English version of this page

Biokjemisk endokrinologi og metabolisme

Vår gruppe utforsker stoffskifteavvik i sykdommer knyttet til hormonsystemet, og bruke dette for å gjenkjenne og finne nye biomarkører som kan brukes i diagnose, oppfølging og behandling.

Bakgrunn

Hormonsystemet (det endokrine system) regulerer de fleste av kroppens funksjoner. Hormoner er kjemiske budbringere som produseres i ulike kjertler, og skilles ut direkte i blodbanen. De fraktes med blodet for å påvirke andre organer, samt å virke i den innbyrdes reguleringen som finnes mellom hormonene.

Stoffskifte (metabolisme) betegner kroppens forbrenning av næringsstoffer, som sikrer energitilførsel og stoffer kroppen trenger for å fungere. Sykdommer relatert til disse systemene vil naturlig nok være alvorlige, og potensielt dødelige.

Biomarkører er stoffer som hentes ut av kroppen, analyseres og kan fortelle om pasientens tilstand på et gitt tidspunkt. Korrekt diagnose og tilstrekkelig oppfølging av behandling er svært avhengig av biomarkører fra blod, urin, tårevæske og spytt.

Om gruppen

Diabetes, benskjørhet, defekter knyttet til skjoldbruskkjertelen og binyresykdommer er eksempler på endokrine og metabolske sykdommer. Utfordringen er å identifisere personer i risikogruppen, iverksette både forebyggende og behandlende tiltak, og samtidig overvåke effekten av tiltakene.

Vi samarbeider nært med Endokrinologisk avdeling ved OUS, og bruker metoder som systematisk kan identifisere og tallfeste det komplette innholdet av en type molekyler, ved et gitt tidspunkt og innen et gitt biologisk system (celle, vev, organ, kroppsvæske eller organisme).

I vårt arbeid studerer vi det fullstendige innholdet av RNA (transkriptom), proteiner (proteom) og stoffskiftemolekyler (metabolom).

Prosjekter

Vi arbeider med en rekke prosjekter innen ulike fagområder.

Finne nye biomarkører

Diabetes

 • Proteomisk / metabolomisk profilering av humane insulinproduserende celler med sikte på å oppdage biomarkører for celle masse / funksjon
 • Posttranslasjonell modifisering av albumin ved diabetes og senkomplikasjoner av diabetes

Stoffskiftesykdommer

 • Prospektiv evaluering av biomarkører eller tårevæske ved Graves oftalmopati

 • Metabolomisk profilering av tårevæske ved Graves oftalmopati

Grunnleggende studier

 • Funksjonelle studier av genetiske modifikasjoner ved tyroid hormon resistens
 • Proteom / metabolomisk profilering av humant fettvev
 • Genuttrykk av vitamin D-stimulerte insulinproduserende celler
 • Metabolomisk profilering ved hyperglykemisk clamp hos mennesker
 • Proteomisk profilering av CSF ved narkolepsi 

Andre prosjekter

 • Påvirkning av østrogentilskudd på kortisolmålinger hos kvinner 
 • Steroidhormonprofilering ved medfødt adrenal hyperplasi

 

Publisert 15. mars 2017 12:10 - Sist endret 23. juli 2020 11:24

Kontakt

Gruppeleder

Deltakere

 • Jens Petter Berg
 • Milaim Pepaj
 • May L Bredahl
 • Vigdis Enge
 • Anne Nærby
 • Nina Gjerlaugsen
 • Sandra Rinne Dahl
 • Finn Erik Aas
 • Mette E. Bornstedt
 • Ellen Marie Haave
 • Louise Koren Dahll
 • Svetlana N. Zykova
Detaljert oversikt over deltakere