Disputas: Christine Sommer - Epidemiologi

M.Sc. Christine Sommer ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Maternal adiposity: Associations with gestational diabetes and neonatal fat in a multi-ethnic population.

Prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Professor Allan Arthur Vaag, Endokrinilogisk avdeling, Institut for Klinisk Medicin, Rigshospitalet, København, Danmark
  • 2. opponent: Professor Pål Richard Romundstad,Institutt for samfunnsmedisin, NTNU, Trondheim
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Førsteamanuensis Ingrid Nermoen, Medisinsk avdeling, Akershus universitetssykehus, Lørenskog

Disputasleder

Professor Morten C. Moe, Øyeavdelingen, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Kåre I. Birkeland, Avdeling for endokrinologi, sykelig overvekt og forebyggende medisin, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Christine Sommer har i sin avhandling «Maternal adiposity: Association with gestational diabetes and neonatal fat in a multi-ethnic population» undersøkt etniske forskjeller i mors fedme, sammenhengen med svangerskapsdiabetes og hvordan det påvirker barnas vekt og fettmasse ved fødsel. Både mors vektstatus før unnfangelsen og vektøkning i svangerskapet så ut til å øke risikoen for svangerskapsdiabetes, som igjen påvirket de nyfødte barnas fettmasse og fødselsvekt. Svangerskapsdiabetes øker risikoen for senere type 2 diabetes hos mor og er assosiert med overvekt og type 2 diabetes hos barna i voksen alder.

Gravide kvinner og deres barn fulgt fra tidlig i graviditeten, og spesielt sørasiatiske kvinner viste seg å ha høy risiko for svangerskapsdiabetes. Sommer og medarbeidere fant at gravide kvinner med sørasiatisk opprinnelse hadde mer underhudsfett til tross for samme kroppsmasseindeks som kvinner av europeisk opprinnelse, og beholdt mer av underhudsfettet de la på seg i graviditeten etter fødsel. Dette kan bidra til den økte risikoen vi ser av svangerskapsdiabetes hos sørasiater. Vi fant derimot ingen etniske forskjeller i hvor mye vekt kvinnene la på seg i graviditeten mellom kvinner fra Sør Asia, Øst Asia, Midtøsten, Afrika og Europa, selv om høy vektøkning økte risikoen for svangerskapsdiabetes.

Sunn vektøkning i svangerskapet kan nok med fordel få et større fokus enn det har i dagens svangerskapsomsorg, sier Sommer, selv om hun påpeker at det foreløpig ikke er klart hva som er optimal vektøkning på tvers av etnisitet og kroppsmasseindeks. Det viktigste er nok å forebygge overvekt før man blir gravid, slik at man går inn i svangerskapet med en sunn vekt.

Kontaktinformasjon

For mer informasjon, kontakt Dag Aalvik.


 

Publisert 6. nov. 2015 13:13 - Sist endret 6. nov. 2015 13:13