Dag Jacobsen

Professor II - Akuttmedisinsk avdeling
Bilde av Dag Jacobsen
English version of this page
Mobiltelefon 4806 1155
Brukernavn
Besøksadresse Kirkeveien 166 Bygg 3 0450 Oslo
Postadresse Postboks 4956 Nydalen OUS HF Ullevål sykehus 0424 Oslo

Bakgrunn

 • Cand. med. UiO 1979, dr. med. UiO 1985 (Toksiske alkoholer og metabolske syre/base-forstyrrelser).
 • Toksikolog (NAVF) 1982.
 • Fogarty & NAVF International fellow USA 1986 & 1987.
 • Spesialist i klinisk farmakologi 1989, indremedisin 1992 og i hjertesykdommer 1993.
 • Professor (II) klinisk toksikologi (UiO) 1996-.
 • Avdelingsleder Akuttmedisinsk avdeling (OUS) 1997-.
 • Klinisk konsulent/bakvakt («Medical director») ved Giftinformasjonen (FHI) 1988-.

Undervisning

Har særlig undervist innen syre-/baseforstyrrelser, akuttmedisin og klinisk toksikologi. Tidligere mye smågruppeundervisning innen akuttmedisin og kardiologi. Medlem av Utvalget for legers videre- og etterutdanning i UiO (1996-2019). I samme tidsrom koordinator for legers videre- og etterutdanning i HSØ i regi av legeforeningen.

Verv

 • Diverse verv/oppdrag innen internasjonal forgiftningsmedisin (EAPCCT/AACT/WHO/EU/EMA/FDA).
 • Fellow AACT og EAPCCT.
 • Leder av to utvalg (oppnevnt av Hdir & Dnlf) for etablering av Akutt- og mottaksmedisin (AMM) som egen hovedspesialitet.

Samarbeid

Både toksikologi og klinisk toksikologi er gode eksempler på tverrfaglige forskningsområder – noe som gjenspeiles i våre publikasjonslister og i omtalen av vår forskningsgruppe.

Publikasjoner

 • Lao, Yvonne Elisabeth; Heyerdahl, Fridtjof; Jacobsen, Dag & Hovda, Knut Erik (2022). An enzymatic assay with formate oxidase for point-of-care diagnosis of methanol poisoning. Basic & Clinical Pharmacology & Toxicology. ISSN 1742-7835. 131(6), s. 547–554. doi: 10.1111/bcpt.13789. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hagberg, Guri; Ihle-Hansen, Håkon; Sandset, Else Charlotte; Jacobsen, Dag; Wimmer, Rolf Henning & Ihle-Hansen, Hege (2022). Long Term Cognitive Function After Cardiac Arrest: A Mini-Review. Frontiers in Aging Neuroscience. ISSN 1663-4365. 14, s. 1–8. doi: 10.3389/fnagi.2022.885226.
 • Engebretsen, Stine; Bogstrand, Stig Tore; Jacobsen, Dag & Rimstad, Rune (2021). Quality of care, resource use and patient outcome by use of emergency response team compared with standard care for critically ill medical patients in the emergency department: a retrospective single-centre cohort study from Norway. Emergency medicine. ISSN 0013-6654. 11(8), s. 1–9. doi: 10.1136/bmjopen-2020-047264. Fulltekst i vitenarkiv
 • Lao, Yvonne Elisabeth; Vartdal, Trond; Frøyshov, Sten; Latimer, Brian; Kværner, Christiane & Mataric, Marija [Vis alle 11 forfattere av denne artikkelen] (2021). Fomepizole dosing during continuous renal replacement therapy–an observational study. Clinical Toxicology. ISSN 1556-3650. doi: 10.1080/15563650.2021.1980581. Fulltekst i vitenarkiv
 • Vibeto, Jon Hjellum; Vallersnes, Odd Martin; Dobloug, Andrea; Brekke, Mette; Jacobsen, Dag & Ekeberg, Øivind [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2021). Treating patients with opioid overdose at a primary care emergency outpatient clinic: a cost-minimization analysis. Cost Effectiveness and Resource Allocation. ISSN 1478-7547. 19(1), s. 1–12. doi: 10.1186/s12962-021-00303-6. Fulltekst i vitenarkiv
 • Persett, Per Sverre; Ekeberg, Øivind; Jacobsen, Dag; Bjørnaas, Mari Asphjell & Myhren, Hilde (2021). Higher Suicide Intent in Patients Attempting Suicide with Violent Methods Versus Self-Poisoning: A Prospective Study from Norway. Crisis. ISSN 0227-5910. s. 1–8. doi: 10.1027/0227-5910/a000773. Fulltekst i vitenarkiv
 • Lao, Yvonne Elisabeth; Goffeng, Anne; Spillum, Barbro Johanne; Jacobsen, Dag; Nakstad, Espen Rostrup & Hovda, Knut Erik (2021). A survey of the antidote preparedness in Norwegian hospitals. European Journal of Hospital Pharmacy (EJHP). ISSN 2047-9956. s. 1–5. doi: 10.1136/ejhpharm-2020-002544. Fulltekst i vitenarkiv
 • Engebretsen, Stine; Bogstrand, Stig Tore; Jacobsen, Dag; Vitelli, Valeria & Rimstad, Rune (2020). NEWS2 versus a single-parameter system to identify critically ill medical patients in the emergency department. Resuscitation Plus. ISSN 2666-5204. 3. doi: 10.1016/j.resplu.2020.100020.
