Disputas: Kristin Evensen - Nevrologi

Cand.med. Kristin Evensen ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): The assessment of atherosclerosis using carotid ultrasound.

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Professor Ellisiv Bøgeberg Mathiesen, Institutt for klinisk medisin, Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Tromsø, Tromsø
  • 2. opponent: Professor Rolf Salvesen, Nordlandssykehuset HF, Bodø
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Førsteamanuensis Angelika G. Sorteberg, Nevrokirurgisk avdeling, Oslo Universitetssykehus HF, Oslo, Norge

Disputasleder

Professor Bjørnar Hassel, Avdeling for nevrohabilitering, Klinikk for kirurgi og nevrofag, Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor David Russell, Nevrologisk avdeling, Klinikk for kirurgi og nevrofag, Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Forsker og nevrolog Kristin Evensen har undersøkt åreforkalkning (aterosklerose) i halpulsårene hos ulike pasientgrupper med antatt økt risiko for hjerneslag eller hjerte-og karsykdom. En av studiene viste økt åreforkalkning hos psoriasispasienter. Kartlegging av åreforkalkning er viktig for å forebygge hjerneslag og hjerte-og karsykdom. Ultralydundersøkelse av halspulsårene er en god undersøkelse i denne kartleggingen.

Åreforkalkning er en inflammatorisk sykdom. Den deler mange av de samme mekanismene som ved kroniske inflammatoriske sykdommer som f. eks. psoriasis og barneleddgikt. I sin avhandling undersøkte Evensen 62 psoriasispasienter med ultralyd av halspulsårene og sammenlignet med 31 friske, jevngamle personer. Psoriasispasientene hadde økt åreforkalkning. Psoriasispasienter kan derfor ha økt risiko for åreforkalkning og påfølgende hjerneslag og hjerte-og karsykdom. Evensen undersøkte også 75 voksne pasienter med aktiv barneleddgikt(juvenil idiopatisk artritt) og sammenlignet med 75 friske, jevngamle personer. De fant ingen forskjell i åreforkalkning mellom gruppene.

Evensen og kollegaer undersøkte videre 31 pasienter med hjertekrampe (angina pectoris).  Åreforkalkning i halspulsårene ble sammenlignet med strain-undersøkelse av hjertet. Strain måler hjertemuskulaturens elastisitet, dvs. muskelens evne til å trekke seg sammen. En hjertemuskel med dårlig blodtilførsel pga åreforkalkning i kransarteriene blir stiv og  mindre elastisk. Pasientene med mest åreforkalkning i halspulsårene hadde også dårligst strain. Ultralydundersøkelse av halspulsårene kan derfor brukes til å skille alvorlig aterosklerotisk hjertesykdom fra mindre alvorlig sykdom.

Evensen og medarbeidere gjennomførte en studie med et lite ultralydhode som kan kobles til ultralydmaskiner i lommeformat.  103 pasienter ble undersøkt med det lille ultralydhodet og  et stort standard ultralydhode. De viste at bærbart ultralydutstyr kan brukes for å kartlegge åreforkalkning i blodårene inn til hjernen.

For mer informasjon

Kontakt gruppen for forskerutdanning.

 

Publisert 15. apr. 2016 09:01 - Sist endret 20. apr. 2016 08:11