Disputas: Thea Eline Hetland - Gynekologisk onkologi

Cand.med. Thea Eline Hetland ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Molecular markers of clinical outcome and chemotherapy treatment response in advanced ovarian carcinoma

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Professor Christian Marth, Innsbruck Medical University, Østerrike

  • 2. opponent: Professor C. Blake Gilks, Vancouver General Hospital, Canada

  • 3. medlem av bedømmelseskomitéen: Professor Solveig Norheim Andersen, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Stein Kvaløy, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Førsteamanuensis Ben Davidson, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Lege og forsker Thea Eline Hetland har studert uttrykk av ulike biomarkører i vevsprøver fra kvinner med sene stadier av kreft i eggstokken og sett på deres sammenheng med resistens mot cellegift og overlevelse. Hun har også undersøkt om man kan forutsi behandlings resistens ved å teste vevsprøver med cellegift i laboratoriet. Funnene i studien kan være med å danne grunnlaget for mer målrettede behandlingsstrategier av eggstokkreft.
I avhandlingen ”Molecular markers of clinical outcome and chemotherapy treatment response in advanced ovarian carcinoma” har Hetland og medarbeidere undersøkt svulstvev fra eggstokker, vev fra metastaser og tumorceller i væske fra buk- og lungehinner, oppstått pga kreftspredning. Standard behandling av kreft i eggstokken er operasjon og cellegift. En av årsakene til at de fleste kvinnene dør av sin sykdom er at effekten av cellegift avtar over tid, bl.a. fordi kreftcellene utvikler resistens.  Det er derfor behov for metoder som kan påvise resistensutvikling og sykdomsprogresjon samt utvikling av nye behandlingsstrategier. Hetland og medarbeidere har funnet at enkelte markører er ulikt uttrykt i primær tumor og ved spredning, andre markører er uendret. De har også funnet at uttrykk av enkelte markører endres etter cellegiftbehandling. Videre har de vist at høyt eller lavt uttrykk av enkelte markører før start av behandling kan forutsi kjemoterapi resistens og dårlig overlevelse. Enkelte av biomarkørene i studien kan være mulige kandidater for videre undersøkelser i utviklingen av skreddersydd medisinsk behandling. Ved test av vevsprøver med cellegift i laboratoriet, fant forskningsgruppen en grenseverdi som kunne forutsi hvilke pasienter som var resistente. En slik test vil kunne spare resistente pasienter for uvirksom cellegiftbehandling og påfølgende alvorlige bivirkninger.
 

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Kari-Anne Bjørnerud

Publisert 21. jan. 2013 14:43 - Sist endret 12. feb. 2015 16:04