English version of this page

Nyfødtmedisin (NeoChibs)

Vi forsker på nyfødtmedisin med spesiell fokus på nyfødtsirkulasjon, myokardfunksjon, alvorlige infeksjoner, hjerneskader, ernæring og oppfølging/intervensjonsprogrammer.

Foto: Øystein H. Horgmo, UiO

Formål og strategi

Forskergruppen NeoCHIBS (Neonatal Circulation, Heart, Infection and Brain Study) forsker på nyfødtmedisin med fokus på nyfødtsirkulasjon, myokardfunksjon, alvorlige infeksjoner, hjerneskader, ernæring og oppfølging/intervensjonsprogrammer. Fokus har særlig vært nyfødtproblematikk og oppfølging etter prematuritet og alvorlige sykdommer i nyfødtperioden.

Mye av forskningen har vært konsentrert om myokardfunksjon og sirkulasjon hos friske og syke fullbårne og premature barn med spesiell fokus på den sårbare omstillingsfasen fra foster- til etablert nyfødtsirkulasjon. Hjerneskader som følge av prematuritet og surstoffmangel samt alvorlige infeksjoner har også vært sentrale forskningsområder. Ernæring har blitt et økende fokusområde samt utvikling av mikrobiom og resistom hos premature.

Det har fra NeoCHIBS-gruppen utgått 9 doktoravhandlinger. Disse har omhandlet nyere metoder for å studere myokardfunksjon i nyfødtperioden, kontinuerlig tidlig EEG-monitorering av ekstremt premature og mulig prediktiv verdi, interaksjonsstudier for å optimalisere den videre utviklingen etter prematuritet, mikrosirkulasjonsforhold i hud hos friske og syke nyfødte og prediksjon av nevrologisk skade etter hypotermibehandlede nyfødte med alvorlig fødselsasfyksi og Gruppe B-streptokokker hos fødende og nyfødte; en klinisk, epidemiologisk og mikrobiologisk studie.

Pågående studier

 • Myokardfunksjon hos syke nyfødte og videre metodeutvikling
 • Hjertefunksjon og sirkulasjonsforhold hos terminfødte og premature barn med intrauterin vekstrestriksjon
 • Videreutvikling EEG-studier premature
 • Gruppe B-streptokokker hos fødende og nyfødte; en klinisk, epidemiologisk og mikrobiologisk studie
 • Foreldretilfredshet på nyfødtintensiv avdeling (Empowerment of Parent in the Intensive Care Neoanatl; EMPATHIC-N)
 • Mødre uten felles språk med helsepersonell – opplevelse på en nyfødtintensiv avdeling.
 • ImNUT-studien; effekt av ernæringsintervensjon på vekst, metabolisme, inflammasjon og kardiovaskulær sykdom hos immature barn. (En dobbel blindet randomisert studie)
 • Born in the twilight of antibiotics. Utvikling av mikrobiom og resistom hos premature.
 • ALBINO-studien; Allopurinol-profylakse ved fødselsasfyksi.

Pågående PhD-prosjekter

 • The transition at birth of hepatic, cardiac and cerebral circulation, blood flow distribution, and myocardial function in term and preterm infants with intrauterine growth restriction. (Lisa Bjarkø)
 • The role of arachidonic and docosahexaenic acid in the prevention of chronic lung disease and other inflammation related morbidities in extremely preterm infants. (Kristina Wendel)
 • Are early biomarkers in very premature infants able to predict later outcome in childhood. (Tone Nordvik)
 • Cardiovascular effects of nutrition therapy in extreme preterm infants. A substudy of the ImNUT trial. (Marlen Fossan Ass)
 • Heart function by speckle tracking echocardiography and neurodevelopmental outcome in severely asphyxiated neonates. (Isabelle A. J. Boere Holstad)
 • Preterm infant respiratory microbiome and resistome development. (Polona Rajar)
 • Effects of nutrition therapy with essential fatty acids on neurodevelopment in immature infants. A part of work package 1 in the ImNuT-study. (Gunnthorunn Gunnarsdottir)

Studier under oppstart og planlegging

 • Ernæringsstudier av premature (avventer finansiering)
 • Double-blind randomized study of fatty acid supplementation in newborn, diagnosed at screening, with cystic fibrosis
 • Elektrofysiologisk utvikling av den premature hjernen
 • SafeBoosC-III, NIRS premature.