 • Rimstad, Rune; Jacobsen, Dag & Bogstrand, Stig Tore (2020). NEWS2 versus a single-parameter system to identify critically ill medical patients in the emergency department. Resuscitation Plus. ISSN 2666-5204. doi: 10.1016/j.resplu.2020.100020.
 • Engebretsen, Stine; Bogstrand, Stig Tore; Jacobsen, Dag & Rimstad, Rune (2020). Characteristics, management and outcome of critically ill general medical patients in the Emergency Department: An observational study. International Emergency Nursing. ISSN 1755-599X. 54:100939, s. 1–6. doi: 10.1016/j.ienj.2020.100939. Fulltekst i vitenarkiv
 • Tollisen, Karen Synnøve Hunting; Lund, Cathrine; Bjerva, Marianne; Dahl, Gry Torsæter; Högvall, Lisa Maria & Sandvik, Leiv [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2020). Clinical impact of chronic substance abuse in a Norwegian ICU-population. Acta Anaesthesiologica Scandinavica. ISSN 0001-5172. s. 1–10. doi: 10.1111/aas.13766. Fulltekst i vitenarkiv
 • Lao, Yvonne Elisabeth; Molden, Espen; Kringen, Marianne K.; Annexstad, Ellen Johanne; Sæverud, Håvard Andreassen & Jacobsen, Dag [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2020). Fatal liver failure after therapeutic doses of paracetamol in a patient with Duchenne muscular dystrophy and atypical pharmacogenetic profile of drug-metabolizing enzymes. Basic & Clinical Pharmacology & Toxicology. ISSN 1742-7835. 127(1), s. 47–51. doi: 10.1111/bcpt.13389. Fulltekst i vitenarkiv
 • Nakstad, Espen Rostrup; Stær-Jensen, Henrik; Wimmer, Rolf Henning; Henriksen, Julia; Alteheld, Lars Holger & REICHENBACH, ANTJE [Vis alle 17 forfattere av denne artikkelen] (2020). Late awakening, prognostic factors and long-term outcome in out-of-hospital cardiac arrest – results of the prospective Norwegian Cardio-respiratory Arrest Study (NORCAST) . Resuscitation. ISSN 0300-9572. 149, s. 170–179. doi: 10.1016/j.resuscitation.2019.12.031.
 • Tollisen, Karen Synnøve Hunting; Bjerva, Marianne; Dahl, Gry Torsæter; Meidell, Nina Knutrud; Sandvik, Leiv & Heyerdahl, Fridtjof [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2019). Acute illness, Co-morbidity and Mortality in a Norwegian Intensive Care Population. . International Journal of Anesthetics and Anesthesiology. ISSN 2377-4630. 6(1). doi: 10.23937/2377-4630/1410084. Fulltekst i vitenarkiv
 • Tollisen, Karen Synnøve Hunting; Bjerva, Marianne; Lund, Cathrine; Dahl, Gry Torsæter; Högvall, Lisa Maria & Sandvik, Leiv [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2019). Substance Abuse-Related Admissions in a mixed Norwegian Intensive Care Population. Acta Anaesthesiologica Scandinavica. ISSN 0001-5172. doi: 10.1111/aas.13506. Fulltekst i vitenarkiv
 • Skaaland, Helene; Larstorp, Anne Cecilie Kjeldsen; Lindberg, Morten & Jacobsen, Dag (2019). Reference values for osmolal gap in healthy subjects and in medical inpatients. Scandinavian Journal of Clinical and Laboratory Investigation. ISSN 0036-5513. doi: 10.1080/00365513.2019.1672086. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hassanian-Moghaddam, Hossein; Zamani, Nasim; Roberts, Darren M.; Brent, Jeffrey; McMartin, Kenneth & Aaron, Cynthia [Vis alle 22 forfattere av denne artikkelen] (2019). Consensus statements on the approach to patients in a methanol poisoning outbreak. Clinical Toxicology. ISSN 1556-3650. s. 1–9. doi: 10.1080/15563650.2019.1636992.
 • Trydal, Elisabet; Martinsen, Anders B.; Beisland, Frode; Jacobsen, Dag & Holten, Aleksander Rygh (2019). Strukturert mottak av sepsispasienter og oppstart av antibiotika. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 139(9), s. 811–816. doi: 10.4045/tidsskr.18.0216.
 • Vangstad, Marie; Bjørnaas, Mari Asphjell & Jacobsen, Dag (2019). Rhabdomyolysis: a 10-year retrospective study of patients treated in a medical department. European journal of emergency medicine. ISSN 0969-9546. 26(3), s. 199–204. doi: 10.1097/MEJ.0000000000000510. Fulltekst i vitenarkiv
 • Jørgensen, David; Tazmini, Kiarash & Jacobsen, Dag (2019). Acute Dysnatremias: a dangerous and overlooked clinical problem. Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine. ISSN 1757-7241. 27(58). doi: 10.1186/s13049-019-0633-3. Fulltekst i vitenarkiv
 • Vallersnes, Odd Martin; Jacobsen, Dag; Ekeberg, Øivind & Brekke, Mette (2019). Mortality and repeated poisoning after self-discharge during treatment for acute poisoning by substances of abuse: a prospective observational cohort study. BMC Emergency Medicine. ISSN 1471-227X. 19. doi: 10.1186/s12873-018-0219-9. Fulltekst i vitenarkiv
 • Beitland, Sigrid; Wimmer, Rolf Henning; Lorentsen, Torleif; Jacobsen, Dag; Drægni, Tomas & Brunborg, Cathrine [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2019). Venous thromboembolism in the critically ill: A prospective observational study of occurrence, risk factors and outcome. Acta Anaesthesiologica Scandinavica. ISSN 0001-5172. 63(5), s. 630–638. doi: 10.1111/aas.13316. Fulltekst i vitenarkiv
 • Ursin Rein, Pernille; Jacobsen, Dag; Ormaasen, Vidar & Dunlop, Oona Borghild (2018). Pneumococcal sepsis requiring mechanical ventilation: Cohort study in 38 patients with rapid progression to septic shock. Acta Anaesthesiologica Scandinavica. ISSN 0001-5172. 62(10), s. 1428–1435. doi: 10.1111/aas.13236.
 • Drangsholt, Elise Rebekka; Vangstad, Marie; Zakharov, Sergey; Hovda, Knut Erik & Jacobsen, Dag (2018). The hypothesis of circulus hypoxicus and its clinical relevance in patients with methanol poisoning - An observational study of 35 patients. Basic & Clinical Pharmacology & Toxicology. ISSN 1742-7835. 123(6), s. 749–755. doi: 10.1111/bcpt.13074.
 • Vallersnes, Odd Martin; Jacobsen, Dag; Ekeberg, Øivind & Brekke, Mette (2018). Factors associated with rapidly repeated acute poisoning by substances of abuse: a prospective observational cohort study. BMC Research Notes. ISSN 1756-0500. 11, s. 1–4. doi: 10.1186/s13104-018-3834-3.
 • Persett, Per Sverre; Grimholt, Tine Kristin; Ekeberg, Øivind; Jacobsen, Dag & Myhren, Hilde (2018). Patients admitted to hospital after suicide attempt with violent methods compared to patients with deliberate self-poisoning -a study of background variables, somatic and psychiatric health and suicidal behavior. BMC Psychiatry. ISSN 1471-244X. 18:21, s. 1–10. doi: 10.1186/s12888-018-1602-5.
 • Vallersnes, Odd Martin; Jacobsen, Dag; Ekeberg, Øivind & Brekke, Mette (2018). Mortality, morbidity and follow-up after acute poisoning by substances of abuse: a prospective observational cohort study. Scandinavian Journal of Public Health. ISSN 1403-4948. 47, s. 452–461. doi: 10.1177/1403494818779955. Fulltekst i vitenarkiv
 • Grimholt, Tine Kristin; Haavet, Ole Rikard; Jacobsen, Dag; Reitan, Håvard Johnsen & Ekeberg, Øivind (2017). “You Have To Be Healthy And Resourceful To Be Seriously Ill” An Open-Ended Question Study Of Patients Experiences Of Care After Deliberate Self-Poisoning. Suicidology Online. ISSN 2078-5488. 8(20).
 • Grimholt, Tine Kristin; Jacobsen, Dag; Haavet, Ole Rikard & Ekeberg, Øivind (2017). Lower suicide intention in patients with personality disorders admitted for deliberate self-poisoning than in patients with other diagnoses. Annals of General Psychiatry. ISSN 1744-859X. 16(1). doi: 10.1186/s12991-017-0145-3.
