English version of this page

Nyfødtmedisin (NeoChibs)

Vi forsker på nyfødtmedisin med spesiell fokus på nyfødtsirkulasjon, myokardfunksjon, alvorlige infeksjoner, hjerneskader, ernæring og oppfølging/intervensjonsprogrammer.

Foto: Øystein H. Horgmo, UiO

Formål og strategi

Forskergruppen NeoCHIBS (Neonatal Circulation, Heart, Infection and Brain study group) har fokus på nyfødtproblematikk samt oppfølging etter prematuritet og alvorlige sykdommer i nyfødtperioden.

Mye av forskningen har vært konsentrert om myokardfunksjon og sirkulasjon hos friske og syke fullbårne og premature barn med spesiell fokus på den sårbare omstillingsfasen fra foster- til etablert nyfødtsirkulasjon. Hjerneskader som følge av prematuritet og surstoffmangel samt alvorlige infeksjoner har også vært sentrale forskningsområder. Ernæring har blitt et økende fokusområde samt utvikling av mikrobiom og resistom hos premature.

De siste årene har det fra NeoCHIBS-gruppen utgått 9 doktoravhandlinger som har omhandlet nyere metoder for å studere myokardfunksjon i nyfødtperioden, kontinuerlig tidlig EEG-monitorering av ekstremt premature og mulig prediktiv verdi, interaksjonsstudier for å optimalisere den videre utviklingen etter prematuritet, mikrosirkulasjonsforhold i hud hos friske og syke nyfødte og prediksjon av nevrologisk skade etter hypotermibehandlede nyfødte med alvorlig fødselsasfyksi og Gruppe B-streptokokker hos fødende og nyfødte; en klinisk, epidemiologisk og mikrobiologisk studie.

Pågående studier

 

 • Myokardfunksjon hos syke nyfødte og videre metodeutvikling
 • Hjertefunksjon og sirkulasjonsforhold hos terminfødte og premature barn med intrauterin vekstrestriksjon
 • Videreutvikling EEG-studier premature
 • Gruppe B-streptokokker hos fødende og nyfødte; en klinisk, epidemiologisk og mikrobiologisk studie
 • Foreldretilfredshet på nyfødtintensiv avdeling (Empowerment of Parent in the Intensive Care Neoanatl; EMPATHIC-N)
 • Mødre uten felles språk med helsepersonell – opplevelse på en nyfødtintensiv avdeling.
 • ImNUT-studien; effekt av ernæringsintervensjon på vekst, metabolisme, inflammasjon og kardiovaskulær sykdom hos immature barn. (En dobbel blindet randomisert studie)
 • Born in the twilight of antibiotics. Utvikling av mikrobiom og resistom hos premature.

Studier under oppstart og planlegging

 • Ernæringsstudier av premature (avventer finansiering)
 • Double-blind randomized study of fatty acid supplementation in newborn, diagnosed at screening, with cystic fibrosis
 • Elektrofysiologisk utvikling av den premature hjernen
 • ALBINO-studien; Allopurinol-profylakse ved fødselsasfyksi
 • SafeBoosC-III, NIRS premature.

Viktigste samarbeidspartnere

Nasjonale

 • Fødeavdelingen, OUS
 • Mikrobiologisk avdeling, OUS
 • Avd. for medisinsk biokjemi, OUS
 • Intervensjonssenteret, OUS
 • Seksjon molekylær ernæring, IMB, UiO
 • Institutt for informatikk, UiO
 • Mikrobiologisk avdeling, St. Olavs hospital, Trondheim
 • Lovisenberg diakonale høgskole
 • Veterinærinstituttet
 • NTNU
 • Odontologisk fakultet, UiO
 • Folkehelseinstituttet
 • Prematurforeningen

Internasjonale

 • ALBINO consortium, University of Tubingen, Tyskland
 • Dep. of Child Development, University of Geneva, Sveits
 • Dep. of Clinical Research, University of Umeå, Sverige
 • UCL Institute of Child Health, UK
 • Karolinska Institutet, Stockholm
 • GlaxoSmithKline Vaccines, Siena, Italia
 • Rigshospitalet København, Danmark
 • Lund Universitet, Sverige
 • Lady Hardinge & Kalawati Saran Children Hospital, Delhi, India

Selekterte publikasjoner

 1. Nestaas E, Schubert U, de Boode WP, El-Khuffash A. Tissue Doppler velocity imaging and event timings in neonates: a guide to image acquisition, measurement, interpretation, and reference values. Pediatric Research. 2018;84(Suppl 1):18-29.
 2. Heier M, Espeland CN, Brunborg C, Seljeflot I, Margeirsdottir HD, Hanssen KF, Fugelseth D, Dahl-Jørgensen K. Preserved endothelial function in young adults with type 1 diabetes. PLoS One. 2018 Oct 25;13(10):e0206523.
 3. Jochum F, Moltu SJ, Senterre T, Nomayo A, Goulet O, Iacobelli S; ESPGHAN/ESPEN/ESPR/CSPEN working group on paediatric parenteral nutrition. ESPGHAN/ESPEN/ESPR/CSPEN guidelines on pediatric parenteral nutrition: Fluid and electrolytes. Clin Nutr. 2018 Dec;37(6 Pt B):2344-2353.
 4. Završnik J, Stiris T, Schrier L, Russell RR, Del Torso S, Valiulis A, Mercier JC, Illy K, Hadjipanayis A (2018). Basic training requirements for health care professionals who care for children. Eur J Pediatr, 177 (9), 1413-1417

Finansieringskilder

 • Helse Sør-Øst RHF
 • Norges Forskningsråd
 • Universitetet i Oslo
 • NTNU
 • OUS HF
 • Helse og rehabilitering (Extrastiftelsen)
 • Reneé og Bredo Grimsgaard’s stiftelse
 • Sykehuset i Vestfold
 • Lasselitens Fond
 • Familien Blix Fond til fremme av medisinsk forsking
 • Anders Jahres fond til vitenskapens fremme
 • Landsforeningen uventet barnedød
Publisert 27. juni 2012 11:05 - Sist endret 16. apr. 2019 14:11

Kontakt

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere