Disputas: Cand.med./Cand.odont. Odd Langbach – Gastroenterologisk kirurgi

Cand.med./Cand.odont. Odd Langbach ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: «The consequences of ventral hernia mesh repair. Analyses and interpretation of different aspects of outcome».

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

  • Førsteopponent: Overlege Johanna Österberg, Kirurgkliniken, Mora lasarett
  • Andreopponent: Professor emeritus Peter Gaustad, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo
  • Leder av komité: Professor Egil Johnson, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Førsteamanuensis Juha Silvola, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Ola Røkke, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Et brokk i bukveggen er en åpning i muskulatur og fastere bindevevsbekledning. Dette kan oppstå spontant eller være forårsaket av tidligere bukkirurgi.

Kirurgisk korreksjon av brokk skjer med bruk av kunststoffnett (nettprotese/nettforsterkning). Nettet festes via åpen eller laparoskopisk ( kikkehull) tilgang til defekten.

I sin avhandling The concequences of ventral hernia mesh repair.  Analyses and interpretation of different aspects of outcome,  har cand. med og cand.odont Odd Langbach undersøkt effekten av denne type kirurgi på pasienters livskvalitet, herunder bukveggsmerte, funksjon og tilfredshet med resultatet. Ved bruk av MR-røntgen har man kartlagt skrumpning av nettprotesen, sammenvoksninger mellom nettprotese og tarm og analysert om dette kan forklare smerte i bukveggen hos enkelte av pasientene. Videre har man med bruk av genteknologi analysert forekomst av bakterier i nettprotesene og sett at mange av protesene kan inneholde ulike typer bakterier, også fra tannkjøtt og munnhule.

Komplikasjoner med sårinfeksjon, væskedannelse og tilbakefall (residiv) forekommer, men er ikke alltid avgjørende for pasienters tilfredshet med resultatet.

Avhandlingens budskap er at operativ korreksjon av brokk i fremre bukvegg med bruk av nettprotese, generelt forbedrer pasientens livskvalitet. For å gi pasienten et optimalt kosmetisk og funksjonelt resultat uten smerte og ubehag, kreves ytterligere kunnskap om bukveggens dynamikk, og samspillet mellom nettprotesen og ulike biologiske faktorer.

For mer informasjon

Kontakt Gruppe for forskerutdanning.

Publisert 22. mai 2017 15:48 - Sist endret 24. mai 2017 14:27