Randi Opheim

Førsteamanuensis - Avdeling for folkehelsevitenskap
Bilde av Randi Opheim
English version of this page
Telefon +47 22850677
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsveien 2b 0372 Oslo
Postadresse Pb 1089 Blindern 0318 Oslo

Faglige interesser

 • Psykososial helse ved kronisk sykdom
 • Inflammatorisk tarmsykdom
 • Helserelatert livskvalitet
 • Helsepsykologi og helsepedagogikk
 • Utdanningsforskning

Undervisning

Bakgrunn

 • Førsteamanuensis ved Avdeling for sykepleievitenskap, UiO fra 2014
 • Seniorforsker ved Gastromedisinsk avdeling, OUS fra 2014
 • PhD 2014, Institutt for klinisk medisin, UiO
 • Doktorgradsstudent 2009-2013, Institutt for klinisk medisin, UiO
 • Mastergrad i helsefagvitenskap, 2008: Seksjon for helsefag, Institutt for Sykepleievitenskap og Helsefag, UiO
 • Mellomfag i psykologi 2003, UiO
 • Sykepleier ved Gastromedisinsk avdeling, OUS fra 1999
 • Utdannet sykepleier 1999, Aker sykepleiehøyskole
 • Psykologi grunnfag 1995, UiO

Verv

 • Medlem av Regional komite for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (Sør Øst A)
 • Medlem av forskningsrådet ved Oslo universitetssykehus
 • Ekstern medlem av FoU-utvalget ved Fakultet for helsevitenskap, OsloMet
 • Programleder Master i avansert geriatrisk sykepleie og Master i sykepleievitenskap ved Avdeling for sykepleievitenskap

