Marit Inngjerdingen

Bilde av Marit Inngjerdingen
English version of this page
Telefon +47 22840213
Mobiltelefon 95063929
Brukernavn
Besøksadresse Sognsvannsveien 20 Rikshospitalet 0372 Oslo
Postadresse Postboks 1057 Blindern 0316 Oslo

Forskning

Vår forskningsgruppe studerer NK-celler og "innate lymphoid cells" med et fokus på hvordan NK-celler er regulert av kreft, og hvordan de kan benyttes terapeutisk i forbindelse med beinmargstransplantasjon og akutte leukemier.

 

Prosjekter

 • Prospektive studer av NK-celler i barn med ALL eller AML hvor vi korrelerer NK-celleresponser/fenotyper med risiko for tilbakefall, og også interaksjoner mellom leukemien og NK-cellene.
 • Mekanistiske studier av hvordan leukemi kan hemme immunsystemet ved bruk av dyremodeller for ALL og AML, inkludert ex vivo aktivering av NK-celler for immunterapi, og studier av exosomer frigjort fra leukemiceller.
 • Karakterisering av NK-celler og ILC i rotte, og hvordan de reguleres i forbindelse med akutt GvHD etter beinmargstransplantasjon.
 • Karakterisering av intreacellulære signalkaskader i humane NK-celler

 

Emneord: NK-celler, Immunologi, Exosomer, Transplantasjonsimmunologi

Publikasjoner

 • Crossland, Rachel E.; Perutelli, Francesca; Bogunia-Kubik, Katarzyna; Mooney, Nuala; Gašperov, Nina Milutin; Pučić-Baković, Maja; Greinix, Hildegard Theresia; Weber, Daniela; Holler, Ernst; Pulanić, Dražen; Wolff, Daniel; Dickinson, Anne M.; Inngjerdingen, Marit & Grce, Magdalena (2020). Potential Novel Biomarkers in Chronic Graft-Versus-Host Disease. Frontiers in Immunology.  ISSN 1664-3224.  11:602547 . doi: 10.3389/fimmu.2020.602547 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Farcas, Marius & Inngjerdingen, Marit (2020). Natural killer cell-derived extracellular vesicles in cancer therapy. Scandinavian Journal of Immunology.  ISSN 0300-9475.  92:e12938(4), s 1- 7 . doi: 10.1111/sji.12938 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Saidu, Nathaniel Edward Bennett; Chiara, Bonini; Dickinson, Anne M.; Grce, Magdalena; Inngjerdingen, Marit; Koehl, Ulrike; Toubert, Antoine; Zeiser, Robert & Galimberti, Sara (2020). New Approaches for the Treatment of Chronic Graft-Versus-Host Disease: Current Status and Future Directions. Frontiers in Immunology.  ISSN 1664-3224.  11:578314, s 1- 19 . doi: 10.3389/fimmu.2020.578314 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Bräunlich, Paula Marie; Inngjerdingen, Kari Tvete; Inngjerdingen, Marit; Johnson, Quinton; Paulsen, Berit Smestad & Mabusela, Wilfred (2018). Polysaccharides from the South African medicinal plant Artemisia afra: Structure and activity studies. Fitoterapia.  ISSN 0367-326X.  124, s 182- 187 . doi: 10.1016/j.fitote.2017.11.016 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Sikorski, Krzysztof; Mehta, Adi; Inngjerdingen, Marit; Thakor, Flourina Kumar; Kling, Simon; Kalina, Tomas; Nyman, Tuula Anneli; Stensland, Maria; Zhou, Wei; De Souza, Gustavo Antonio; Holden, Lars; Stuchly, Jan; Templin, Markus & Lund-Johansen, Fridtjof (2018). A high-throughput pipeline for validation of antibodies. Nature Methods.  ISSN 1548-7091.  15(11), s 909- 912 . doi: 10.1038/s41592-018-0179-8 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Boieri, Margherita; Shah, Pranali; Jalapothu, Dasaradha; Zaitseva, Olena; Walter, Lutz; Rolstad, Bent; Naper, Christian; Dressel, Ralf & Inngjerdingen, Marit (2017). Rat acute GvHD is Th1 driven and characterized by predominant donor CD4+ T-cell infiltration of skin and gut. Experimental Hematology.  ISSN 0301-472X.  50, s 33- 45.e3 . doi: 10.1016/j.exphem.2017.02.002
 • Boieri, Margherita; ULVMOEN, AINA; Sudworth, Amanda; Lendrem, Clare; Collin, Matthew; Dickinson, Anne M.; Kveberg, Lise & Inngjerdingen, Marit (2017). IL-12, IL-15, and IL-18 pre-activated NK cells target resistant T cell acute lymphoblastic leukemia and delay leukemia development in vivo. Oncoimmunology.  ISSN 2162-4011.  6(3:e1274478), s 1- 13 . doi: 10.1080/2162402X.2016.1274478 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Sudworth, Amanda; Vaage, John T.; Inngjerdingen, Marit & Kveberg, Lise (2017). Frontline Science: A hyporesponsive subset of rat NK cells negative for Ly49s3 and NKR-P1B are precursors to the functionally mature NKR-P1B+ subset. Journal of Leukocyte Biology.  ISSN 0741-5400.  102(6), s 1289- 1298 . doi: 10.1189/jlb.1HI0517-177RR Fulltekst i vitenarkiv.

Se alle arbeider i Cristin

 • Inngjerdingen, Kari Tvete; Inngjerdingen, Marit; Wangensteen, Helle; Butt, Hussain Shakeel; Ulriksen, Emilie & Rasmussen Steien, Tore (2020). Graver i skogen og arkiver på leting etter nygamle legemidler. Norsk Farmaceutisk Tidsskrift.  ISSN 0029-1935.
 • Inngjerdingen, Marit & Wangensteen, Helle (2020). På jakt etter medisinplanter. Avisa Valdres.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 28. sep. 2018 11:41 - Sist endret 19. des. 2018 08:34