 • Bjerva, Marianne; Berild, Dag & Jacobsen, Dag (2017). En veltrent mann med mekanisk aortaklaffog leggsmerter. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 137(2), s. 113–116. doi: 10.4045/tidsskr.15.1337.
 • Beitland, Sigrid; Nakstad, Espen Rostrup; Stær-Jensen, Henrik; Drægni, Tomas; Andersen, Geir Øystein & Jacobsen, Dag [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2016). Impact of acute kidney injury on patient outcome in out-of-hospital cardiac arrest: a prospective observational study. Acta Anaesthesiologica Scandinavica. ISSN 0001-5172. 60(8), s. 1170–1181. doi: 10.1111/aas.12753.
 • Vallersnes, Odd Martin; Jacobsen, Dag; Ekeberg, Øivind & Brekke, Mette (2016). Follow-up after acute poisoning by substances of abuse: a prospective observational cohort study. Scandinavian Journal of Primary Health Care. ISSN 0281-3432. 34, s. 309–316. doi: 10.1080/02813432.2016.1207152. Fulltekst i vitenarkiv
 • Vallersnes, Odd Martin; Bjørnaas, Mari Asphjell; Lund, Cathrine; Jacobsen, Dag; Ekeberg, Øivind & Brekke, Mette (2016). Follow-up of young patients after acute poisoning by substances of abuse: a comparative cohort study at an emergency outpatient clinic. BMC Research Notes. ISSN 1756-0500. 9. doi: 10.1186/s13104-016-2200-6. Fulltekst i vitenarkiv
 • McMartin, Kenneth E.; Jacobsen, Dag & Hovda, Knut Erik (2016). Antidotes for poisoning by alcohols that form toxic metabolites. British Journal of Clinical Pharmacology. ISSN 0306-5251. 81(3), s. 505–515. doi: 10.1111/bcp.12824.
 • Vallersnes, Odd Martin; Jacobsen, Dag; Ekeberg, Øivind & Brekke, Mette (2016). Outpatient treatment of acute poisoning by substances of abuse: a prospective observational cohort study. Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine. ISSN 1757-7241. 24(1). doi: 10.1186/s13049-016-0268-6. Fulltekst i vitenarkiv
 • Grimholt, Tine Kristin; Jacobsen, Dag; Haavet, Ole Rikard; Sandvik, Leiv; Jørgensen, Trond & Norheim, Astrid Berge [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2015). Effect of systematic follow-up by general practitioners after deliberate self-poisoning: A randomised controlled trial. PLOS ONE. ISSN 1932-6203. 10:e0143934(12). doi: 10.1371/journal.pone.0143934.
 • Grimholt, Tine Kristin; Jacobsen, Dag; Haavet, Ole Rikard; Sandvik, Leiv; Jørgensen, Trond & Norheim, Astrid Berge [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2015). Structured follow-up by general practitioners after deliberate self-poisoning. A randomized controlled trial. BMC Psychiatry. ISSN 1471-244X. 15(245). doi: 10.1186/s12888-015-0635-2.
 • Stær-Jensen, Henrik; Nakstad, Espen Rostrup; Fossum, Eigil; Mangschau, Arild; Eritsland, Jan & Drægni, Tomas [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2015). Post-Resuscitation ECG for Selection of Patients for Immediate Coronary Angiography in Out-of-Hospital Cardiac Arrest. Circulation. Cardiovascular Interventions. ISSN 1941-7640. 8(10). doi: 10.1161/CIRCINTERVENTIONS.115.002784.
 • Akopian, Maja; Vallersnes, Odd Martin; Jacobsen, Dag; Ekeberg, Øivind & Brekke, Mette (2015). Levekår i Oslos bydeler og legevaktbehandlet rusmiddelforgiftning. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 135, s. 1943–1948. doi: 10.4045/tidsskr.15.0370.
 • Hovda, Knut Erik; Gadeholt, Gaut; Evtodienko, Vladimir & Jacobsen, Dag (2015). A novel bedside diagnostic test for methanol poisoning using dry chemistry for formate. Scandinavian Journal of Clinical and Laboratory Investigation. ISSN 0036-5513. 75(7), s. 610–614. doi: 10.3109/00365513.2015.1066847.
 • Vallersnes, Odd Martin; Jacobsen, Dag; Ekeberg, Øivind & Brekke, Mette (2015). Patients presenting with acute poisoning to an outpatient emergency clinic: a one-year observational study in Oslo, Norway. BMC Emergency Medicine. ISSN 1471-227X. 15(18). doi: 10.1186/s12873-015-0045-2. Fulltekst i vitenarkiv
 • Stær-Jensen, Henrik; Sunde, Kjetil; Olasveengen, Theresa M.; Jacobsen, Dag; Drægni, Tomas & Nakstad, Espen Rostrup [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2014). Bradycardia during therapeutic hypothermia is associated with good neurologic outcome in comatose survivors of out-of-hospital cardiac arrest. Critical Care Medicine. ISSN 0090-3493. 42(11), s. 2401–2408. doi: 10.1097/CCM.0000000000000515.
 • Grimholt, Tine Kristin; Haavet, Ole Rikard; Jacobsen, Dag; Sandvik, Leiv & Ekeberg, Øivind (2014). Perceived competance and attitudes towards patients with suicidal behaviour: a survey of general practitioners, psychiatrists and internists. BMC Health Services Research. ISSN 1472-6963. 14(208). doi: 10.1186/1472-6963-14-208.
 • Lund, Cathrine; Bjørnaas, Mari Asphjell; Sandvik, Leiv; Ekeberg, Øivind; Jacobsen, Dag & Hovda, Knut Erik (2013). Five-year mortality after acute poisoning treated in ambulances, an Emergency outpatient clinic and hospitals in Oslo. Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine. ISSN 1757-7241. 21:65. doi: 10.1186/1757-7241-21-65.
 • Paasma, Raido; Hovda, Knut Erik; Hassanian-Moghaddam, Hossein; Brahmi, Nozha; Afshari, Reza & Sandvik, Leiv [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2012). Risk factors related to poor outcome after methanol poisoning and the relation between outcome and antidotes - a multicenter study. Clinical Toxicology. ISSN 1556-3650. 50(9), s. 823–831. doi: 10.3109/15563650.2012.728224.
 • Lund, Cathrine; Teige, Brita; Drottning, Per; Stiksrud, Birgitte; Rui, Tor Olav & Lyngra, Marianne [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2012). A one-year observational study of all hospitalized and fatal acute poisonings in Oslo: Epidemiology, intention and follow-up. BMC Public Health. ISSN 1471-2458. 12(1). doi: 10.1186/1471-2458-12-858.
 • Lund, Cathrine; Drottning, Per; Stiksrud, Birgitte; Vahabi, Javad; Lyngra, Marianne & Ekeberg, Ivind [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2012). A one-year observational study of all hospitalized acute poisonings in Oslo: complications, treatment and sequelae. Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine. ISSN 1757-7241. 20(49). doi: 10.1186/1757-7241-20-49.
 • Grimholt, Tine Kristin; Bjørnaas, Mari Asphjell; Jacobsen, Dag; Dieserud, Gudrun Klemetsdal & Ekeberg, Øivind (2012). Treatment received, satisfaction with health care services, ansd psychiatric symptoms 3 months after hospitalization for self-poisoning. Annals of General Psychiatry. ISSN 1744-859X. 11. doi: 10.1186/1744-859X-11-10.
 • Lund, Cathrine; Vallersnes, Odd Martin; Jacobsen, Dag; Ekeberg, Øivind & Hovda, Knut Erik (2012). Outpatient treatment of acute poisonings in Oslo : poisoning pattern, factors associated with hospitalization, and mortality. Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine. ISSN 1757-7241. 20. doi: 10.1186/1757-7241-20-1. Fulltekst i vitenarkiv
 • McMartin, Kenneth E.; Sebastian, C. Simon; Dies, David & Jacobsen, Dag (2012). Kinetics and metabolism of fomepizole in healthy humans. Clinical Toxicology. ISSN 1556-3650. 50(5), s. 375–383. doi: 10.3109/15563650.2012.683197.
 • Kolvik, Hallgeir; Bjørnaas, Mari Asphjell; Hovda, Knut Erik; Jacobsen, Dag; Ekeberg, Øivind & Heyerdahl, Fridtjof (2011). Levekår og forgiftningsmønster i Oslos bydeler. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 131, s. 1424–1428. doi: 10.4045/tidsskr.10.0531.
 • Hovda, Knut Erik; Julsrud, Joar; Øvrebø, Steinar; Brørs, Odd & Jacobsen, Dag (2011). Studies on ethylene glycol poisoning: One patient - 154 admissions. Clinical Toxicology. ISSN 1556-3650. 49(6), s. 478–484. doi: 10.3109/15563650.2011.590140.
 • TØMTE, ØYSTEIN; Andersen, Geir Øystein; Jacobsen, Dag; Drægni, Tomas; Auestad, Bjørn & Sunde, Kjetil (2011). Strong and weak aspects of an established post-resuscitation treatment protocol-A five-year observational study. Resuscitation. ISSN 0300-9572. 82(9), s. 1186–1193. doi: 10.1016/j.resuscitation.2011.05.003.
 • TØMTE, ØYSTEIN; Drægni, Tomas; Mangschau, Arild; Jacobsen, Dag; Auestad, Bjørn & Sunde, Kjetil (2011). A comparison of intravascular and surface cooling techniques in comatose cardiac arrest survivors. Critical Care Medicine. ISSN 0090-3493. 39(3), s. 443–449. doi: 10.1097/CCM.0b013e318206b80f.
 • TØMTE, ØYSTEIN; Drægni, Tomas; Mangschau, Arild; Jacobsen, Dag; Auestad, Bjørn H. & Sunde, Kjetil (2010). A comparison of intravascular and surface cooling techniques in comatose cardiac arrest survivors. Critical Care Medicine. ISSN 0090-3493. doi: 10.1097/CCM.0b013e318206b80f.
 • Bjørnaas, Mari Asphjell; Teige, Brita; Hovda, Knut Erik; Ekeberg, Øivind; Heyerdahl, Fridtjof & Jacobsen, Dag (2010). Fatal poisonings in Oslo: A one-year observational study. BMC Emergency Medicine. ISSN 1471-227X. 10(6), s. 10–13. doi: 10.1186/1471-227X-10-13.
 • Bjørnaas, Mari Asphjell; Hovda, Knut Erik; Heyerdahl, Fridtjof; Skog, Karina; Drottning, Per & Opdahl, Anders [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2010). Suicidal intention, psychosocial factors and referral to further treatment: A one-year cross-sectional study of self-poisoning. BMC Psychiatry. ISSN 1471-244X. 10. doi: 10.1186/1471-244X-10-58.
 • Heyerdahl, Fridtjof; Bjørnaas, Mari Asphjell; Dahl, Rune; Hovda, Knut Erik; Nore, AK & Ekeberg, Øivind [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2009). Repetition of acute poisoning in Oslo: 1-year prospective study. British Journal of Psychiatry. ISSN 0007-1250. 194(1), s. 73–79. doi: 10.1192/bjp.bp.107.048322.
 • Bjørnaas, Mari Asphjell; Jacobsen, Dag; Haldorsen, Tor & Ekeberg, Øivind (2009). Mortality and causes of death after hospital-treated self-poisoning in Oslo: A 20-year follow-up. Clinical Toxicology. ISSN 1556-3650. 47(2), s. 116–123. doi: 10.1080/15563650701771981.
 • Hovda, Knut Erik; Bjørnaas, Mari Asphjell; Skog, Karina; Opdahl, Anders; Drottning, P & Ekeberg, Øivind [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2008). Acute poisonings treated in hospitals in Oslo: A one-year prospective study (I): Pattern of poisoning. Clinical Toxicology. ISSN 1556-3650. 46(1), s. 35–41. doi: 10.1080/15563650601185969.
 • Heyerdahl, Fridtjof; Bjørnaas, Mari Asphjell; Hovda, Knut Erik; Skog, Karina; Opdahl, Anders & Wium, Cecilie [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2008). Acute poisonings treated in hospitals in Oslo: A one-year prospective study (II): Clinical outcome. Clinical Toxicology. ISSN 1556-3650. 46(1), s. 42–49. doi: 10.1080/15563650701210048.
 • Heyerdahl, Fridtjof; Hovda, Knut Erik; Bjørnaas, Mari Asphjell; Brørs, Odd; Ekeberg, Ole Marius & Jacobsen, Dag (2008). Clinical assessment compared to laboratory screening in acutely poisoned patients. Human and Experimental Toxicology. ISSN 0960-3271. 27. doi: 10.1177/0960327107087800.
 • Molden, Espen; Andersson, Kirsti Svendsen & Jacobsen, Dag (2007). Interaksjoner mellom statiner og makrolidantibiotika. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 127(12), s. 1660–1661.

Se alle arbeider i Cristin

 • Hovda, Knut Erik; Lao, Yvonne Elisabeth; Gadeholt, Gaut & Jacobsen, Dag (2021). Formate test for bedside diagnosis of methanol poisoning. Basic & Clinical Pharmacology & Toxicology. ISSN 1742-7835. 129(1), s. 86–88. doi: 10.1111/bcpt.13597.
 • Kvåle, Gunnar; Gilbert, Mads; Klein, Jørn; Svanæs, Dag; Jacobsen, Dag & Eldjarn, Knut [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2021). «Slå ned» og hold nede til befolkningen er vaksinert! VG : Verdens gang. ISSN 0805-5203.
 • Jacobsen, Dag; Gilbert, Mads; Kvåle, Gunnar & Klein, Jørn (2021). Ny nedstenging må til om mutert virus skal slås ned! VG : Verdens gang. ISSN 0805-5203.
 • Jacobsen, Dag; Gilbert, Mads & Kvåle, Gunnar (2021). Vi trenger nasjonale tiltak nå! VG : Verdens gang. ISSN 0805-5203.