Publikasjoner

 • Håvi, Gry; Feiring, Eli & Opheim, Randi (2022). «Mer enn bare en håndlanger»: oppfatninger om sykepleierens betydning for kvalitet ved koloskopi. Sykepleien Forskning. ISSN 1890-2936. 17. doi: 10.4220/Sykepleienf.2022.90030.
 • Opheim, Randi; Moum, Kristian Marling; Småstuen, Milada Cvancarova & Moum, Bjørn Allan (2022). The impact of restrictions on psychological outcomes in patients with inflammatory bowel disease on biological treatment during the coronavirus pandemic in Norway. Quality of Life Research. ISSN 0962-9343. 20. doi: 10.1007/s11136-022-03254-4. Fulltekst i vitenarkiv
 • Opheim, Randi; Moum, Kristian Marling; Småstuen, Milada Cvancarova & Moum, Bjørn Allan (2022). The impact of restrictions on psychological outcomes in patients with inflammatory bowel disease on biological treatment during the coronavirus pandemic in Norway. Quality of Life Research. ISSN 0962-9343. doi: 10.1007/s11136-022-03254-4.
 • Moum, Kristian Marling; Moum, Bjørn & Opheim, Randi (2021). Patients with inflammatory bowel disease on immunosuppressive drugs: perspectives’ on COVID-19 and health care service during the pandemic. Scandinavian Journal of Gastroenterology. ISSN 0036-5521. 56(5), s. 1–8. doi: 10.1080/00365521.2021.1901308. Fulltekst i vitenarkiv
 • Kristensen, Vendel Ailin; Opheim, Randi; Perminow, Gøri Margrete; Huppertz-Hauss, Gert; Detlie, Trond Espen & Lund, Charlotte [Vis alle 39 forfattere av denne artikkelen] (2021). Inflammatory bowel disease in South-Eastern Norway III (IBSEN III): a new population-based inception cohort study from South-Eastern Norway. Scandinavian Journal of Gastroenterology. ISSN 0036-5521. 56(8), s. 899–905. doi: 10.1080/00365521.2021.1922746. Fulltekst i vitenarkiv
 • Bigum Sundar, Turid Kristin; Riiser, Kirsti; Småstuen, Milada Cvancarova; Opheim, Randi; Løndal, Knut & Glavin, Kari [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2020). Health-related quality of life among 13–14 year old adolescents with overweight−a mixed methods approach. Health and Quality of Life Outcomes. ISSN 1477-7525. 18, s. 1–10. doi: 10.1186/s12955-020-01413-0. Fulltekst i vitenarkiv
 • Normann, Cathrine Olaussen; Opheim, Randi; Kulle, Bettina; Bernklev, Tomm & Haug, Erik Skaaheim (2020). Health-related quality-of-life after radical cystectomy among Norwegian men and women compared to the general population. Scandinavian Journal of Urology. ISSN 2168-1805. 54(3), s. 181–187. doi: 10.1080/21681805.2020.1754906.
 • Opheim, Randi; Moum, Bjørn; Grimstad, Tore; Jahnsen, Jørgen; Berset, Ingrid Prytz & Hovde, Øistein [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2020). Self-esteem in patients with inflammatory bowel disease. Quality of Life Research. ISSN 0962-9343. 29, s. 1839–1846 . doi: 10.1007/s11136-020-02467-9. Fulltekst i vitenarkiv
 • Torres, Joana; Ellul, Pierre; Langhorst, Jost; Mikocka-Walus, Antonina; Barreiro-de Acosta, Manuel & Basnayake, Chamara [Vis alle 15 forfattere av denne artikkelen] (2019). European Crohn's and colitis organisation topical review on complementary medicine and psychotherapy in inflammatory bowel disease. Journal of Crohn's and Colitis. ISSN 1873-9946. 13(6), s. 673–685e. doi: 10.1093/ecco-jcc/jjz051.
 • Lerdal, Anners; Opheim, Randi; Gay, Caryl; Moum, Bjørn; Fagermoen, May Solveig & Kottorp, Anders (2017). Psychometric limitations of the 13-item Sense of Coherence Scale assessed by Rasch analysis. BMC Psychology. ISSN 2050-7283. 5(18). doi: 10.1186/s40359-017-0187-y.
 • Huppertz-Hauss, Gert; Høivik, Marte; Jelsness-Jørgensen, Lars-Petter; Opheim, Randi; Henriksen, Magne & Høie, Ole Ingebreth [Vis alle 13 forfattere av denne artikkelen] (2017). Fatigue in a population-based cohort of patients with inflammatory bowel disease 20 years after diagnosis: The IBSEN study. Scandinavian Journal of Gastroenterology. ISSN 0036-5521. 52(3), s. 351–358. doi: 10.1080/00365521.2016.1256425.
 • Jelsness-Jørgensen, Lars-Petter; Frigstad, Svein Oskar; Moum, Bjørn; Grimstad, Tore; Opheim, Randi & Jahnsen, Jørgen [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2017). Pain may be an important factor to consider in inflammatory bowel disease patients troubled by fatigue. United European Gastroenterology journal. ISSN 2050-6406. 5(5), s. 687–693. doi: 10.1177/2050640616674654.
 • Opheim, Randi; Høivik, Marte; Bernklev, Tomm; Jelsness-Jørgensen, Lars-Petter & Moum, Bjørn (2016). The use of complementary and alternative medicine (CAM) among patients with inflammatory bowel disease (IBD) is associated with reduced health-related quality of life (HRQoL). Gastroenterology Research and Practice. ISSN 1687-6121. 2016. doi: 10.1155/2016/6453657.
 • Jelsness-Jørgensen, Lars-Petter; Moum, Bjørn; Grimstad, Tore; Jahnsen, Jørgen; Opheim, Randi & Berset, Ingrid Prytz [Vis alle 11 forfattere av denne artikkelen] (2016). Validity, reliability, and responsiveness of the brief pain inventory in inflammatory bowel disease. Canadian journal of gastroenterology & hepatology. ISSN 2291-2789. 2016:5624261. doi: 10.1155/2016/5624261.
 • Opheim, Randi (2014). Et biopsykososialt perspektiv på abdominale smerter ved inflammatorisk tarmsykdom. Gastroskopet, fagtidsskrift for sykepleiere innen gastroenterologi. Gastroskopet. ISSN 1890-4122. 27(2).
 • Opheim, Randi; Fagermoen, May Solveig; Jelsness-Jørgensen, Lars-Petter; Bernklev, Tomm & Moum, Bjørn (2014). Sense of coherence in patients with inflammatory bowel disease. Gastroenterology Research and Practice. ISSN 1687-6121. 2014:989038. doi: 10.1155/2014/989038.
 • Opheim, Randi; Fagermoen, May Solveig; Bernklev, Tomm; Jelsness-Jørgensen, Lars-Petter & Moum, Bjørn (2014). Fatigue interference with daily living among patients with inflammatory bowel disease. Quality of Life Research. ISSN 0962-9343. 23(2), s. 709–719. doi: 10.1007/s11136-013-0508-4.
 • Opheim, Randi; Bernklev, Tomm; Fagermoen, May Solveig; Småstuen, Milada C & Moum, Bjørn (2012). Use of complementary and alternative medicine in patients with inflammatory bowel disease: results of a cross-sectional study in Norway. Scandinavian Journal of Gastroenterology. ISSN 0036-5521. 47(12), s. 1436–1447. doi: 10.3109/00365521.2012.725092.
 • Opheim, Randi; Høivik, Marte; Solberg, Inger Camilla & Moum, Bjørn (2012). Complementary and alternative medicine in patients with inflammatory bowel disease: The results of a population-based inception cohort study (IBSEN). Journal - Crohn's and Colitis Foundation of Canada. ISSN 1197-4982. 6(3), s. 345–353. doi: 10.1016/j.crohns.2011.09.007.

