Disputas: Siri Rostoft Kristjansson

Cand.med. Siri Rostoft Kristjansson ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden  ph.d. (Philosophiae doctor): The role of geriatric assessment and frailty measurements in predicting surgical risk and survival in elderly patients with colorectal cancer - A prospective observational cohort study.

Bedømmelseskomité

1. opponent: Professor Henrik Kehlet, Sektion for kirurgisk patofysiologi, Rigshospitalet, Danmark
2. opponent: Professor Olav Sletvold, Institutt for nevromedisin, NTNU
3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Sophie D. Fosså, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo 

Leder av disputas

Professor Erik Wist, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Veiledere

  • Professor Torgeir Bruun Wyller, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo
  • Professor Arild Nesbakken, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo
  • Marit Slaaen Jordhøy,  Kreftenheten, Sykehuset Innlandet Hamar
     

Sammendrag

Alder bør ikke styre behandlingen av eldre kreftpasienter

Ved en undersøkelse av 182 pasienter mellom 70 og 94 år som ble operert for kreft i tykktarm eller endetarm i Oslo og Akershus, viste det seg at andelen som fikk komplikasjoner etter inngrepet ikke økte med økende alder. En gruppe pasienter som ble vurdert som skrøpelige før operasjonen fikk ikke overraskende betydelig flere komplikasjoner enn de øvrige pasientene. Under 2% av pasientene døde i forbindelse med inngrepet.

Aldringsprosessen styres ikke av kalenderen, men av biologien. For å vurdere om en pasient tåler kreftbehandling må man derfor se på andre forhold enn alder alene, slik som andre sykdommer, hvor godt pasienten klarer seg ellers, om pasienten lever et aktivt liv, ernæring, depresjon og kognitiv funksjon. Basert på en systematisk oversikt over dette kan man identifisere pasienter som har lite kroppslige reserver, og dermed økt risiko for komplikasjoner. Metoden er hentet fra geriatrien (aldersmedisin), der man i flere år har vurdert eldre pasienter på denne måten.

Levealderen i Norge øker med fem timer hver dag, og andelen personen over 65 år vil bli større i årene som kommer. Økende alder er en av de viktigste risikofaktorene for å få kreft, og antall mennesker som får kreft vil derfor øke. Dessverre har vi liten kunnskap om hvordan eldre med kreft skal behandles, i hovedsak fordi de faller utenfor forskernes prosjekter. Dette er i ferd med å endre seg fordi stadig flere forskere fatter interesse for fagområdet eldre og kreft.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Natalia Andronova.
 

Publisert 13. okt. 2011 12:34 - Sist endret 10. nov. 2014 14:03