Hjertefunksjon og bildediagnostikk

Målet med vår forskning er å forbedre diagnostikk og derved behandling av hjertesykdommer.

For å nå målet om forbedret diagnostikk og behandling av hjertesykdommer er det viktig med større forståelse av hjertets kompliserte funksjon. Et viktig forskningsområde er å kunne utvikle nye teknikker på etablerte bildediagnostiske metoder for å kunne forutsi prognosen til pasientene ved forskjellige hjertesykdommer. Dette inkluderer prediksjon av alvorlige rytmeforstyrrelser i blant annet koronarsykdom og kardiomyopatier.

Samarbeid

Forskningsaktiviteten i vår gruppe gjør utstrakt bruk av bildediagnostiske metoder (ekkokardiografi, MR og CT) i samarbeid med Avdeling for radiologi og nukleærmedisin og Seksjon for hjertearytmier ved Kardiologisk avdeling, Oslo Universitetssykehus. Kliniske problemstillinger blir også testet i eksperimentelle modeller i samarbeid med Institutt for kirurgisk forskning, Intervensjonssenteret og Avdeling for anestesiologi ved Oslo Universitetssykehus. Vi har også et utbredt internasjonalt samarbeid med blant annet Johns Hopkins University, USA, Universitetssykehuset i Leuven, Belgia, Rigshospitalet i København, Danmark, Linköping Universitetssykehus, Sverige og Kings College Hospital, Storbritannia.

Publisert 10. mai 2011 12:52 - Sist endret 6. aug. 2018 10:17

Kontakt

Gruppeleder

Deltakere

 • Thor Edvardsen
 • Kristina Haugaa
 • Thomas Dahlslett
 • Andreas Espinoza
 • Nina Hasselberg
 • Siv Hestenes
 • Sebastian Imre Sarvari
 • Lillian Lundeby
 • Margareth Ribe
 • Wasim Zahid
 • Jørg Saberniak
 • Vidar Ruddox
 • Ida Skrinde Leren
 • Trond Vartdal
 • Ola Gjesdal
 • Marit Kristine Smedsrud
Detaljert oversikt over deltakere