor Thor Edvardsen, Hjerte-, lunge- og karklinikken, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Ultralyd for tidlig risikovurdering ved akutt hjerteinfarkt
Lege og forsker Bjørnar Leangen Grenne har vist at svært mange pasienter med akutt hjerteinfarkt ikke identifiseres tidlig nok og derfor går glipp av livsviktig behandling. En ny metode kan allerede ved innleggelsen identifisere pasienter som behøver umiddelbar behandling. I dag brukes EKG for å finne pasienter med hjerteinfarkt som behøver akutt åpning av en tett kransåre. Grenne og medarbeidere har imidlertid vist at svært mange av disse pasientene ikke fanges opp med dagens retningslinjer for diagnostikk. I avhandlingen har Grenne vist at pasienter med tett kransåre som ikke oppdages med EKG får stor skade på hjertemuskelen fordi de behandles for sent. Disse pasienten får også forverring av hjerteskaden mens de venter på behandling. Et viktig funn er at nye ultralydteknikker kan brukes til å påvise pasienter med akutt tette kransårer ved innleggelsen, selv om EKG har sviktet. Disse pasienten kan dermed sendes direkte til utblokking av den tette åren.
Avhandlingen Early risk stratification by echocardiography in acute coronary syndromes utgår fra Universitetet i Oslo og har vært et samarbeid mellom Sørlandet Sykehus Arendal og Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet.
Funnene i avhandlingen kan bidra til bedret diagnostikk og raskere behandling av pasienter med akutt hjerteinfarkt.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Elisabeth Kolflaath Semprini.

Publisert 31. mars 2011 11:34 - Sist endret 4. apr. 2011 09:50