Disputas: Ingvild Sørum Leikfoss - Molekylær immunologi

M.Sc. Ingvild Sørum Leikfoss ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Molecular characterization of multiple sclerosis susceptibility genes – Genetic and molecular studies in T cells.

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Førsteamanuensis Marina Rode von Essen, Danish Multiple Sclerosis Center, København universitetssykehus, København
  • 2. opponent: Forsker Lene Malerød, Avdeling for molekylær cellebiologi, Institutt for kreftforskning, Oslo universitetssykehus HF, Radiumhospitalet, Oslo
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Forsker Johannes Espolin Roksund Hov, Avdeling for transplantasjonsmedisin, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Erik Taubøll, Nevrologisk avdeling, Rikshospitalet, Oslo

Hovedveileder

Forsker Tone Berge, Nevrologisk avdeling, Ullevål Universitetssykehus, Oslo

Sammendrag

Hvordan multippel sklerose relaterte genvarianter kan øke sykdomsrisiko

Bestemte variasjoner i genet som koder for CLEC16A er forbundet med økt risiko for multippel sklerose (MS) og andre autoimmune sykdommer. Stipendiat Ingvild Sørum Leikfoss har i sin doktorgradsavhandling, Molecular characterization of multiple sclerosis susceptibility genes, sammen med kollegaer ved Multippel sklerose forskningsgruppen ved Oslo Universitetssykehus/Universitetet i Oslo og samarbeidspartnere, oppdaget at slike forandringer i den genetiske koden i CLEC16A kan påvirke uttrykket av CLEC16A selv og flere andre gener i immunceller. Dette gir indikasjoner på hvordan sykdomsdisponerende varianter i den genetiske koden kan bidra til bakenforliggende sykdomsmekanismer. I T celler (en bestemt type immuncelle) har de oppdaget at CLEC16A molekylet er lokalisert i en bestemt type transportvesikler som resirkulerer molekyler tilbake til celleoverflaten, såkalte Rab4a+ endosomer. I en annen studie utført i T celler, viser Leikfoss og medarbeidere at genuttrykket til to MS-assosierte gener påvirkes av vitamin D, en miljøfaktor som ved for lave nivåer gir noe økt risiko for å utvikle MS. Arbeidet bidrar til å forklare hvordan gener og miljøfaktorer sammen påvirker sykdomsutvikling.

MS er en inflammatorisk sykdom som hovedsakelig rammer sentralnervesystemet. Man vet fortsatt lite om hva som forårsaker MS, men det er kjent at samspillet mellom genvarianter og miljøfaktorer som lavt vitamin D nivå, røyking og virus infeksjon kan bidra til økt risiko for sykdomsutvikling.  Hittil er det blitt identifisert over 100 variasjoner i den genetiske koden som gir noe økt risiko for MS. De assosierte genvariantene er stort sett lokalisert i områder av arvestoffet som ikke koder for protein. Dermed er det uklart hvordan disse genvariantene bidrar til økt sykdomsrisiko. Studier av hvordan slike genvarianter påvirker genuttrykk er én metode for å bedre forstå hvordan MS sykdommen utvikles.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Dag Aalvik.

Publisert 16. okt. 2015 09:25 - Sist endret 28. okt. 2015 15:28