Disputas: Lina Rodahl

Cand.scient. Lina Rodahl ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Regulators of endosome dynamics in cell signalling and disease.  

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Forsker Anne Uv, Institutionen för biomedicin, Göteborgs Universitet, Sverige 

  • 2. opponent: Professor Kristian Prydz, Institutt for molekylær biovitenskap, Universitetet i Oslo 

  • 3. medlem av bedømmelseskomitéen: Professor Jan Øivind Moskaug, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo 

Leder av disputas

Professor Finn Olav Levy, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Veileder

  • Professor Harald A. Stenmark, Senter for fremragende forskning- Senter for kreftbiomedisin, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Stipendiat Lina Rodahl har funnet ut at cellene i kroppen vår er avhengige av visse proteiner for å hindre at de blir kreftceller.

Kreft oppstår når celler i kroppen unnslipper «dødssignaler»  og deler seg ute av kontroll. De syke cellene overlever på bekostning av de friske og danner svulster. Cellegift er den vanligste behandlingen mot kreft. Den dreper kreftceller, men også friske celler og gir dermed mange uønskede bivirkninger. For å kunne utvikle bedre behandling, må vi forstå hvorfor celler i kroppen forvandles til kreftceller. Celler mottar signaler om at de for eksempel skal vokse og dele seg fra sine omgivelser. Mange av signalene blir skrudd av i cellenes «magesekker», kalt endosomer. Når kontrollen av endosomene svikter, kan det blant annet føre til utvikling av kreft. Endosomene dannes og kontrolleres nøye av mange ulike proteiner. To av disse proteinene er Vps4 (Vacuolar protein sorting 4) og Fab1 (Fragmented and binucleated 1).

Genetiske eksperimenter på mennesker er forbudt. Kan bananfluen hjelpe oss på vei?

I sin avhandling har Lina Rodahl har brukt bananflue(Drosophila melanogaster) som en modell for menneskekroppen og studert hvordan Vps4 og Fab1 påvirker vekstkontroll via endosomene. Veldig mange viktige proteiner, inkludert de som kontrollerer endosomene i bananflue, er bevart gjennom evolusjonen. Det betyr at bananflueproteinene og prosessene de styrer, er svært like og direkte sammenliknbare med prosessene hos oss mennesker. Rodahl ødela Vps4-funksjonen ibananfluer og oppdaget at signaler, som er tilknyttet ulike krefttyper i mennesker, ble aktivert. Sammen med blokkering av celledød førte dette til at cellene oppførte seg som kreftceller (figur 1). Ødeleggelse av Fab1 førte ikke til ukontrollert kreftvekst. På bakgrunn av disse funnene kan Vps4 potensielt være et angrepspunkt for målrettet kreftbehandling.  

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Kari-Anne Bjørnerud

Publisert 1. juni 2011 12:42 - Sist endret 12. feb. 2015 15:55