English version of this page

Blodcellegruppen

Blodcellene har mange oppgaver. Vi studerer mekanismer som regulerer betennelser og koagulering, med spesiell fokus på ekstracellulære vesikler.

Om gruppen

Hvite blodceller er viktige ved bekjempelse av infeksjoner. Vår gruppe studerer hva som skjer i de hvite blodcellene når en person blir smittet av en bakterie, for eksempel meningokokkbakterien.

Blodcellene vil da sende ut signalstoffer og skille ut vesikler. Ved å bruke moderne analysemetoder, der alle DNA, RNA eller proteiner kan undersøkes samtidig, undersøker vi hvilke signalstoffer som skilles ut i blodbanen og hvilke stoffer vesiklene inneholder ved forskjellige sykdommer. 

Ekstracellulære vesikler  

Vesikler er små membrankledde blærer som sørger for transport av ulike stoffer i og mellom celler.

Vi har et stort fokus på ekstracellulære vesikler. Alle celler frigjør vesikler som enten dannes inne i cellene (exosomer) eller ved avsnøringer fra cellemembranen (mikrovesikler).

Ekstracellulære vesikler som tar med seg litt av modercellens komponenter som nukleinsyrer, proteiner og yttermembranmarkører, finnes i alle biologiske væsker der de er involvert i kommunikasjon mellom celler. Sirkulerende vesikler er derfor potensielle biomarkører som kan erstatte cellulære biopsier og brukes i diagnostikk og oppfølging av sykdom.

Koordinering og bidrag

Kjernefasiliteter for flowcytometri og mikromatriser (Affymetriks) er organisert under oss.

Våre studier er del av forskerutdannelser som fører til mastergrad og doktorgrad. Vi bidrar også til at Avdeling for medisinsk biokjemi blir tilført nye biomarkører, analyser og metoder.

Prosjekter

  • Egenskaper ved monocytter og vesikler fra monocytten som medvirker i koagulasjonskaskaden i kliniske sammenhenger
  • Genetiske endringer ved sepsis; gen ekspresjonsstudier I FFPE vev fra pasienter med systemisk meningokokksykdom  
  • Involvert i opprettelse av sepsis biobank
  • Identifisering og karakterisering av ny genetiske varianter innenfor arvelig hemoglobinsykdommer
  • Samarbeidsprosjekter: DNA-variasjon og RNA-regulering i tilknytning til helse og sykdom
  • Opptak av ekstracellulære vesikler i blodceller
  • Utvikling av metoder for isolering av ekstracellulære vesikler fra blodplasma
  • Bruk av ekstracellulære vesikler som mulig biomarkør for å forutsi blodpropp ved tilstander som kreft, betennelser og graviditet
Publisert 19. sep. 2017 14:28 - Sist endret 18. sep. 2020 10:11

Kontakt

Gruppeleder

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere