Disputas: Jon-Terje Ramm-Pettersen - Nevrokirurgi

Cand.med. Jon-Terje Ramm-Pettersen ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Transsphenoidal surgery for pituitary adenomas.

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Associate Professor Peter Siesjö, Division of Neurosurgery, Department of Clinical Sciences, Lund University, Lund, Sweden
  • 2. opponent: Professor Ole Solheim, Department of Neuroscience, University of Science and Technology, Trondheim, Norway
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Chantal Tallaksen, Department of Neurology, Faculty of Medicine, University of Oslo, Oslo, Norway

Disputasleder

Professor Kjetil Sunde, Akuttklinikken, Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Eirik Helseth, Nevrokirurgisk avdeling, Klinikk for kirurgi og nevrofag, Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Transsphenoidal kirurgi ved hypofyseadenomer

Hypofyseadenomer er godartede svulster som utgår fra hypofysen. Disse svulstene kan presse på synsnerven, gi hormonell overproduksjon eller hormonelle bortfall. Kirurgisk fjerning av disse svulstene kan gjøres via nesen ved såkalt transsphenoidal kirurgi.

I sin avhandling ”Transsphenoidal surgery for pituitary adenomas” har Jon Ramm-Pettersen og medarbeidere studert hvordan innføring av ny teknologi og endringer i operasjonsteknikk påvirker resultatene ved denne type kirurgi.

 

De fant at ved å operere inne i en spesialbygd MR-maskin kunne de øke prosentandelen av pasienter som fikk en total fjernelse av sin svulst fra 40% til 60% uten at dette økte risikoen for komplikasjoner.

Ved å studere komplikasjoner hos alle pasienter operert med transsphenoidal kirurgi for hypofyseadenom i Helse-SørØst i perioden 2002 til 2011, i alt 506 operasjoner, fant de at risiko for komplikasjoner var relativt lav, med lekkasje av hjernehinnevæske (4,7%), infeksjoner (2%) og forverring av synet (2%) som de hyppigste komplikasjonene. Ved statistisk analyse fant de at risikoen for å få en komplikasjon etter kirurgi økte med økende alder, reoperasjoner og ved kirurgi av en lav-volum kirurg. Det var ingen forskjell i komplikasjonsrisikoen om pasienten ble operert med mikrokirurgisk eller endoskopisk teknikk.

Cushing’s sykdom er en sjelden sykdom hvor pasientene har en skadelig overproduksjon av kortison, hvor transsphenoidal fjerning av et hormonproduserende adenom i hypofysen er kurativt. Ved å studere kortisonmengden i blodet umiddelbart etter kirurgi kunne man forutse hvilke pasienter som ville være kurert etter et år, men man klarte ikke å forutse hvem som forble kurert på lang sikt. Tilbakefalls prosenten var på 26% i løpet av 5 år, noe som viser nødvendigheten av livslang oppfølgning.

For mer informasjon

Kontakt gruppen for forskerutdanning.

 

Publisert 15. apr. 2016 09:00 - Sist endret 15. apr. 2016 09:00