Randi Opheim

Førsteamanuensis - Avdeling for sykepleievitenskap
Bilde av Randi Opheim
English version of this page
Telefon +47 22850677
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsveien 2b 0373 Oslo
Postadresse Pb 1089 Blindern 0318 Oslo
Andre tilknytninger Institutt for pedagogikk (Student)

Faglige interesser

 • Psykososial helse ved kronisk sykdom
 • Inflammatorisk tarmsykdom
 • Epidemiologi
 • Pasientopplæring
 • Helserelatert livskvalitet

Undervisning

Bakgrunn

 • Førsteamanuensis II ved Avdeling for sykepleievitenskap, UiO fra 2014
 • Seniorforsker ved Gastromedisinsk avdeling, OUS fra 2014
 • PhD 2014, Institutt for klinisk medisin, UiO
 • Doktorgradsstudent 2009-2013, Institutt for klinisk medisin, UiO
 • Mastergrad i helsefagvitenskap, 2008: Seksjon for helsefag, Institutt for Sykepleievitenskap og Helsefag, UiO
 • Mellomfag i psykologi 2003, UiO
 • Sykepleier ved Gastromedisinsk avdeling, OUS fra 1999
 • Utdannet sykepleier 1999, Aker sykepleiehøyskole
 • Psykologi grunnfag 1995, UiO

Verv

 • Medlem av Regional komite for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (Sør Øst A)
 • Medlem av forskningsrådet ved Oslo universitetssykehus
 • Programleder Master i avansert geriatrisk sykepleie og Master i sykepleievitenskap ved Avdeling for sykepleievitenskap
Publisert 19. mai 2015 15:34 - Sist endret 5. apr. 2021 17:45