Disputas: Marte Christine Rognstad Mellingsæter - Geriatri

Cand.med. Marte Christine Rognstad Mellingsæter ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Falls and autonomic circulatory control in the elderly. Findings from a falls clinic and head-up tilt tests.

Prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Professor Jesper Mehlsen, Fredriksberg Hospital, Fredriksberg, Danmark
  • 2. opponent: Førsteamanuensis Torgeir Engstad, Geriatrisk avdeling, Universitetssykehuset i Nord-Norge, Tromsø
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Forsker Nada Hadzic-Andelic, Avdeling for sykepleievitenskap, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Disputasleder

Professor Chantal Tallaksen, Nevrologisk avdeling, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Anette Hylen Ranhoff, Klinisk institutt 2, Universitetet i Bergen

Sammendrag

I 2008 etablerte vi Fallpoliklinikken ved OUS. Funnene derfra illustrerer hvordan fall hos eldre har mange og ulike årsaker. En bred og tverrfaglig undersøkelse av fall er viktig og avdekket i noen tilfeller også alvorlig sykdom. Mange av pasientene hadde falt før, brukte mange medisiner og en del var kognitivt svekket. De fleste hadde redusert styrke og balanse. Blodtrykksfall i stående stilling og besvimelse forekom ofte.

Blodtrykksfall ved oppreising og svikt i det ikke viljestyrte nervesystemet kan knyttes til fall og er mer vanlig hos eldre. Vi har sammenlignet evnen til å stå oppreise over tid hos friske eldre kvinner og menn og funnene tyder på at kvinnene tålte dette bedre og at det kan ha sammenheng med nervesystemets kontroll av blodårene.

Våre studier av 30 eldre birkebeinere tyder på at de i alle fall ikke har dårligere evne til å stå oppreist over tid enn friske, jevnaldrende menn. Vi konkluderer med at bedre ortostatisk toleranse kan være en tilleggsgevinst ved trening i eldre år og at dette kan skyldes effekter av trening som større blodvolum og økt aktivitet i den delen av nervesystemet som ikke er knyttet til stressrespons (det parasympatiske nervesystem).

I en liten studie ser det ut som pasienter med kognitiv svikt i tidlig fase kan ha svekket stressrespons til hjerte og blodårer i forbindelse med oppreising og vi antyder at dette kan reflektere tidlige forandringer i hjernen.

Kontaktinformasjon

for mer informasjon, kontakt Dag Aalvik.

Publisert 26. nov. 2015 09:01 - Sist endret 27. nov. 2015 08:50