Disputas: Per Kristian Knudsen - Pediatri og mikrobiologi

Cand.med. Per Kristian Knudsen ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Extensive antibiotic treatment and faecal carriage of resistant enterobacteria in children – Prevalence and mechanisms.

Foto: Tobias Hartvedt Knudsen

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

  • Førsteopponent: Professor emeritus Birger Trollfors, Gøteborgs universitet, Sverige
  • Andreopponent: Professor Kåre Bergh, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Norge
  • Komitéleder: Professor II Ellen Ruud, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor II Geir Joner, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Fredrik Müller, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Bruk av antibiotika er en viktig årsak til økt forekomst av antibiotikaresistente bakterier. Samtidig er noen pasientgrupper avhengig av mye antibiotikabehandling for å bekjempe alvorlige bakterieinfeksjoner.

I avhandlingen Extensive antibiotic treatment and faecal carriage of resistant enterobacteria in children – Prevalence and mechanisms har barnelege Per Kristian Knudsen og medarbeidere undersøkt antibiotikabruk og forekomst av resistente tarmbakterier hos barn med cystisk fibrose (CF) og kreft som bruker mye antibiotika, og hos friske barn som får lite eller ingen antibiotikabehandling.

I et skandinavisk delprosjekt fant vi høyere forbruk av antibiotika hos barn med CF i Danmark og Norge enn i Sverige. Samtidig var forekomsten av en kronisk bakterieinfeksjon i lungene lavere i disse to landene enn i Sverige.

 Forekomsten av resistente bakterier i tarmen var høyere hos barn med CF enn hos friske barn, mens forekomsten var lik hos barna med kreft sammenlignet med de friske barna. Barna med CF hadde fått hyppige kurer med antibiotikamiksturer og tabletter, mens barna med kreft hadde fått mye antibiotika direkte i blodårene. Dette kan tyde på at antibiotika gitt direkte i blodbanen i mindre grad fører til resistente tarmbakterier enn antibiotikabehandling gitt gjennom munnen.

Vi undersøkte også hvilke mekanismer bakteriene bruker når de blir resistente mot antibiotika. Vi fant at gener som forårsaker antibiotikaresistens overføres mellom forskjellige typer bakterier i tarmen hos mennesker. Denne egenskapen hos bakteriene har sannsynligvis stor betydning for spredning av antibiotikaresistens.

Budskapet fra avhandlingen er at antibiotikabruk kan ha gunstige effekter ved å forhindre kroniske lungeinfeksjoner hos barn med CF. Samtidig kan slik antibiotikabehandling føre til økt forekomst av resistente tarmbakterier. Måten antibiotika gis på kan ha betydning for forekomsten av resistente bakterier i tarmen.

For mer informasjon

Kontakt Gruppe for forskerutdanning.
 

Publisert 31. aug. 2018 10:04 - Sist endret 31. aug. 2018 10:04