Disputas:Bernt Christian Hellerud

Cand. med. Bernt Christian Hellerud ved Institutt for klinisk medisin, Kvinne- og barneklinikken vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): "Meningococcal sepsis: Beneficial and harmful inflammatory mechanisms"

 

Bedømmelseskomité

1. opponent: Professor emeritus Robert S. Munford, Laboratory of Clinical Infectious Diseases, NIAID/NHI, USA
2. opponent: Professor Else K. Tønnesen, Århus Universitetshospital, Århus, Danmark
3. medlem av bedømmelseskomitéen: Professor Knut Kvernebo, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo


Leder av disputas

Professor Johan Ræder, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Veileder

Professor Petter Brandtzæg, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Studier av sykdomsmekanismene ved meningokokkinfeksjon

Lege og forsker Bernt Christian Hellerud har i sin doktoravhandling studert sykdomsmekanismer ved meningokokksykdom. Studiene gir grunnlag for bedre forståelse av denne alvorlige og ofte dødelige tilstanden som rammer unge mennesker. Meningokokk-bakterier kan gi smittsom hjernehinnebetennelse eller alvorlig blodforgiftning. Sykdomsutviklingen bestemmes av bakterieveksten i blodbanen og kroppens immunrespons. Ved lavt til moderat antall meningokokker i blodet fant vi at ett enkelt molekyl i bakterieveggen (lipopolysakkarid, LPS) er ansvarlig for hele immunresponsen gjennom aktivering av ett enkelt signalsystem hos hvite blodceller (CD14/TLR4 reseptorer). Ved høyt antall meningokokker som hos pasienter med alvorlig blodforgiftning, er immunresponsen mer kompleks og involverer flere systemer, inkludert komplementsystemet som er et plasma kaskade system som aktiveres ved infeksjon, og TLR2. Den viktigste forsvarsmekanismen mot meningokokker er deponering av komplementproteiner på bakterieoverflaten som enten kan perforere bakteriene slik at de sprenges eller stimulere hvite blodceller til å spise dem. Perforasjonsmekanismen er regnet som den viktigste. Vi har funnet at begge mekanismene er avhengig av antistoffmediert komplementaktivering men at en effektiv perforasjonsmekanisme stiller større krav til mengde og type antistoff enn det som kreves for at hvite blodceller skal spise bakteriene. Vi har også funnet at deponering av komplementaktiveringsprodukter på meningokokkene gjør at disse binder seg til røde blodceller, og at slik binding kan begrense hvite blodcellers evne til å spise dem. Med gris som forsøksdyr har vi utviklet en ny modell for alvorlig meningokokksykdom som på en realistisk måte etterligner alvorlig blodforgiftning hos mennesker. I modellen har vi demonstrert at LPS er det viktigste sykdomsfremkallende molekylet hos meningokokkene men at også andre molekyler kan bidra når bakteriemengden øker.

Kontaktperson


For mer informasjon, kontakt Natalia Andronova.

Publisert 1. juni 2011 12:41 - Sist endret 10. nov. 2014 14:01