Disputas: M.Sc. Laura Anne Wortinger Bakke – Klinisk nevrovitenskap

M.Sc. Laura Anne Wortinger Bakke ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: «Neurocognitive correlates of adolescent chronic fatigue syndrome».

Foto: UiO/Lasse Moer

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

  • Førsteopponent: Professor Esther Crawley, School of Social and Community Medicine, University of Bristol
  • Andreopponent: Professor Karsten Specht, Det psykologiske fakultet, Universitetet i Bergen
  • Leder av komiteen: Professor Harald Breivik, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Per Alf Brodal, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Vegard Bruun Bratholm Wyller, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Funksjonshemmende utmattelse i ungdomsårene er et stort helseproblem. For ungdom med kronisk utmattelsessyndrom (CFS) kan studier av nevrobiologi gi ny kunnskap om viktige sykdomsmekanismer og dermed bedre behandlingsmuligheter på sikt.

I sin avhandling Neurocognitive correlates of adolescent chronic fatigue syndrome har Laura Anne Wortinger og medarbeidere brukt funksjonell hjerneavbildning (fMRI)  hos ungdommer med CFS og hos friske ungdommer.

Hos ungdommer med CFS fant de endringer i et nettverk i hjernen som er ansvarlig for tolkningen av viktig informasjon fra kroppens indre og fra omgivelsene. Disse endringene var forbundet med grad av utmattelse og opplevelse av smerte. Hjernen hos ungdommer med CFS reagerte også annerledes på en oppgave der man må håndtere en følelsesmessig konflikt.

Videre ble det påvist svakere koplinger mellom områder som er viktige for kognitiv kontroll. Samlet tyder studiene som inngår i avhandlingen på et tett samspill mellom endringer i hjernens funksjon, endret kognitiv kontroll og opplevelse av utmattelse og smerte hos ungdommer med CFS.

For mer informasjon

Kontakt Gruppe for forskerutdanning.

Publisert 2. juni 2017 09:43 - Sist endret 9. juni 2017 09:35