English version of this page

Akuttmedisinsk forskergruppe

Akuttmedisinsk forskningsgruppe driver hovedsakelig med forskning innen klinisk toksikologi, selvmordsatferd, psykotraumatologi og blodtrykk/stress/hypoksi.

Studier av akutte forgiftninger er et sentralt forskningsområde.

Det dreier seg om epidemiologiske faktorer, kliniske aspekter, komplikasjoner og forløp. Gruppen har samlet flere kohorter fra hele Oslo, som følges opp i så langt som 30 år med hensyn til dødelighet og dødsårsaker.

I tillegg er gruppen med i flere tilsvarende internasjonale studier, spesielt vedrørende metanolforgiftninger.

Selvmordsatferd dreier seg særlig om forløpet etter akutte forgiftninger, intervensjonsstudier og selvmordsstatistikkens pålitelighet i Skandinavia.

Psykotraumatologi dreier seg særlig om psykososiale problemer etter alvorlig skade eller sykdom, samt følgene av terrorhandlinger.

Stressreaksjoner og reaktivitet i forbindelse med høyt blodtrykk og hjerte-karsykdommer er også et sentralt forskningsområde.

Langsiktige mål

Vi vil videreutvikle intervensjonsstudier både overfor pasienter med selvmordsatferd, rusproblemer og i form av tidlig intervensjon etter traumatiske hendelser.

Det er også et mål å videreutvikle det internasjonale samarbeidet, spesielt med sikte på å bidra til bedre behandling av akutte forgiftninger.

Vi skal følge utviklingen av forgiftningsmønsteret etter hvert som det innføres stadig nye rusmidler, som til dels skaffes via nettet, med hensyn til komplikasjoner og behandling, både nasjonalt og internasjonalt.

I tillegg er vi i oppstartsfasen med en studie av betydningen av rusmidler for pasienter som er innlagt i intensivavdelinger på grunn av indremedisinske tilstander.

Prosjekter

 • Akutte forgiftninger i Oslo, Norge; Tallinn, Estland; Ekaterinburg, Russland; og Teheran, Iran; kliniske aspekter og forløp
 • Bruk av rusmidler blant volds- og ulykkesskade som behandles i sykehus
 • Oppfølging etter selvmordsforsøk - fastlegenes oppgaver
 • Selvmordsforsøk med voldsomme metoder
 • Selvmordsstatistikkens pålitelighet i Skandinavia
 • Effekt av gruppeintervensjon på angst, depresjon og livskvalitet hos brystkreftopererte kvinner
 • Psykiske reaksjoner og funksjon blant overlevende, pårørende og innsatspersonell etter terrorhandlingene 22. juli 2011
 • Kriseintervensjon etter akutte alvorlige traumer – en randomisert studie
 • Psykiske reaksjoner etter intrauterin fosterdød
 • Kardiovaskulære risikofaktorer med særlig fokus på sympatisk aktivitet og insulinresistens
 • Bruk av rusmidler blant indremedisinske pasienter
Publisert 5. nov. 2014 12:55 - Sist endret 23. sep. 2015 15:40

Kontakt

Gruppeleder

Deltakere

 • Dag Jacobsen
 • Odd Martin Vallersnes
 • Øivind Ekeberg
 • Fridtjof Heyerdahl
 • Per Sverre Persett
 • Hilde Myhren
 • Cathrine Lund
 • Karen Hunting Tollisen
 • Knut Erik Hovda
 • Laila Skogstad
 • Ingvild Tøllefsen
 • Tine Grimholt
 • Mari Asphjell Bjørnaas
 • Kirsti Tøien
 • Espen Rostrup Nakstad
 • Ida Gravensteen
Detaljert oversikt over deltakere