English version of this page

Inflammasjonsmarkører for hjertekar- og metabolske sykdommer

Vår forskning fokuserer på måling og bruk av betennelsesmarkører i ulike sykdomspopulasjoner preget av lav grad av systemisk inflammasjon.

Om gruppen

Våre fokusområder er kardiovaskulær sykdom og risiko, nevropsykiatriske lidelser, og metabolske endokrine sykdommer (hypofysesykdom).

Mange sykdomstilstander som er assosiert med lav grad av kronisk inflammasjon. Inflammasjonen kan føre til detekterbare endringer i inflammatoriske proteiner som kan måles i biologisk væske slik som serum og plasma, noe som gjør dem verdifulle biomarkører.

Måling av disse biomarkører kan derfor være nyttig for å oppdage sykdommer i tidlig fase og/eller tilby informasjon om mekanismer for sykdom. Disse kan også representere behandlingsmål eller være nyttig i vurderingen av behandlingstiltak og forutsi utfall.

Gruppen består av forskere og post-docs som fokuserer på inflammasjons markører målt i blod ved forskjellige sykdommer hvor inflammasjon kan være medvirkende i sykdomsprogresjon, samt utgjøre behandlings mål. Medlemmene har ulik bakgrunn, noen med biokjemisk og molekylær biologisk bakgrunn, leger med spesialisering, og epidemiologer med resisterdata bakgrunn.

Våre mål

 • Identifisere gode kardiovaskulære risikomarkører som tidlig kan identifisere pasienter med dårlig prognose eller fange opp subpopulasjoner som har spesielt god effekt av behandling.
 • Øke forståelsen for forskjellige fett-depoters og skjelettets bidrag til insulin resistens ved hypofyseforstyrrelser og etter svangerskap.

Gruppen tilhører Institutt for indremedisinsk forskning.

Prosjekter

 • Sirkulerende risikomarkører i forskjellige kardiovaskulære kohortstudier (PRAKSIS, CORONA, PLATO)
 • Sirkulerende risikomarkører ved KOLS
 • Wnt systemets betydning ved hjertesvikt og aterosklerose med fokus på løselige Wnt antagonister
 • Betydningen av inflammasjon ved insulin-resistens hos pasienter med hypofyseforstyrrelser (akromegali, Cushing syndrom)
 • EMT sin betydning for behandlingsrespons ved akromegali
 • Inflammasjon og psykiatri, samarbeid med TOP/Ullevål.
 • Inflammasjon ved CMV infeksjon etter nyre transplantasjon
 • Metabolsk og kardiovaskulær risiko etter normalt svangerskap (STORK)

Publikasjoner

 • Lekva T, Gullestad L, Broch K, Aukrust P, Andreassen AK, Ueland T. Distinct patterns of soluble leukocyte activation markers are associated with etiology and outcomes in precapillary pulmonary hypertension. Sci Rep. 2020 Oct 29;10(1):18540. 
 • Ueland T, Heggelund L, Lind A, Holten AR, Tonby K, Michelsen AE, Jenum S, Jørgensen MJ, Barratt-Due A, Skeie LG, Nordøy I, Aanensen Fraz MS, Quist-Paulsen E E, Pischke SE, Johal SK, Hesstvedt L, Bogen M, Fevang B, Halvorsen B, Müller F, Bekken GK, Mollnes TE, Dudman S, Aukrust P, Dyrhol-Riise AM, Holter JC. Elevated plasma sTIM-3 levels in patients with severe COVID-19. J Allergy Clin Immunol. 2021 Jan;147(1):92-98. 
 • Arain F, Abraityte A, Bogdanova M, Solberg OG, Michelsen AE, Lekva T, Aakhus S, Holm S, Halvorsen B, Finsen AV, Vinge LE, Nymo S, Espeland T, Ranheim T, Aukrust P, Vaage IJ, Auensen A, Gullestad L, Ueland T. YKL-40 (Chitinase-3-Like Protein 1) Serum Levels in Aortic Stenosis. Circ Heart Fail. 2020 Oct;13(10):e006643. 
 • Ueland T, Holter JC, Holten AR, Müller KE, Lind A, Bekken GK, Dudman S, Aukrust P, Dyrhol-Riise AM, Heggelund L. Distinct and early increase in circulating MMP-9 in COVID-19 patients with respiratory failure. J Infect. 2020 Sep;81(3):e41-e43. 
 • George MJ, Kleveland O, Garcia-Hernandez J, Palmen J, Lovering R, Wiseth R, Aukrust P, Engmann J, Damås JK, Hingorani AD, Gullestad L, Casas JP, Ueland T. Novel Insights Into the Effects of Interleukin 6 Antagonism in Non-ST-Segment- Elevation Myocardial Infarction Employing the SOMAscan Proteomics Platform. J Am Heart Assoc. 2020 Jun 16;9(12):e015628. 
 • Ueland T, Estensen ME, Grindheim G, Bollerslev J, Henriksen T, Aukrust P, Aakhus S, Gullestad L, Lekva T. Elevated levels of the secreted wingless agonist R-spondin 3 in preeclamptic pregnancies. J Hypertens. 2020 Jul;38(7):1347-1354.
 • Lekva T, Sugulle M, Moe K, Redman C, Dechend R, Staff AC. Multiplex Analysis of Circulating Maternal Cardiovascular Biomarkers Comparing Preeclampsia Subtypes. Hypertension. 2020 Jun;75(6):1513-1522.
   
Publisert 12. mai 2014 10:18 - Sist endret 31. mai 2021 11:46

Kontakt

Gruppeleder

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere