Disputas: Lasse Pihlstrøm - Nevrologi

Cand.med. Lasse Pihlstrøm ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): The genetics of sporadic Parkinson's disease - Refining the insights from genome-wide association studies.

Prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Forsker Charalampos Tzoulis, Nevrologisk avdeling, Haukeland Universitetssykehus, Bergen
  • 2. opponent: Professor Leonidas Stefanis, Laboratory of Neurodegenerative Diseases, University of Athens Medical School, Athen, Hellas
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Iver A. Langmoen, Nervokirurgisk avdeling, Oslo Universitetssykehus, Oslo

Disputasleder

Professor John-Anker Zwart Klinikk for kirurgi og nevrofag, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Post.doc. Mathias Toft, Nevrologisk avdeling, Oslo Universitetssykehus, Oslo

Sammendrag

Doktoravhandlingen til lege og forsker Lasse Pihlstrøm kaster nytt lys over genetiske risikofaktorer ved Parkinsons sykdom.

Årsaken til Parkinsons sykdom kan sees som et komplekst puslespill, der en lang rekke risikofaktorer bidrar litt hver. Fra forskning gjennom de siste 10 år vet vi at mange av puslespillbrikkene handler om genetisk variasjon, men vi har liten kunnskap om detaljene. Nøyaktig hvilke genvarianter har betydning for sykdomsrisiko, og hvilke mekanismer er involvert på molekylnivå? I sin avhandling The genetics of sporadic Parkinson's disease - Refining the insights from genome-wide association studies har Pihlstrøm og hans medarbeidere tatt nye skritt i retning av et svar på disse spørsmålene.

Det finnes i dag ingen behandling som kan bremse eller stoppe sykdomsutviklingen ved Parkinson. En bedre forståelse av sykdomsprosessen er avgjørende for å kunne utvikle nye behandlingsstrategier. Dersom kunnskapen om genetiske risikofaktorer skal kunne bidra her, trenger vi mer enn en liste over hvilke områder på kromosomene som har betydning for sykdom. Studiene til Pihlstrøm og medarbeidere har gått nærmere inn i detaljene. For eksempel gir resultatene støtte for at bestemte genvarianter forsterker hverandre og virker sammen i sykdomsprosessen. De finner også en sammenheng mellom genetiske risikofaktorer og den reguleringen av genene vi kaller epigenetikk.

Forskningen som presenteres i Pihlstrøms avhandling, tar i bruk et bredt spekter av nye tilnærminger for å forstå de genetiske brikkene i puslespillet som forårsaker Parkinsons sykdom. Tilsvarende strategier og metoder forventes å bli sentrale i studier av både Parkinson og andre vanlige sykdommer i årene som kommer.

Kontaktperson

for mer informasjon, kontakt Dag Aalvik.


 

Publisert 13. nov. 2015 09:00 - Sist endret 13. nov. 2015 12:07