Infeksjon og immunologi

Forskningsgruppen for infeksjon og immunologi arbeider med problemstillinger innenfor antibiotikabruk og resistensutvikling i tillegg til primær og sekundær immunsvikt, i de senere årene spesielt DiGeorge syndrom.

Om gruppen

Forskningsgruppen for infeksjon og immunologi arbeider med problemstillinger innenfor antibiotikabruk og resistensutvikling i tillegg til primær og sekundær immunsvikt. Gruppen har som mål å bedre diagnostikk og behandling av alvorlige infeksjoner hos barn. Videre studier på T celle immunitet og immunologiske mekanismer. Flere biobanker og kvalitetsregistre er etablert. Gjennom et internasjonalt samarbeid har gruppen vært involvert i kartlegging av flere immunsviktgen. Vi er et ”Jeffrey Modell Diagnostic and Research Center” fra 2014.

Forskningsgruppen driver også Referansesenteret for DiGeorge syndrom siden 2008.

Pågående studier

 • Hematologiske og immunologiske studier av pasienter med DiGeorge syndrom og andre mikrodelesjonssyndromer
 • Alvorlig immunsvikt og uventet spedbarnsdød (inkl. nasjonal studie på spedbarn død før 2 års alder)

 • 22q11 syndromer og psykiatrisk sykdom, delstudie i BUPGEN prosjektet

 • Newborn screening for severe combined immunodeficiency (SCID), evaluering av effekt
 • Subkutan immunglobulin infusjoner hos spebarn; gjennomførbarhet og foreldrenes rolle
 • Exome sequencing of primary immunodeficiency patients to find new disease genes
 • Funksjonelle studier av nye sykdomsgener med utgangspunkt i immunsviktpasienter behandlet ved OUS
 • Behandlingsstudier på primær immunsvikt, bl.a. gjennom samarbeid med GOSH, London
 • Norwegian Enhanced Paediatric Immunisation Surveillance Network (NorEPIS) studier: 1) Rotavirus-studien; 2) Luftveisinfeksjoner hos barn og unge I Norge
 • Sykdomsbyrde av Enterovirus og Parechovirus assosierte CNS infeksjoner i Norge (i samarbeid med Avdeling for mikrobiologi, OUS og FHI. Oppstart 2020)
 • COVID-19 hos norske barn på sykehus – risikofaktorer, utfall og immunologi (i samarbeid med forskningsgruppen ORAACLE og flere norske barneavdlinger)
 • Maternal Infant Immunity against Vaccine Preventable Diseases in Norway (MINI-Nor) (FHI studie med oppstart 2020)
 • Best Available Treatment Study (BATS) (Behandling av Multisystem Inflammatory Syndrome in Children (MIS-C))

 • STAT1 Gain of Function gene editing study (inkl CRISPR-Cas genterapi for å bedre immunologisk kompetanse hos pasienter med denne typen immunsvikt)

 • Whole body MRI in healthy children and children with CNO (Studie ved Barneradiologisk avd OUS med pasientrekruttering fra Avdeling for barnemedisin)

Samarbeid

Nasjonalt

 • Nyfødtscreeningen, OUS
 • Avdeling for genetikk, OUS
 • Mikrobiologisk avdeling, OUS
 • Immunologisk institutt, UiO
 • Folkehelseinstituttet
 • Seksjon for medisinsk genetikk, Sykehuset Telemark

Inernasjonalt

 • Andrew Cant/Andy Gennery, Great North Children´s Hospital, Newcastle, UK
 • Austin Worth/Graham Davies, Great Ormond Street Hospital, London, UK
 • Adilia Warris, The Institute of Medical Sciences, University of Aberdeen, Aberdeen, UK

Utvalgte publikasjoner

 1. Strand, J., et al., Second-Tier Next Generation Sequencing Integrated in Nationwide Newborn Screening Provides Rapid Molecular Diagnostics of Severe Combined Immunodeficiency. Front Immunol, 2020. 11: p. 1417.

 2. Gul, K.A., et al., T-cell Receptor Excision Circles in Newborns with Heart Defects. Pediatr Cardiol, 2020. 41(4): p. 809-815.

 3. Grinde, D., et al., Complement Activation in 22q11.2 Deletion Syndrome. J Clin Immunol, 2020. 40(3): p. 515-523.

 4. Götzinger  F et al. COVID-19 in children and adolescents in Europe: a multinational, multicentre cohort study. Lancet Child Adolesc Health, 2020 Sep;4(9):653-661.

 5. Rojahn AE et al. Multiorgan inflammatory syndrome associated with SARS-CoV-2 in a child. Tidsskr Nor Laegeforen, 2020  Jun 25;140(11)

 6. Bruun T et al. Impact of the Rotavirus Vaccination Program in Norway After Four Years With High Coverage. Pediatr Infect Dis J, 2021 Apr 1;40(4):368-374.

 7. Barstad B et al. Cerebrospinal fluid cytokines and chemokines in children with Lyme neuroborreliosis; pattern and diagnostic utility. Cytokine, 2020 mar 18;130:155023.

 8. Kristoffersen AW et al. SARS-CoV-2 infection in an infant with severe dilated cardiomyopathy. Cardiol Young, 2021 Mar;31(3):485-487. Epub 2020 Oct 29.

 

Publisert 24. sep. 2012 12:38 - Sist endret 9. aug. 2022 13:48

Kontakt

Deltakere

 • Tore Gunnar Abrahamsen
 • Per Kristian Knudsen
 • Astrid Rojahn
 • Ingvild Ask
 • Dina Aresvik
 • Kiran Gul
 • Kari Lima
 • Torstein Øverland
 • Jintana Bunpan Andersen
 • Karen Marie Lundeby
 • Kathleen Halvorsen
 • Mona Hoff
 • Karen Helene Bronken Martinsen
 • Asbjørg Stray-Pedersen
 • Jochen Büchner
Detaljert oversikt over deltakere