Disputas: Simer Jit Bains – Tumorimmunologi

Cand.med. Simer Jit Bains ved Bioteknologisenteret i Oslo vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Malignancy, Metastasis and Immune Modulation – Experimental Tumor Immune Regulation and Observational Clinical Studies in Ovarian and Colorectal Cancer.

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

Førsteopponent: Professor David J. Kerr, Department of Cancer Medicine, University of Oxford, Headington​

Andreopponent: Professor Matthias Edinger, Laboratory for Immunoregulation, Department of Haematology and Oncology, Regensburg

Tredje medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Anne Hansen Ree, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo 

Hovedveileder

Senterleder Kjetil Taskén, Norsk Senter for Molekylærmedisin NCMM, Universitetet i Oslo

Sammendrag

I denne avhandling har fokuset vært på hvordan kreft utvikles i samspill med kroppens immunforsvar, samt ulike behandlingsstrategier hos pasienter med tykktarmkreft.

Mange kjenner til aspirin som en smertestillende, febernedsettende eller blodfortynnende medisin som brukes av hjertepasienter. I vår studie med 25.644 norske pasienter med tykktarmkreft, viser vi at de som bruker aspirin fast har 16 % større sjanse for overlevelse enn de som ikke bruker aspirin.  Dette er et interessant funn fordi aspirin er en billig medisin med få bivirkninger. Funnet kan derfor ha potensiell nytte hos de 4000 pasienten som får tykktarmkreft i Norge hvert år. I tillegg til dette har vi vist at tykktarmkreftpasienter med spredning til leveren kan oppnå en tilsvarende overlevelse som pasienter som kun har begrenset sykdom, dersom man behandler spredningen like aggressivt som den opprinnelige kreftsvulsten ved bruk av ulike kirurgiske metoder og intervensjoner. Begge studiene underbygger tidligere arbeider og vil kanskje bidra til å kunne endre praksisen på sikt.

I tillegg til de to ovennevnte studiene inneholder avhandlingen to arbeider som er utført i laboratoriet, henholdsvis på immunceller fra friske donorer og immunceller fra kvinner med eggstokkreft. Vi har kartlagt spesielle egenskaper og funksjoner hos en celletype som heter regulatoriske T celler (Tregs). De er celler som både kan hjelpe og motarbeide kroppens immunforsvar i ulike settinger. Særlig i forbindelse med kreftsykdom er det ufordelaktig å ha for mange Tregs, da de kan forhindre kroppens immunforsvar i å kjempe mot kreften. Vi har ved å karakterisere disse cellene nærmere bidratt med en liten bit til puslespillet som på sikt kan lede til ny kreftbehandling. I tillegg har vi vist at nærmiljøet til eggstokkreften hemmer kroppens immunforsvar direkte, og vi har kartlagt at det særlig er et protein som skilles ut i kreftens nærmiljø som holder immunforsvaret nede.

Kontakt

For mer informasjon, kontakt Gruppe for forskerutdanning

 

Publisert 15. jan. 2016 15:06 - Sist endret 27. sep. 2016 09:30