Viktigste samarbeidspartnere

Nasjonale

 • Fødeavdelingen, OUS
 • Mikrobiologisk avdeling, OUS
 • Avd. for medisinsk biokjemi, OUS
 • Intervensjonssenteret, OUS
 • Seksjon molekylær ernæring, IMB, UiO
 • Institutt for informatikk, UiO
 • Mikrobiologisk avdeling, St. Olavs hospital, Trondheim
 • Lovisenberg diakonale høgskole
 • Veterinærinstituttet
 • NTNU
 • Odontologisk fakultet, UiO
 • Folkehelseinstituttet
 • Prematurforeningen

Internasjonale

 • ALBINO consortium, University of Tubingen, Tyskland
 • Dep. of Child Development, University of Geneva, Sveits
 • Dep. of Clinical Research, University of Umeå, Sverige
 • UCL Institute of Child Health, UK
 • Karolinska Institutet, Stockholm
 • GlaxoSmithKline Vaccines, Siena, Italia
 • Rigshospitalet København, Danmark
 • Lund Universitet, Sverige
 • Lady Hardinge & Kalawati Saran Children Hospital, Delhi, India
 • University of Helsinki, Finland

Selekterte publikasjoner

 1. Blakstad EW, Korpela K, Lee S, Nakstad B, Moltu SJ, Strømmen K, Rønnestad AE, Brække K, Iversen PO, de Vos WM, Drevon CA. Enhanced nutrient supply and intestinal microbiota development in very low birth weight infants. Pediatr Res. 2019;86(3):323-32.
 2. Lapillonne A, Bronsky J, Campoy C, Embleton N, Fewtrell M, Fidler Mis N, Gerasimidis K, Hojsak I, Hulst J, Indrio F, Molgaard C, Moltu SJ, Verduci E, and Dommellöf M. Feeding the Late and Moderately Preterm Infant: A Position Paper of the European Society for Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition Committee on Nutrition. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2019;69(2):259-70.
 3. Hansen ML, Pellicer A, Gluud C, Dempsey E, Mintzer J, Hyttel-Sørensen S, Heuchan AM, Hagmann C, Ergenekon E, Dimitriou G, Pichler G, Naulaers G, Cheng G, Guimarães H, Tkaczyk J, Kreutzer KB, Fumagalli M, Claris O, Lemmers P, Fredly S, Szczapa T, Austin T, Jakobsen JC, Greisen G. Cerebral near-infrared spectroscopy monitoring versus treatment as usual for extremely preterm infants: a protocol for the SafeBoosC randomised clinical phase III trial. Trials. 2019;20(1):811. Published 2019 Dec 30. doi:10.1186/s13063-019-3955-6
 4. Maiwald CA, Annink KV, Rüdiger M, Benders MJNL, van Bel F, Allegaert K, Naulaers G, Bassler D, Klebermaß-Schrehof K, Vento M, Guimarães H, Stiris T, Cattarossi L, Metsäranta M, Vanhatalo S, Mazela J, Metsvaht T, Jacobs Y, Franz AR; ALBINO Study Group. Effect of allopurinol in addition to hypothermia treatment in neonates for hypoxic-ischemic brain injury on neurocognitive outcome (ALBINO): study protocol of a blinded randomized placebo-controlled parallel group multicenter trial for superiority (phase III).  BMC Pediatr. 2019 Jun 27;19(1):210.

Finansieringskilder

 • Helse Sør-Øst RHF
 • Norges Forskningsråd
 • NTNU
 • Barnestiftelsen
 • Sykehuset i Vestfold
 • Lasselitens Fond
 • Familien Blix Fond til fremme av medisinsk forsking
 • Anders Jahres fond til vitenskapens fremme
 • Landsforeningen uventet barnedød
Publisert 27. juni 2012 11:05 - Sist endret 29. juli 2020 15:20

Kontakt

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere