English version of this page

Klinisk og eksperimentell lungeforskning

Vår forskergruppe bruker eksperimentell og klinisk medisinsk forskning til å studere effekter av hypoksi og andre lungemedisinske sykdommer på hjerte og lunger.

Om gruppen

Gruppen fokuserer på

■Hypoksi

Eksperimentell og klinisk forskning vedrørende effekter av alveolær hypoksi på organismen, og hvilke mekanismer som ligger til grunn for disse. Forskningen gjøres med celle-, dyreeksperimentelle-  og kliniske studier, samt gjennom monitorering og behandling av pasienter med ulike hypoventilasjonstilstander.

Trening og respirasjonsfysiologi

Trening av ulike pasientgrupper, med særlig vekt på pasienter som er operert for lungekreft, og effekter av ulike sykdommer og behandling på kardiorespiratorisk form.

■Allergologi

Klinisk og biokjemisk effekt av spesifikk immunterapi.

Penicillinallergi; undersøkelser av pasienter med mistenkt allergi.

■Ultralyd

Kan ultralyd brukes til å monitorere respirasjonen via kontinuerlig monitorering av diafragmabevegelse?

Samarbeid

■Institutt for eksperimentell medisinsk forskning, UiO og OUS, Ullevål

■Institutt for indremedisinsk forskning, UiO og OUS, Rikshospitalet

■Thoraxkirurgisk avdeling, OUS

■Division of Pulmonary Disases, Geneve, Sveits

■Respinor, Eurostars project

Prosjekter

■The role of inflammasomes and related cytokines in the development of pulmonary hypertension cardiac dysfunction

■Long-term effects of intensive training after lung cancer operation.

■Penicillin allergy de-labeling of patients with false diagnosis of penicillin allergy. A tool for choosing correct antimicrobial treatment and reducing antimicrobial resistance.

■Monitoring non-invasive ventilation; what should be the basic tools?

■Information to children with one parent with cystic fibrosis

■A double-blind, randomised, placebo-controlled cross over study of inhaled alginate oligosaccharide (OligoG) administered for 28 days in subjects with Cystic Fibrosis.

■Ultrasound for monitoring respiration. Eurostars project E!9525 DiaMon

Publisert 30. mai 2012 16:09 - Sist endret 27. nov. 2018 15:23

Kontakt

Deltakere

 • Camilla Udjus
 • Ole Henning Skjønsberg
 • Karl-Otto Larsen
 • Fadila Cero
 • Eva Stylianou
 • Elisabeth Edvardsen
 • Sigurd Aarrestad
 • Magnus Qvarfort
 • Aina Akerø
 • Fredrik Borchsenius
 • Espen Nakstad
 • Audun Os
 • Line Nicolaus
 • Anne Louise Kleiven
 • Pål Finstad
 • Bjørn Skrede
Detaljert oversikt over deltakere