English version of this page

Klinisk radiologi

Klinisk radiologisk forskning inkluderer translasjonsforskning fra mer basal radiologisk forskning med tanke på bedret radiologisk diagnostikk, ren klinisk forskning på bildediagnostikk, kvalitetskontrollstudier og radiologisk helsetjenesteforskning.

All forskningen vår har som mål å få bedre diagnostikk eller utnyttelse av ressurser til pasientenes beste ved å finne nye metoder for å utføre diagnostikk eller ved å evaluere radiologisk praksis og radiologiske rutiner.

Langsiktig mål

Fagmiljøet jobber mot å få opprettet stabile forskergrupper ved avdelingen innen:

  • Onkologisk radiologi, i et samarbeid hovedsakelig med onkologer og kirurger.
  • Radiologisk utredning av benigne tilstander, i samarbeid med ortopeder og forskjellige indremedisinske miljøer.
  • Helsetjenesteforskning. Eventuelt få helsetjenesteforskning integrert i de to andre gruppene.

Vi  har som mål at minst én gruppe skal kunne oppnå status som et senter for klinisk fremragende forskning.

Samarbeid

Lokalt samarbeid

Vi har et utstrakt samarbeid med flere avdelinger, miljøer og laboratorier på Akershus universitetssykehus.

Det er også en del samarbeid med medisinske og ikke-medisinske miljøer ved UiO. Dette gjelder de fleste prosjektene vi arbeider med.

Internasjonalt samarbeid

  • Lungekreftscreening. Mye samarbeid med danske avdelinger, men også med nordiske kolleger.
  • Den diabetiske fot, Dubai.
  • MR av cancer prostata, Malmø/Lund universitet.
  • Helsetjenesteforskning: Case Western Reserve University/University Hospitals, Cleveland.
Publisert 29. sep. 2017 13:58 - Sist endret 7. feb. 2020 14:19

Kontakt

Gruppeleder

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere