English version of this page

Biokjemisk endokrinologi og metabolisme

Vår gruppe utforsker stoffskifteavvik i sykdommer knyttet til hormonsystemet, og bruke dette for å gjenkjenne og finne nye biomarkører som kan brukes i diagnose, oppfølging og behandling.

Bakgrunn

Hormonsystemet (det endokrine system) regulerer de fleste av kroppens funksjoner. Hormoner er kjemiske budbringere som produseres i ulike kjertler, og skilles ut direkte i blodbanen. De fraktes med blodet for å påvirke andre organer, samt å virke i den innbyrdes reguleringen som finnes mellom hormonene.

Stoffskifte (metabolisme) betegner kroppens forbrenning av næringsstoffer, som sikrer energitilførsel og stoffer kroppen trenger for å fungere. Sykdommer relatert til disse systemene vil naturlig nok være alvorlige, og potensielt dødelige.

Biomarkører er stoffer som hentes ut av kroppen, analyseres og kan fortelle om pasientens tilstand på et gitt tidspunkt. Korrekt diagnose og tilstrekkelig oppfølging av behandling er svært avhengig av biomarkører fra blod, urin, tårevæske og spytt.

Om gruppen

Diabetes, benskjørhet, defekter knyttet til skjoldbruskkjertelen og binyresykdommer er eksempler på endokrine og metabolske sykdommer. Utfordringen er å identifisere personer i risikogruppen, iverksette både forebyggende og behandlende tiltak, og samtidig overvåke effekten av tiltakene.

Vi samarbeider nært med Endokrinologisk avdeling ved OUS, og bruker metoder som systematisk kan identifisere og tallfeste det komplette innholdet av en type molekyler, ved et gitt tidspunkt og innen et gitt biologisk system (celle, vev, organ, kroppsvæske eller organisme).

I vårt arbeid studerer vi det fullstendige innholdet av RNA (transkriptom), proteiner (proteom) og stoffskiftemolekyler (metabolom).

Prosjekter

Vi arbeider med en rekke prosjekter innen ulike fagområder.

Finne nye biomarkører

Diabetes

 • Proteomisk og metabolomisk kartlegging av humane insulinproduserende celler for å finne nye biomarkører for cellemasse og –funksjon
 • Posttranslasjonell modifikasjon av albumin i diabetes og senkomplikasjoner av diabetes

Stoffskiftesykdommer

 • Finne biomarkører fra tårevæske ved Graves oftalmopati (øyesykdom)
 • Metabolomisk kartlegging av tårevæske / serum ved Graves oftalmopati

Grunnleggende studier

 • Funksjonelle studier av genetiske modifikasjoner ved tyreoideahormonresistens (nedsatt følsomhet for skjoldbruskkjertelens hormoner)
 • Proteomisk og metabolomisk kartlegging av humant fettvev
 • Proteomisk og metabolomisk kartlegging av human beinmarg
 • Genuttrykk i insulinproduserende celler stimulert med vitamin D
 • Metabolomisk kartlegging av hyperglykemisk clamp hos mennesker (metode for å teste kapasitet til å skille ut insulin, der blodsukkernivået økes kunstig ved tilskudd av glukose)
 • Proteomisk kartlegging av cerebrospinalvæske ved narkolepsi (sovesyke)

Andre prosjekter

 • Hvordan tilskudd av østrogen påvirker kortisolmålinger hos kvinner
 • Kartlegging av steroider ved medfødt binyrebarksykdom

 

Publisert 15. mars 2017 12:10 - Sist endret 29. nov. 2018 18:03

Kontakt

Gruppeleder

Deltakere

 • Jens Petter Berg
 • Milaim Pepaj
 • May L Bredahl
 • Vigdis Enge
 • Anne Nærby
 • Nina Gjerlaugsen
 • Sandra Rinne Dahl
 • Finn Erik Aas
 • Mette E. Bornstedt
 • Ellen Marie Haave
 • Louise Koren Dahll
Detaljert oversikt over deltakere