English version of this page

Akuttmedisinsk forskergruppe

Akuttmedisinsk forskningsgruppe driver hovedsakelig med forskning innen akutt-/intensivmedisin, selvmordsatferd, psykotraumatologi og blodtrykk/stress/hypoksi.

Vår forskning

Vi forsker innen klinisk toksikologi, akutt-/intensivmedisin, selvmordsatferd, psykotraumatologi og blodtrykk/stress/hypoksi.

Vi er stolte av vår tverrfaglighet med fruktbar samhandling både internt – og eksternt/internasjonalt.

Vår translasjonsforskning ivaretas fortsatt gjennom et over 30-årig samarbeid med prof. Ken McMartin ved LSU Medical Center, USA.

Prospektive epidemiologiske studier av akutte forgiftninger står sentralt. Det dreier seg om epidemiologiske faktorer, kliniske aspekter, komplikasjoner og forløp. Gruppen har samlet flere kohorter fra hele Oslo, som følges opp i så langt som 30 år med hensyn til dødelighet og dødsårsaker.

Akutt-/intensivmedisin dreier seg om metabolske syre-/baseforstyrrelser, rusproblemer hos intensivpasienter og studier av langtidsprognosen hos de som utskrives etter hjertestans («NORCAST-studien»).

I tillegg deltar vi i flere internasjonale studier, spesielt vedrørende toksiske alkoholer (metanol/etylenglykol) hvor vi prøver å utvikle tørrkjemiske metoder (via «strips») for tidlig, enkel diagnostikk av disse alvorlige forgiftningene.

Selvmordsatferd dreier seg særlig om forløpet etter akutte forgiftninger, intervensjonsstudier og selvmordsstatistikkens pålitelighet i Skandinavia.

Psykotraumatologi dreier seg særlig om psykososiale problemer etter alvorlig skade eller sykdom, samt følgene av terrorhandlinger.

Stressreaksjoner og reaktivitet i forbindelse med høyt blodtrykk, intensivmedisinsk behandling og hjerte-karsykdommer er også et sentralt forskningsområde.

Langsiktige mål

Vi vil videreutvikle intervensjonsstudier både overfor pasienter med selvmordsatferd, rusproblemer og i form av tidlig intervensjon etter traumatiske hendelser.

Det er også et mål å videreutvikle det internasjonale samarbeidet, spesielt med sikte på bedre behandling av pasientene med akutte forgiftninger.

Vi skal fortsette å følge utviklingen av forgiftningsmønsteret etter hvert som det innføres stadig nye rusmidler («motedop»), som til dels skaffes via nettet, med hensyn til komplikasjoner og behandling, både nasjonalt og internasjonalt.

Emneord: Akuttmedisin
Publisert 5. nov. 2014 12:55 - Sist endret 2. apr. 2021 12:19

Kontakt

Gruppeleder

Deltakere

 • Dag Jacobsen
 • Odd Martin Vallersnes
 • Øivind Ekeberg
 • Knut Erik Hovda
 • Espen Rostrup Nakstad
 • Tine Grimholt
 • Ingvild Tøllefsen
 • Fridtjof Heyerdahl
 • Per Sverre Persett
 • Hilde Myhren
 • Mari Asphjell Bjørnaas
 • Cathrine Lund
 • Ida Gravensteen
 • Karen Hunting Tollisen
 • Ingvild Strand Hovland
 • Yvonne Lao
 • Arne Broch Brantsæter
 • Marie Vangstad
 • Henning Wimmer
Detaljert oversikt over deltakere