Disputas: Monica Aasrum - Farmakologi

Cand.scient. Monica Aasrum ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden doctor philosophiae (dr.philos.): Signalling pathways mediating cell migration and proliferation activated through EGFR and Met and the role of the docking protein Gab1.

Prøveforelesninger

Se prøveforelesning over oppgitt emne.

Se prøveforelesning over selvvalgt emne.

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Professor Anita Sjölander, Institutsjonen för translotionell medicin, Medicinska Fakulteten, Lunds Universtitet, Lund, Sverige
  • 2. opponent: Professor Anders Sundan, Institutt for Kreftforskning og molekylær medisin, Det medisinske fakultet, NTNU, Trondheim
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Heidi Kiil Blomhoff, Institutt for medisinske basalfag, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Disputasleder

Professor Henrik Huitfeldt, Avdeling for patologi, Klinikk for diagnostikk og intervensjon, Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Vekstfaktorer styrer viktige prosesser i kreftceller. Vekstfaktorer er polypeptider som virker gjennom sine reseptorer på celleoverflaten.  Binding av en vekstfaktor til sin reseptor aktiverer mange signalveier i cellen som er med på å stimulerer proliferasjon, overlevelse, differensiering og migrasjon. 

I sin avhandling “Signalling pathways mediating cell migration and proliferation activated through EGFR and Met and the role of the docking protein Gab1” har Cand. scient. Monica Aasrum og medarbeidere studert hvordan de to vekstfaktor reseptorene epidermal vekstfaktor (EGF) reseptor (EGFR) og Met aktiverer ulike signalveier som påvirker proliferasjon og migrasjon av ulike kreftceller.  Effekter ved å stimulere EGFR og Met med henholdsvis EGF og hepatocytt vekstfaktor (HGF) ble analysert. I tillegg ble aktivering av EGFR ved den G protein-koplede reseptor (GPCR) aktivatoren lysofosfatidinsyre (LPA) studert. Kreftcellelinjer fra tykktarm, bukspyttkjertel og munnhule ble benyttet i disse studiene.

Stimulering av kreftcellene med EGF, HGF og LPA aktiverte ulike signalveier og induserte proliferasjon og/eller migrasjon. I de fleste cellelinjene ble EGFR transaktiverte ved stimulering med LPA. Selv om transaktiveringen hadde en biologisk rolle, som vist ved induksjon av proliferasjon eller migrasjon, ble EGFR-uavhengig aktivering av disse prosessene ved LPA også sett.

I tillegg er rollen til proteinet Gab1 i signalveier aktivert ved EGF og HGF studert ved å benytte leverceller i primærkultur som modellsystem. Gab1 er et “docking” protein som er i stand til å bringe sammen signalproteiner nær den aktiverte reseptoren. Gab1 interagerte forskjellig med EGFR og Met, men var nødvendig for aktivering av signalveier fra begge reseptorene. I hvilken grad Gab1 var involvert i aktivering av disse signalveiene var avhengig av type vekstfaktor og dosen av vekstfaktor. Gab1 viste seg å ha en spesielt viktig rolle ved lav dose HGF stimulering.

For mer informasjon

Kontakt gruppen for forskerutdanning.

 

Publisert 12. apr. 2016 10:04 - Sist endret 12. apr. 2016 10:05