Disputas: Katrine Dønvold Sjøborg

Cand.med. Katrine Dønvold Sjøborg ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Cervical neoplasia: Causes and consequenses

Bedømmelseskomité

1. opponent: Overlege Björn Strander, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Gøteborg, Sverige
2. opponent: Overlege Susanne Albrechtsen, Haukeland universitetssykehus, Bergen
3. medlem av bedømmelseskomitéen: Professor Torill Sauer, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas:  Professor Babill Stray-Pedersen, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Veileder:  Professor Anne Eskild, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Sammendrag

I avhandlingen Cervcial neoplasia: causes and consequences av Katrine Dønvold Sjøborg og medarbeidere går det fram at kvinner som er operert for forstadier til livmorhalskreft, har 3-4 ganger høyere risiko for å føde for tidlig sammenliknet med kvinner uten slik behandling. Risikoøkningen som følge av slik behandling var størst før svangerskapsuke 28, hvor konsekvensene av for tidlig fødsel er størst.
Livmorhalskreft og forstadier til livmorhalskreft er forårsaket av enkelte sub-typer av humant papilloma virus (HPV). Hvert år blir ca 3000 kvinner operert for forstadier til livmorhalskreft i Norge. Majoriteten av slike forstadier vil imidlertid tilheles spontant uten at det utvikles livmorhalskreft. Vi har i dag ingen metode for å skille de forstadiene som tilheles spontant fra de forstadiene som utvikles til livmorhalskreft. Det gjøres derfor operasjoner for forstadier til livmorhalskreft hos mange kvinner som aldri ville ha fått kreft i livmorhalsen. Vaksine mot HPV ble innført i det norske barnevaksinasjonsprogrammet for tolvåringer fra høsten 2009. Sjøborg og medarbeidere beregnet at et HPV vaksinasjonsprogram kan forebygge noen av de for tidlige fødslene som skyldes operasjoner i livmorhalsen gjennom å redusere behovet for behandling av forstadier til livmorhalskreft.
I avhandlingen ble to ulike prinsipper for påvisning av HPV i livmorhalsen undersøkt; HPV mRNA-testing, som påviser kreftaktivitet i cellene, og HPV DNA-testing, som påviser tilstedeværelse av HPV. Det er behov for flere data for å avklare hvorvidt HPV mRNA testing kan være egnet som en markør for å identifisere kvinner med økt risiko for å utvikle livmorhalskreft. Det er minst 12 ulike sub-typer av HPV som kan gi kreft i livmorhalsen. Foreløpig finnes det lite kunnskap om hvilke av disse HPV sub-typene som er farligst. Våre studier kan tyde på at HPV sub-typene 16 og 33 kan være forbundet med høyere kreftfare enn andre HPV sub-typer.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Kari-Anne Bjørnerud.

Publisert 11. mars 2011 09:53 - Sist endret 11. mars 2011 10:02