Se alle arbeider i Cristin

 • Janson, Astri Letnes; Opheim, Randi & Hellesø, Ragnhild (2021). Kliniske masterutdanninger for sykepleiere. Kompetanseheving for primærhelsetjenesten?
 • Strande, Vibeke; Småstuen, Milada C.; Hasund, Audun; Huppertz-Hauss, Gert; Pallenschat, Jens & Bengtson, May-Bente [Vis alle 18 forfattere av denne artikkelen] (2021). Clinical characteristics associated with biochemical remission three months after diagnosis of Crohn's disease.
 • Strande, Vibeke; Småstuen, Milada C.; Hasund, Audun; Huppertz-Hauss, Gert; Pallenschat, Jens & Bengtson, May-Bente [Vis alle 18 forfattere av denne artikkelen] (2021). Clinical characteristics associated with biochemical remission three months after diagnosis of ulcerative colitis.
 • Kristensen, Vendel Ailin; Lund, Charlotte; Opheim, Randi; Ricanek, Petr; Huppertz-Hauss, Gert & Perminow, Gøri Margrete [Vis alle 37 forfattere av denne artikkelen] (2020). Inflammatory Bowel Disease in South-Eastern Norway III – IBSEN III.
 • Reime, Marit Hegg & Opheim, Randi (2019). Sykepleie til pasienter med fordøyelsessykdom. I Knutstad, Unni (Red.), Utøvelse av klinisk sykepleie. Sykepleieboken 3. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202543099. s. 278–383.
 • Opheim, Randi; Jahnsen, Jørgen; Bernklev, Tomm; Høie, Ole Ingebreth; Huppertz-Hauss, Gert & Moum, Bjørn (2019). Complementary and alternative medicine in patients with inflammatory bowel disease 20 years after diagnosis: Results from the IBSEN study. American Journal of Gastroenterology. ISSN 0002-9270. 114, s. S12–S13. doi: 10.14309/01.ajg.0000578256.56976.23.
 • Opheim, Randi (2018). Psykososial helse blant barn og ungdom med inflammatorisk tarmsykdom - en populasjonsbasert prospektiv observasjonsstudie - IBSEN III studien.
 • Opheim, Randi (2018). Complementary and alterantive therapies in inflammatory bowel disease.
 • Opheim, Randi; Bernklev, Tomm; Jahnsen, Jørgen; Grimstad, Tore; Hovde, Øistein & Berset, Ingrid Prytz [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2018). Chronic fatigue in patients with inflammatory bowel disease is associated with lower health–related quality of life, low self-esteem, increased anxiety and depression.
 • Kristensen, Vendel Ailin; Opheim, Randi; Ricanek, Petr; Detlie, Trond Espen; Perminow, Gøri Margrete & Høivik, Marte Lie (2018). IBSEN III—a new population-based inception cohort from South-Eastern Norway.
 • Opheim, Randi (2018). Complementary therapies in IBD.
 • Opheim, Randi (2017). Psychosocial health and health-related quality of life in children and adolescents with IBD - an overview of the literature. .
 • Opheim, Randi (2017). “Measurement of conditions”. .
 • Bernklev, Tomm; Huppertz-Hauss, Gert; Opheim, Randi; Høivik, Marte; Moum, Bjørn & Jelsness-Jørgensen, Lars-Petter [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2016). Co-existing Irritable Bowel Syndrome (IBS) in Inflammatory Bowel Disease (IBD) is associated with increased risk of chronic fatigue (CF), especially in females.
 • Opheim, Randi (2015). Hver tredje pasient med inflammatorisk tarmsykdom oppsøker alternativ behandler. Best Practice Gastroenterology.
 • Jelsness-Jørgensen, Lars-Petter; Lie Høivik, Marte; Moum, Bjørn; Opheim, Randi; Huppertz-Hauss, Gert & Grimstad, Tore [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2015). Fatigue is associated with increased pain intensity and interference in IBD. Inflammatory Bowel Diseases. ISSN 1078-0998. doi: 10.1080/00365521.
 • Opheim, Randi; Høivik Lie, Marte; Bernklev, Tomm; Jelsness-Jørgensen, Lars-Petter & Moum, Bjørn (2015). Relationship between use of complementary and alternative medicine (CAM) and health-related quality of life (HRQoL) among patients with inflammatory bowel disease. Journal of Crohn’s and Coltis Supplements. ISSN 1873-9954. 9.
 • Bernklev, Tomm; Huppertz-Hauss, Gert; Jelsness-Jørgensen, Lars-Petter; Høivik, Marte; Opheim, Randi & Jahnsen, Jørgen [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2014). Chronic Fatigue Twenty Years After Diagnosis. Results from the IBSEN-Study. Inflammatory Bowel Diseases. ISSN 1078-0998. 20(12), s. 31–32. doi: 10.1097/01.MIB.0000456782.03905.38.
 • Opheim, Randi (2012). “Bruk av komplementær og alternativ medisin blant pasienter med inflammatoriske tarmsykdommer”.
 • Opheim, Randi (2010). Complementary and alternative medicine among patients with Inflammatory Bowel Disease. Classification criteria determine level of use.
 • Antonsen, Anniken; Opheim, Randi; Schnierer, Martin; Bernklev, Tomm; Hyrdel, Rudolf & Moum, Bjørn (2010). Use of complementary and alternative medicine in Inflammatory bowel disease. Results from a hospital based registry in Slovakia. Scandinavian Journal of Gastroenterology. ISSN 0036-5521. 45, s. 51–51.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 19. mai 2015 15:34 - Sist endret 15. aug. 2022 09:01