Hjertefunksjon og bildediagnostikk

Målet med vår forskning er å forbedre diagnostikk og derved behandling av hjertesykdommer.

For å nå målet om forbedret diagnostikk og behandling av hjertesykdommer er det viktig med større forståelse av hjertets kompliserte funksjon. Et viktig forskningsområde er å kunne utvikle nye teknikker på etablerte bildediagnostiske metoder for å kunne forutsi prognosen til pasientene ved forskjellige hjertesykdommer. Dette inkluderer prediksjon av alvorlige rytmeforstyrrelser i blant annet koronarsykdom og kardiomyopatier.

Samarbeid

Forskningsaktiviteten i vår gruppe gjør utstrakt bruk av bildediagnostiske metoder (ekkokardiografi, MR og CT) i samarbeid med Avdeling for radiologi og nukleærmedisin og Seksjon for hjertearytmier ved Kardiologisk avdeling, Oslo universitetssykehus. Kliniske problemstillinger blir også testet i eksperimentelle modeller i samarbeid med Institutt for kirurgisk forskning, Institutt for eksperimentell medisinsk forskning, Intervensjonssenteret og Avdeling for anestesiologi ved Oslo universitetssykehus. Vi har også et utbredt internasjonalt samarbeid med blant annet Johns Hopkins University, USA, Universitetssykehuset i Leuven, Belgia, Rigshospitalet i København, Danmark, Linköping Universitetssykehus, Sverige og Kings College Hospital, Storbritannia.

Publisert 10. mai 2011 12:52 - Sist endret 16. juni 2020 14:22

Kontakt

Gruppeleder

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere