Disputas: Anne-Marie Gabrielsen – Lungemedisin

Cand.med. Anne-Marie Gabrielsen ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): «Pulmonary function in subjects with morbid obesity undergoing surgical and non-surgical weight loss treatement: Associations with measures of obesity, obstructive sleep apnea and serum N-terminal pro-B-type natriuretic peptide levels»

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Professor Eva Lindberg, Instituttionen för medicinska vetenskaper, Uppsala
  • 2. opponent: Professor Einar Thorsen, Klinisk institutt 2, Universitetet i Bergen
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Førsteamanuensis Gudmund Nordby, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Disputasleder

Førsteamanuensis Tore Julsrud Berg, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Dr. Dag Hofsø, Medisinsk klinikk, Sykehuset i Vestfold HF

Sammendrag

Lungefunksjon hos pasienter med sykelig overvekt

Overlege Anne-Marie Gabrielsen har i sin avhandling “Pulmonary function in subjects with morbid obesity undergoing surgical and non-surgical weight loss treatment. Associations with measures of obesity, obstructive sleep apnea and serum N-terminal pro-B-type natriuretic peptide levels», målt lungefunksjonen til personer med sykelig overvekt før og et år etter fedmekirurgi eller intensiv livsstils behandling.

Sammen med medarbeidere fant hun at de med størst grad av fedme hadde mest nedsatt lungefunksjon og lavest oksygenverdi i blodet.

Vektreduksjonen etter kirurgisk behandling var 30 % mot 8 % vektreduksjon i livsstils gruppen.

I begge gruppene ble lungefunksjonen og oksygenverdiene forbedret, men den største forbedringen var i kirurgigruppen. Bedringen skyldes selve vekttapet. Pasientene fikk også færre nattlige pustestopp og det var også en svak sammenheng mellom bedret lungefunksjon og reduksjon i nattlige pustestopp.

I tillegg viste de at et hormon som avspeiler hjertesvikt steg etter vektreduksjon i begge gruppene til høyere verdier enn hos friske normalvektige personer. Den største stigningen var etter kirurgisk behandling.

Budskapet fra avhandlingen er at sykelig overvektige pasienter har redusert lungefunksjon og at denne funksjonen bedres ved vektreduksjon. Kirurgisk behandling gir større vektreduksjon enn livstils behandling og bedrer derfor også lungefunksjonen i større grad enn livsstils behandling.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

 

Publisert 5. jan. 2017 16:16 - Sist endret 16. jan. 2017 10:16