English version of this page

Medfødt immunforsvar mot kreft

Vi forsker på en gruppe lymfocytter som tilhører det såkalte «medfødte» immunforsvaret, med et spesielt fokus på NK-celler. 

Om gruppen

Vi er interessert i å avdekke grunnleggende mekanismer for hvordan NK-celler aktiveres og reguleres, og hvordan dette kan utnyttes terapeutisk i kreftbehandling.

Prosjekter

 • Prospektive studer av NK-celler i barn med ALL eller AML hvor vi korrelerer NK-celleresponser/fenotyper med risiko for tilbakefall, og også interaksjoner mellom leukemien og NK-cellene.
 • Mekanistiske studier av hvordan leukemi kan hemme immunsystemet ved bruk av dyremodeller for ALL og AML, inkludert ex vivo aktivering av NK-celler for immunterapi, og studier av exosomer frigjort fra leukemiceller.
 • Karakterisering av NK-celler og ILC i rotte, og hvordan de reguleres i forbindelse med akutt GvHD etter beinmargstransplantasjon.
 • Karakterisering av intreacellulære signalkaskader i humane NK-celler

Samarbeid

 • Fridtjof Lund-Johansen, Avdeling for Immunologi, Oslo Universitetssykehus HF
 • Professor Erik Dissen, IMB, Universitetet i Oslo
 • Professor Anne Dickinson, Newcastle University, Storbritania, UK
 • Professor Ralf Dressel, Göttingen University, Tyskland
 • Professor Alexander Steinle, Goethe University Frankfurt, Tyskland
 • Professor Helga Schmetzer, University Hospital of Munich, Tyskland

 

Publisert 14. des. 2018 12:13 - Sist endret 14. des. 2018 12:13

Kontakt

Gruppeleder

Deltakere

 • Marit Inngjerdingen
 • Aina Ulvmoen
 • Miriam Aarsund Larsen
 • Eva Mjåseth Sørensen
 • Amanda Sudworth
 • Filip Segers
Detaljert oversikt over deltakere