 • Flaaten, Hans; Gilbert, Mads; Kvåle, Gunnar; Jacobsen, Dag & Svanæs, Dag (2020). Sterkere tiltak - Ikke letteler. VG : Verdens gang. ISSN 0805-5203.
 • Svanæs, Dag; Andersen, Bjørg Marit; Gilbert, Mads; Kvåle, Gunnar; Klein, Joern & Jacobsen, Dag [Vis alle 12 forfattere av denne artikkelen] (2020). When COVID-19 hit Norway. The unofficial story.
 • Klein, Jörn; Hasle, Gunnar; Eldjarn, Knut; Jacobsen, Dag; Svanæs, Dag & Nyborg, Gunhild Alvik [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2020). Flokkimmunitet uten smittevern og vaksine er en farlig korona-strategi. Dagens medisin. ISSN 1501-4290.
 • Svanæs, Dag; Kvåle, Gunnar; Andersen, Bjørg Marit; Eldjarn, Knut; Klein, Jørn & Hasle, Gunnar [Vis alle 11 forfattere av denne artikkelen] (2020). Ti myter om pandemien. Dagbladet. ISSN 0805-3766. s. 38–39.
 • Kvåle, Gunnar; Flaatten, Hans; Gilbert, Mads & Jacobsen, Dag (2020). Korona kan stoppes med enda strengere tiltak. Bergens Tidende. ISSN 0804-8983.
 • Vibeto, Jon Hjellum; Vallersnes, Odd Martin; Dobloug, Andrea; Brekke, Mette; Jacobsen, Dag & Ekeberg, Øivind [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2020). Treating patients with opioid overdose at a primary care emergency outpatient clinic: a cost-minimization analysis.
 • Vangstad, Marie; Bjørnaas, Mari Asphjell & Jacobsen, Dag (2018). Treningsindusert rabdomyolyse. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 138(1). doi: 10.4045/tidsskr.17.1079.
 • Vallersnes, Odd Martin; Jacobsen, Dag; Ekeberg, Øivind & Brekke, Mette (2018). Morbidity and follow-up after acute poisoning by substances of abuse.
 • Vallersnes, Odd Martin; Jacobsen, Dag; Ekeberg, Øivind & Brekke, Mette (2017). Factors associated with rapidly repeating acute poisoning by substances of abuse.
 • Vallersnes, Odd Martin; Jacobsen, Dag; Ekeberg, Øivind & Brekke, Mette (2017). Patients self-discharging during treatment for acute poisoning by substances of abuse.
 • Hovda, Knut Erik; Gadeholt, Gaut & Jacobsen, Dag (2016). Ethanol strips for monitoring of ethanol concentrations during treatment of toxic alkohol: preliminary results.
 • Höjer, Jonas; Jacobsen, Dag; Neuvonen, Pertti J. & Rosenberg, Per H. (2016). Lipid rescue – efficacy and safety still unproven. Basic & Clinical Pharmacology & Toxicology. ISSN 1742-7835. 119(4), s. 345–348. doi: 10.1111/bcpt.12607.
 • Vallersnes, Odd Martin; Bjørnaas, Mari Asphjell; Lund, Cathrine; Jacobsen, Dag; Ekeberg, Øivind & Brekke, Mette (2016). Follow-up of young patients after acute poisoning by substances of abuse: a comparative cohort study at an emergency outpatient clinic.
 • Vallersnes, Odd Martin; Jacobsen, Dag; Ekeberg, Øivind & Brekke, Mette (2016). Outpatient treatment of acute poisoning by substances of abuse: a 1-year prospective observational study.
 • Rimul, Gunnar; Kormeset, Per Olav; Jacobsen, Dag; Hortemo, Sigurd & Ulshagen, Karen Marie (2015). Fortsatt salg av paracetamol i butikk. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 135(4), s. 316–317. doi: 10.4045/tidsskr.14.1563.
 • Stær-Jensen, Henrik; Nakstad, Espen Rostrup; Fossum, E; Mangschau, Arild; Eritsland, Jan & Jacobsen, Dag [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2014). Emergency coronary angiography and revascularization in patients with out of hospital cardiac arrest - relation to post - ROSC ECG - a prospective observational study.
 • Vallersnes, Odd Martin; Jacobsen, Dag; Ekeberg, Øivind & Brekke, Mette (2014). Akutte forgiftninger ved Legevakten i Oslo: en ett-års observasjonsstudie.
 • Vallersnes, Odd Martin; Jacobsen, Dag; Ekeberg, Øivind & Brekke, Mette (2014). Patients presenting with acute poisoning to an outpatient emergency clinic in Oslo: a one year prospective observational study.
