Drude Merete Fugelseth

Professor II - Forskningsleder BAR
Bilde av Drude Merete Fugelseth
English version of this page
Telefon +47 22850545
Mobiltelefon +47 41478650
Rom 09U1038
Brukernavn
Besøksadresse Kirkeveien 166
Andre tilknytninger Barne- og ungdomsklinikken

Faglige interesser

Primære interesseområder er nyfødtmedisin der forskningen hovedsaklig har vært rettet mot hjertefunksjon og sirkulasjon hos friske og syke nyfødte med spesiell fokus på den sårbare omstillingsfasen fra foster - til etablert nyfødtsirkulasjon. Målsetningen for flere av studiene er å bedre diagnostikk og overvåkning av alvorlig syke nyfødte/premature med den hensikt å optimalisere sirkulasjonsunderstøttende behandling.

Bakgrunn

 • Professor II og overlege ved Nyfødtintensiv avdeling OUS Ullevål
 • Leder av forskningsgruppen NeoCHIBS (Neonatal Circulation, Heart, Infection and Brain Study Group)
 • 2011-2014 Nestleder Institutt for klinisk medisin, Medisinske fakultet, UiO, og overlege/professor II Nyfødtintensiv avdeling, Kvinne- og barneklinikken, OUS Ullevål
 • 2007 Professor II Neonatology, UiO
 • 2000 Doctor Medicinae, UiO (Avhandling: Ductus Venosus “Arantii” in the Newborn. “The forgotten vessel in neonatologi?” An ultrasonographic study.)
 • 1993 Overlege neonatologi og barnekardiologi, Ullevål/OUS
 • 1991 Spesialist i barnesykdommer
 • 1984 Autorisasjon som lege
 • 1981 Cand. med. fra Universitetet i Oslo
 • 1975 Pedagogikk grunnfag ved Universitetet i Oslo
 • 1972 Fysioterapeut, Statens Fysioterapiskole, Oslo

Priser

 • Direktørens pris for fremragende forskning 2003

Verv

 • Regional perinatalkomite Helse Sør-Øst
 • Lokal perinatalkomite OUS
 • Abortnemda Oslo-Akershus

Undervisning

Medisinerstudentundervisning i 9. semester rettet hovedsakelig mot neonatologi.

Samarbeid

 • Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk, Medisinske fakultet, NTNU
 • Institutt for elektronikk og telekommunikasjon, NTNU, Trondheim
 • Institutt for informatikk, UiO, Oslo
 • Institut för Medicinsk Teknik
 • Univ. i Linköping, Sverige
 • St. Michaels Hospital 
 • Univ i Bristol, Dept. of Physiology
 • Temple University, Philadelphia PA, USA
 • Novartis Vaccines and Diagnostics, Siena, Italia
 • Sykehuset i Ålesund
 • Helse Sunnmøre HF, Midt-Norge
 • Sykehuset i Vestfold, Tønsberg
 • Thoraxkirurgisk avdeling og Gynekologisk avdeling, OUS, Ullevål
Emneord: kar og lunger, Kardiologi, Terapeutisk hypotermi, Sirkulasjon, Pediatri, Ekkokardiografi, Mor og barn, Nyfødtmedisin, Hjerte
Publisert 13. apr. 2011 11:38 - Sist endret 11. jan. 2016 11:56