English version of this page

Mikrobiologi og infeksjonsmedisin, Ahus

Gruppen forsker på infeksjonsrelaterte emner og består av medarbeidere fra Avdeling for infeksjonsmedisin og Avdeling for mikrobiologi og smittevern. En forsker fra Epigen og en forsker fra OsloMet er tilknyttet gruppen.

Vi forsker på

 • Molekylær epidemiologi for infeksjonssykdommer.
 • Staphylococcus aureus infeksjoner – blodbaneinfeksjoner og ortopediske fremmedlegemeinfeksjoner.
 • Nestegenerasjonssekvensering (NGS) – helgenomsekvensering, metagenomikk, hurtigdiagnostikk.
 • Antibiotikaresistens – antibiotikasparende tiltak, epidemiologi, matematisk modellering, resistomanalyser av tarmflora.
 • HPV: nasjonal referansefunksjon for HPV ved Avdeling for mikrobiologi og smittevern.
 • Mikrobiom – tarmens mikrobiom ved inflammatoriske tarmsykdommer – mikrobiom, resistom.
 • Klinisk translasjonsforskning – på emner der infeksjoner spiller en viktig rolle: luftveisinfeksjoner hos voksne og barn, infeksjoner som årsak til CFS/ME, H.pylori/ulcus, gastroenterittvirus, infeksjoner hos Hiv-positive, seksuelt overførbare (infeksjons)

Samarbeidspartnere

Gruppen samarbeider med en rekke regionale, nasjonale og internasjonale forskergrupper.

Mål

Gruppen har som langsiktig mål å utvikle en mer enhetlig forskningsprofil i samarbeid med andre grupper ved UiO. Vi ønsker å heve oss i konkurransen om forskningsmidler, nasjonalt og internasjonalt, slik at gruppen kan utvides og utvikles.

Publisert 22. apr. 2014 13:40 - Sist endret 12. nov. 2021 12:19

Kontakt

Deltakere

 • Truls Michael Leegaard
 • Jan-Erik Berdal
 • Milan Stosic
 • Anita Blomfeldt
 • Patricia Campbell
 • Irene Kraus Christiansen
 • Heidi Johanne Espvik
 • Nina Handal
 • Karin Helmersen
 • Silje Bakken Jørgensen
 • Hanne Kristiansen-Haugland
 • Tone Møller Tannæs
 • Hanne Berggren
 • Jean-Marc Costanzi
 • Julie Tro jerud
 • Alexander Hesselberg Løvestad
 • Gro Kummeneje Presthus
 • Evgeniya Sovershaeva
 • Ole Herman Ambur
Detaljert oversikt over deltakere