 • Heyerdahl, Fridtjof; Bjørnaas, Mari Asphjell; Lund, Cathrine; Jacobsen, Dag & Ekeberg, Øivind (2013). Long-term follow-up of three cohorts of self-poisoning. Clinical Toxicology. ISSN 1556-3650. 51(4), s. 254–254.
 • Lund, Caroline; Hovda, Knut Erik; Gudmundsdottir, Helga; Andersson, Kirsti Svendsen; NYVOLD, CECILIE & Froyshov, Sten [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2013). Severe metformin-induced lactic acidosis: Case series of 10 patients. Clinical Toxicology. ISSN 1556-3650. 51(4), s. 365–365.
 • Paasma, Raido; Hovda, Knut Erik; Hassanian-Moghaddan, H; Brahmi, Nozha; Afshari, Reza & Sandvik, Leiv [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2013). Response to the letter "Risk assessment of methanol poisoning in outbreaks not applicable to isolated cases". Clinical Toxicology. ISSN 1556-3650. 51(2), s. 120–120. doi: 10.3109/15563650.2013.764430.
 • Heyerdahl, Fridtjof; Opdahl, Helge & Jacobsen, Dag (2012). The Role of the Norwegian Competence Centre for NBC Medicine during the Non-CBRN Terrorist Attacks in Norway on 22 July 2011. Clinical Toxicology. ISSN 1556-3650. 50(4), s. 276–276.
 • Heyerdahl, Fridtjof; Haavind, Anniken & Jacobsen, Dag (2012). A Fatal Case of Suicidal Injection and Ingestion of Self-Extracted Ricin. Clinical Toxicology. ISSN 1556-3650. 50(4), s. 290–290.
 • Hovda, Knut Erik; Refsum, Helge & Jacobsen, Dag (2012). A Case of Extraordinary High Serum-Venlafaxine and Prolonged Elimination without Genetic Predisposal. Clinical Toxicology. ISSN 1556-3650. 50(4), s. 324–325.
 • Paasma, Raido; Hovda, Knut Erik; Hassanian-Moghaddan, H; Brahmi, Nozha; Afshari, Reza & Jacobsen, Dag (2012). Risk Assessment Score for Methanol Poisoning. Clinical Toxicology. ISSN 1556-3650. 50(4), s. 350–351.
 • Lund, Cathrine; Vallersnes, Odd Martin; Jacobsen, Dag; Ekeberg, Øivind & Hovda, Knut Erik (2011). Acute poisonings treated at the outpatient accident and emergency clinic (EMA) in Oslo, 2008.
 • BERG, THEA CHRISTINE SCHOU; Skjerdal, Jatrud W.; Muan, Berit & Jacobsen, Dag (2011). A Case Report Concerning Monochloroacetic Acid. Clinical Toxicology. ISSN 1556-3650. 49(3), s. 255–255.
 • Spillum, Bjørg; Tosterud, M.; Nilssen, Dag Egil; Paulsen, Berit Smestad & Jacobsen, Dag (2011). Coma After Intake of an Unknown Plant Root - Unintentional Anticholinergic Intoxication. Clinical Toxicology. ISSN 1556-3650. 49(3), s. 231–231.
 • Bjørnaas, Mari Asphjell; Jacobsen, Eva-Marie & Jacobsen, Dag (2010). Nonfatal self-poisoning with LMW heparin and the use of antidote. Thrombosis Research. ISSN 0049-3848. 126(5), s. E403–E405. doi: 10.1016/j.thromres.2010.08.026.
 • Bjørnaas, Mari Asphjell; Jacobsen, Eva-Marie & Jacobsen, Dag (2010). Non-fatal self-poisoning by LMW Heparin and the use of antidote. Thrombosis Research. ISSN 0049-3848. 126(5), s. e403–e405. doi: 10.1016/j.thromres.2010.08.026.
 • Lund, Cathrine; Christensen, Hege Staaland; Frøyshov, Sten & Jacobsen, Dag (2010). Toxicokinetics of Diltiazem and Three Metabolites During Acute Life-Threatening Poisoning. Clinical Toxicology. ISSN 1556-3650. 48(3), s. 281–281.
 • Bjørnaas, Mari Asphjell; Jacobsen, Eva-Marie & Jacobsen, Dag (2010). Non-Fatal Self-Poisoning by Low Molecular Weight Heparin and the Use of Antidote. Clinical Toxicology. ISSN 1556-3650. 48(3), s. 300–300.
 • Bjornaas, MA; Bjørnaas, Mari Asphjell; Teige, Brita; Hovda, KE; Heyerdahl, F & Ekeberg, O [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2009). Deaths by self-poisoning in Oslo and the surrounding area during one year. Clinical Toxicology. ISSN 1556-3650. 47(5), s. 504–505.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 13. apr. 2011 11:40 - Sist endret 5. okt. 2020 12:28