English version of this page

Influensa og adaptiv immunitet

Gruppen arbeider med studier av hvordan adaptiv immunitet kan moduleres til utvikling av den mest relevante typen beskyttelse mot et bestemt patogen.

Om gruppen

Forskningen vår omhandler både undersøkelser av immunologiske signaturer knyttet til vaksineeffekt og utvikling av nye generasjoner av vaksiner mot ulike infeksjonssykdommer. Forskningen har influensa som hovedmodell, men vi arbeider også med andre variable patogener. 

Vi har valgt influensa som hovedmodell for arbeidet vårt fordi dette er et virus som hvert år forårsaker betydelig sykdom og død. I tillegg kan influensaviruset forårsake pandemiske utbrudd med høy potensiell dødelighet.

Dagens vaksiner er ikke tilstrekkelige for å gi full beskyttelse hverken mot sesonginfluensa eller pandemisk influensa, så det er viktig å utvikle nye vaksineformater som kan gi effektiv beskyttelse av befolkningen.

Mål for forskningen

Dagens vaksiner er stort sett basert på det same prinsippet som Edward Jenner brukte da han utviklet en vaksine mot kopper på slutten av 1700-tallet: et mindre farlig patogen brukes for å beskytte mot den truende versjonen.

Bruk av dette prinsippet medførte en medisinsk revolusjon gjennom utvikling av effektive vaksiner mot mange ulike virus og bakterier.

I dag står vi derimot overfor flere patogener hvor dette prinsippet ikke fungerer tilfredsstillende, enten fordi patogenene har høy mutasjonsrate eller fordi de har utviklet måter å unnslippe immunsystemet på.

Et hovedmål for gruppen er derfor å studere de immunologiske mekanismene bak beskyttende immunitet, og deretter bruke denne kunnskapen for å utvikle bedre vaksiner.

Publisert 3. apr. 2019 13:06 - Sist endret 28. aug. 2019 16:34

Kontakt

Gruppeleder

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere