Disputas: Trine Oksholm - Lungesykdommer

M.Sc. Trine Oksholm ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Patients' symptom experiences before and after lung cancer surgery. Predictors of patients’ symptom burden.

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Professor Christoffer Johansen, Finsen Centeret, Onkologisk klinikk, Rigshospitalet, København, Danmark
  • 2. opponent: Professor Ann Langius-Eklof, Seksjon for omvardnad, Institusjon NVS, Karolinska Institutet, Huddinge, Sverige
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Førsteamanuensis Inger Schou Bredal, Avdeling for sykepleievitenskap, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Disputasleder

Professor Ida Torunn Bjørk, Avdeling for sykepleievitenskap, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Tone Rustøen, Avdeling for sykepleievitenskap, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Sammendrag

I 2013 ble 601 pasienter operert for lungekreft i Norge. De fleste av disse var over 70 år. Trine Oksholm har i sitt doktorgradsarbeid undersøkt symptombelastning og livskvalitet hos pasienter med lungekreft før og etter operasjon. Dette ble kartlagt ved hjelp av spørreskjema hos 270 pasienter. Pasientene fylte først ut spørreskjema før operasjon, deretter etter en og fem måneder etter operasjonen.

Avhandlingen består av tre delarbeider. I det første ble det undersøkt forskjeller i symptombelastning hos yngre og eldre pasienter før lungekreftoperasjon. Pasientene hadde i gjennomsnitt 9 symptomer før operasjon. Symptombelastningen var relativt lik for yngre og eldre pasienter. I det andre delarbeidet ble det sett på hvordan symptomene endret seg fra før operasjon til en måned etter operasjon. Gjennomsnittlig antall symptomer var da steget til 13. Hele 4 av 5 pasienter opplevde kortpustethet, å ha lite energi, smerte og søvnighet en måned etter operasjon. Det tredje delarbeidet viste at antall symptomer ble redusert fra en til 5 måneder, men det var fortsatt høyere enn før operasjon. Hele 79 % av pasientene var kortpustet 5 måneder etter operasjonen, mens 71 % hadde lite energi og 56 % hadde smerter.

Studien viser at pasienter med lungekreft har mange symptomer både før og etter operasjon. Antall symptomer før operasjon samt antall tilleggs-sykdommer påvirket hvor mange symptomer pasientene hadde etter operasjon. Det viste seg videre at 5-10 % av pasientene hadde så mange alvorlige og kraftige symptomer at de trengte spesiell oppfølging. På tross av anbefaling gjennom internasjonale retningslinjer hadde kun 32 % av pasientene fått fysioterapi og kun 16 % hadde vært på rehabiliteringsopphold. Studien viser også at mens 30 % av pasientene var i arbeid før operasjon var kun 9 % i arbeid 5 måneder etter operasjonen.

Konklusjonen er at helsepersonell bør informere pasientene om vanlig symptomforløp etter en lungekreftoperasjon. Det bør også utvikles tiltak for å hjelpe pasientene til symptomlindring eller eventuelt til å mestre symptomene etter lungekreftoperasjon.

For mer informasjon

Kontakt gruppen for forskerutdanning.

Publisert 18. jan. 2016 12:27 - Sist endret 18. jan. 2016 12:27