English version of this page

Medfødt immunforsvar mot kreft

Vi forsker på en gruppe lymfocytter som tilhører det såkalte «medfødte» immunforsvaret, med et spesielt fokus på NK-celler. 

Om gruppen

Vi er interessert i å avdekke grunnleggende mekanismer for hvordan NK-celler aktiveres og reguleres, og hvordan dette kan utnyttes terapeutisk i kreftbehandling.

Prosjekter

  • Utvikling av NK-cellederiverte exosomer for kreftterapi
  • Mekanistiske studier av hvordan leukemi kan hemme immunsystemet ved bruk av dyremodeller for ALL og AML, inkludert ex vivo aktivering av NK-celler for immunterapi, og studier av exosomer frigjort fra leukemiceller.
  • Karakterisering av NK-celler og ILC i rotte, og hvordan de reguleres i forbindelse med akutt GvHD etter beinmargstransplantasjon.
  • Karakterisering av intreacellulære signalkaskader i humane NK-celler

Samarbeid

  • Fridtjof Lund-Johansen, Avdeling for Immunologi, Oslo Universitetssykehus HF
  • Professor Erik Dissen, IMB, Universitetet i Oslo
  • Professor Anne Dickinson, Newcastle University, Storbritania, UK
  • Professor Ralf Dressel, Göttingen University, Tyskland
  • Professor Alexander Steinle, Goethe University Frankfurt, Tyskland
  • Professor Helga Schmetzer, University Hospital of Munich, Tyskland

 

Publisert 14. des. 2018 12:13 - Sist endret 3. aug. 2020 14:53