Disputas: Akiah Ottesen Berg

Cand.psychol. Akiah Ottesen Berg ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor):  Psychosis in Immigrants: A Cross-Sectional Study of Symptom Profile and Environmental Stressors 

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Professor Paul Fearon,St. Patrick University Hospital & Trinity College Dublin, Irland   

  • 2. opponent: Forsker Christine Friestad, Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri, Oslo 

  • 3. medlem av bedømmelseskomitéen:Førsteamanuensis Anne Margrethe Myhre, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo 

     

Leder av disputas

Professor Edle Ravndal, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Veileder

  • Professor Edvard Hauff, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo
     

Sammendrag

Innvandrere har økt risiko for schizofreni og andre psykoselidelser. Psykolog Akiah Berg har vist i sin doktorgrad om psykoselidelse hos innvandrere at denne gruppen har mer alvorlige symptomer enn etniske nordmenn, og at dette kan ha sammenheng med miljøfaktorer.

I sin avhandling Psychosis in Immigrants: A Cross-Sectional Study of Symptom Profile and Environmental Stressors finner Berg at innvandrere med psykose har mer positive symptomer (dvs. hallusinasjoner og vrangforestillinger) i tillegg til mer depresjon enn etniske nordmenn. Videre undersøkelser viste at alvorlighetsgraden av disse symptomene hadde sammenheng med grad av opplevd diskriminering. Det ble observert at Afrikanske innvandrere opplevde seg mer diskriminert enn de fra Asia og Europa, og at dette kunne ha sammenheng med funn av høyere symptomer hos nettopp denne innvandrergruppen. Vitamin D-mangel er et vanlig helseproblem hos en rekke innvandrergrupper i Nord-Europa. Berg fant lav vitamin D-nivå hos over 80 % av innvandrere og 50 % etniske nordmenn med psykose. Vitamin D-nivå hos psykosepasienter viste seg å ha sammenheng med vekttap, psykomotorisk treghet, somatiske smerter og lite fysisk energi. Alle disse symptomer kan være tilstede ved depresjon, en tilstand som forekom oftere hos innvandrere med psykose.

Resultatene støtter dermed annen forskning fra andre land, som tyder på at økt psykose hos innvandrergrupper har sammenheng med deres miljø og livssituasjon. Det har betydning for fremtidig forebygging og er et viktig fokus i behandlingen av denne pasientgruppen. 

 

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Kari-Anne Bjørnerud

 

 

Publisert 1. juni 2011 13:15 - Sist endret 12. feb. 2015 15:55