IBSEN - Gastromedisin

Forskergruppen har i 28 år drevet klinisk epidemiologsk forskning innenfor inflammatoriske tarmsykdommer (ulcerøs kolitt og Crohns sykdom).

Om gruppen

Vi kartlegger klinisk forløp, risikofaktorer og komplikasjoner, som alvorlig sykdom, operasjoner, kreft og død fra diagnose. Fokus har ytterligere vært bestemmelse av sosialmedisinske faktorer for uførhet, sykemelding og genetiske profiler.

Sentralt står nå å finne biologiske markører (serologi, kolonbiopsier, avføring) for prognostiske faktorer ved komplisert sykdom, spesielt kreftsykdom.

Langsiktige mål

Forskergruppen har som mål å frembringe kjennskap om forløpet ved inflammatorisk tarmsykdom, hvordan det påvirker pasientene i forskjellige faser av sykdommen og i livet.

Vi vil avdekke risikofaktorer for alvorlig sykdom (kreft, operasjon, ernæringssvikt) og kliniske og sosialmedisinske utfall.

Vi søker ideer for årsak til sykdom gjennom vår epidemiologiske forskning, og planlegger for eksplorative studier som videre vil kunne avdekke ny viten.

Samarbeid

Forskningsgruppen har flere samarbeidspartnere, både nasjonalt og internasjonalt.

Nasjonalt samarbeid

 • Alle sykehus i Oslo-regionen
 • Sykehuset i Vestfold, Tønsberg
 • Sykehuset i Telemark, Skien
 • Folkehelseinstituttet
 • Kreftregisteret
 • Medisinsk fødselsregister
 • Reseptregisteret
 • Calpro AS
 • Buhleman lab Inc
 • MSD
 • AbbVie AB

Internasjonalt samarbeid

 • EpiCom Group
 • The EC IBD Group
 • The IOIBD
 • Mayo Clinics, Rochester, US
 • University of Kiel (Genetics)
 • Kiel University Hospital
 • University of Leuven (Genetic serology)
 • Leuwen University Hospital
 • University of Copenhagen (Pregnancy and fertility)
 • Herlev University Hospital
 • TelAviv (Immunologic serology)
 • University of Maastricht (Informatics and electronic communication)
 • University of Ionnina, Greece (Cancer epidemiology in IBD)
 • University of Vienna, Austria (Anemia in acute and chronic IBD)
 • US (biomarkers and CRC)
 • Johnson & Johnson (serological markers)
 • Jansen Bio AS
 • Centocor AS
Publisert 20. sep. 2013 11:41 - Sist endret 18. okt. 2021 21:05

Kontakt

Gruppeleder

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere