English version of this page

Klinisk radiologi

Klinisk radiologisk forskning inkluderer translasjonsforskning fra mer basal radiologisk forskning med tanke på bedret radiologisk diagnostikk, ren klinisk forskning på bildediagnostikk, kvalitetskontrollstudier og radiologisk helsetjenesteforskning.

All forskningen vår har som mål å få bedre diagnostikk eller utnyttelse av ressurser til pasientenes beste ved å finne nye metoder for å utføre diagnostikk eller ved å evaluere radiologisk praksis og radiologiske rutiner.

Langsiktig mål

Fagmiljøet jobber mot å få opprettet stabile forskergrupper ved avdelingen innen:

  • Onkologisk radiologi, i et samarbeid hovedsakelig med onkologer og kirurger.
  • Radiologisk utredning av benigne tilstander, i samarbeid med ortopeder og forskjellige indremedisinske miljøer.
  • Helsetjenesteforskning. Eventuelt få helsetjenesteforskning integrert i de to andre gruppene.

Vi har som mål at minst én gruppe skal kunne oppnå status som et senter for klinisk fremragende forskning.

Vi ønsker å videreutvikle dette som en multidisiplinær forskergruppe med utgangspunkt i radiologi, og vi er åpne for samarbeid med andre fagfelt. Hovedmålet er å bedre radiologisk diagnostikk, men frem mot det finnes det mange muligheter for forskning og utvikling. Vi har per i dag ingen stillinger som er finansiert av midler tilhørende gruppen.

Hvis du har egen finansiering og dette kan være en aktuell forskergruppe å være tilknyttet, eller du er student som arbeider med en masteroppgave eller spesialoppgave i medisin, ta kontakt om du mener du «passer» inn. For gode kandidater kan vi hjelpe til med å søke om finansiering av ph.d.- eller postdok-prosjekter, det være seg nasjonale utlysninger eller for eksempel Marie Skłodowska-Curie Actions funds.

Samarbeid

Lokalt samarbeid

Vi har et utstrakt samarbeid med flere avdelinger, miljøer og laboratorier på Akershus universitetssykehus.

Det er også en del samarbeid med medisinske og ikke-medisinske miljøer ved UiO. Dette gjelder de fleste prosjektene vi arbeider med.

Internasjonalt samarbeid

Gruppen har et stort, internasjonalt samarbeid, mest med nordiske land, men også med institusjoner i Storbritannia og USA.

Publisert 29. sep. 2017 13:58 - Sist endret 19. feb. 2021 09:08

Kontakt

Gruppeleder

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere