Marit Inngjerdingen

Bilde av Marit Inngjerdingen
English version of this page
Telefon +47 22840213
Mobiltelefon 95063929
Brukernavn
Besøksadresse Sognsvannsveien 20 Rikshospitalet 0372 OSLO
Postadresse Postboks 1057 Blindern 0316 OSLO

Forskning

Vår forskningsgruppe studerer NK-celler og "innate lymphoid cells" med et fokus på hvordan NK-celler er regulert av kreft, og hvordan de kan benyttes terapeutisk i forbindelse med beinmargstransplantasjon og akutte leukemier.

 

Prosjekter

 • Prospektive studer av NK-celler i barn med ALL eller AML hvor vi korrelerer NK-celleresponser/fenotyper med risiko for tilbakefall, og også interaksjoner mellom leukemien og NK-cellene.
 • Mekanistiske studier av hvordan leukemi kan hemme immunsystemet ved bruk av dyremodeller for ALL og AML, inkludert ex vivo aktivering av NK-celler for immunterapi, og studier av exosomer frigjort fra leukemiceller.
 • Karakterisering av NK-celler og ILC i rotte, og hvordan de reguleres i forbindelse med akutt GvHD etter beinmargstransplantasjon.
 • Karakterisering av intreacellulære signalkaskader i humane NK-celler

 

Emneord: NK-celler, Immunologi, Exosomer, Transplantasjonsimmunologi

Publikasjoner

 • Bräunlich, Paula Marie; Inngjerdingen, Kari Tvete; Inngjerdingen, Marit; Johnson, Quinton; Paulsen, Berit Smestad & Mabusela, Wilfred (2018). Polysaccharides from the South African medicinal plant Artemisia afra: Structure and activity studies. Fitoterapia.  ISSN 0367-326X.  124, s 182- 187 . doi: 10.1016/j.fitote.2017.11.016 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Sikorski, Krzysztof; Mehta, Adi; Inngjerdingen, Marit; Thakor, Flourina Kumar; Kling, Simon; Kalina, Tomas; Nyman, Tuula Anneli; Stensland, Maria; Zhou, Wei; De Souza, Gustavo Antonio; Holden, Lars; Stuchly, Jan; Templin, Markus & Lund-Johansen, Fridtjof (2018). A high-throughput pipeline for validation of antibodies. Nature Methods.  ISSN 1548-7091.  15(11), s 909- 912 . doi: 10.1038/s41592-018-0179-8 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Boieri, Margherita; Shah, Pranali; Jalapothu, Dasaradha; Zaitseva, Olena; Walter, Lutz; Rolstad, Bent; Naper, Christian; Dressel, Ralf & Inngjerdingen, Marit (2017). Rat acute GvHD is Th1 driven and characterized by predominant donor CD4+ T-cell infiltration of skin and gut. Experimental Hematology.  ISSN 0301-472X.  50, s 33- 45.e3 . doi: 10.1016/j.exphem.2017.02.002
 • Boieri, Margherita; ULVMOEN, AINA; Sudworth, Amanda; Lendrem, Clare; Collin, Matthew; Dickinson, Anne M.; Kveberg, Lise & Inngjerdingen, Marit (2017). IL-12, IL-15, and IL-18 pre-activated NK cells target resistant T cell acute lymphoblastic leukemia and delay leukemia development in vivo. Oncoimmunology.  ISSN 2162-4011.  6(3:e1274478), s 1- 13 . doi: 10.1080/2162402X.2016.1274478 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Sudworth, Amanda; Vaage, John T.; Inngjerdingen, Marit & Kveberg, Lise (2017). Frontline Science: A hyporesponsive subset of rat NK cells negative for Ly49s3 and NKR-P1B are precursors to the functionally mature NKR-P1B+ subset. Journal of Leukocyte Biology.  ISSN 0741-5400.  102(6), s 1289- 1298 . doi: 10.1189/jlb.1HI0517-177RR Fulltekst i vitenarkiv.
 • Boieri, Margherita; Shah, Pranali; Dressel, Ralf & Inngjerdingen, Marit (2016). The role of animal models in the study of hematopoietic stem cell transplantation and GvHD: A historical overview. Frontiers in Immunology.  ISSN 1664-3224.  7:333 . doi: 10.3389/fimmu.2016.00333
 • Jalapothu, Dasaradha; Boieri, Margherita; Crossland, Rachel E.; Shah, Pranali; Butt, Isha Ammar; Norden, Jean; Dressel, Ralf; Dickinson, Anne M. & Inngjerdingen, Marit (2016). Tissue-specific expression patterns of MicroRNA during acute graft-versus-host disease in the rat. Frontiers in Immunology.  ISSN 1664-3224.  7:361 . doi: 10.3389/fimmu.2016.00361
 • Lund-Johansen, Fridtjof; de la Rosa-Carrillo, Daniel; Mehta, Adi; Sikorski, Krzysztof; Inngjerdingen, Marit; Kalina, Tomáš; Røysland, Kjetil; De Souza, Gustavo Antonio; Bradbury, Andrew R.M.; Lecrevisse, Quentin & Stuchly, Jan (2016). MetaMass, a tool for meta-analysis of subcellular proteomics data. Nature Methods.  ISSN 1548-7091.  13(10), s 837- 840 . doi: 10.1038/nmeth.3967
 • Kveberg, Lise; Sudworth, Amanda; Todros-Dawda, Izabela Malgorzata; Inngjerdingen, Marit & Vaage, John Torgils (2015). Functional characterization of a conserved pair of NKR-P1 receptors expressed by NK cells and T lymphocytes in liver and gut. European Journal of Immunology.  ISSN 0014-2980.  45(2), s 501- 512 . doi: 10.1002/eji.201444710
 • Le Normand, Myriam; Melida, Hugo; Holmbom, Bjarne; Michaelsen, Terje Einar; Inngjerdingen, Marit; Bulone, Vincent; Paulsen, Berit Smestad & Ek, Monica (2014). Hot-water extracts from the inner bark of Norway spruce with immunomodulating activities. Carbohydrate Polymers.  ISSN 0144-8617.  101, s 699- 704 . doi: 10.1016/j.carbpol.2013.09.067

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 28. sep. 2018 11:41 - Sist endret 19. des. 2018 08:34