English version of this page

Olafiaklinikken

Forskningsgruppen studerer smittemekanismer, utbredelse, diagnostikk og behandling av kjønnssykdommer.

Olafiaklinikken i Oslo sentrum har et åpent poliklinisk tilbud for diagnostikk og behandling av kjønnssykdommer.

Som Nordens største klinikk innen venerologi har vi opparbeidet en stor og unik database som gir svært gode forutsetninger for å drive epidemiologisk forskning. Med stort pasienttilfang er det godt tilrettelagt for forskning relatert til diagnostikk og behandling på områder der det er behov for ny kunnskap.

Vi ser også behov for å øke innsatsen på forskning som kan bidra til forebygging av seksuelt overførbare infeksjoner (SOI) og til bedre seksuell helse og livskvalitet spesielt blant grupper med økt risiko for smitte og høy sårbarhet for psykososiale komplikasjoner.

Som nasjonal kompetansetjeneste er det viktig å systematisere erfaringen vi besitter, både medisinskfaglig og sykepleiefaglig, og tilrettelegge for at ny kunnskap generert gjennom forskningen tilrettelegges for kompetansespredning til ulike tilgrensende fagmiljøer i helsevesenet og til relevante målgrupper og pasientorganisasjoner.

Kliniske utfordringer

Olafiaklinikken har som mål å samle forskningen rundt fem hovedsatsningsområder basert på viktige kliniske utfordringsbilder.           

Manglende fokus og kunnskap om kvinners seksuelle helse

 • Kvinner som har sex med kvinner – forekomst av soi, tilrettelagt helsetilbud

 • Bakteriell vaginose – årsaker, behandling og forebygging

 • Vulvalidelser

Økende forekomst av seksuelt overførbare infeksjoner blant menn som har sex med menn

 • HIV – ulike forebyggingsstrategier, tilrettelagt testetilbud

 • Syfilis – forekomst, algoritmer som sikrer tidlig diagnose og adekvat oppfølging

 • Gonorre – forekomst og smitteveier ved ekstragenitale infeksjoner

Uretritt/cervicitt som i 70 % av tilfellene har en annen etiologi enn Chlamydia trachomatis

 • Mycoplasma genitalium - forekomst og risiko i ulike subpopulasjoner

 • Non-klamydia-non-gonorroisk-uretritt/cervicitt – etiologiske agens

 • Asymptomatisk uretritt – årsak og betydning

Anogenital cancer

 • Anal dysplasi (AIN /anal intraepithelialneoplasi) – forekomst, retningslinjer for screening og algoritme for diagnostikk oppfølging og behandling til HIV positive

 • Annen genital neoplasi og cancer – årsakssammenhenger med fokus på HPV

Bekymringsfull utvikling i antibiotikaresistens

 • Neisseria gonorrhea

 • Mycoplasma genitalium

Prosjekter

 • Evaluation of implementation of pre-exposure prophylaxis (PrEP) in subjects at particular risk of infection with HIV, Frank Olav Pettersen, Michelle Hanlon, Oslo universitetssykehus HF, Project period: 2017 – 2022, participating health region: HV HSØ 
 • Gonore-studien; ‘Gonorrhoea - an ‘urgent and major threat to public health’: Diagnostic challenges, transmission, molecular epidemiology and antimicrobial resistance in Norway’. Linn Merete Brendefur Corwen and Patricia Merckoll er doktorgradsstudenter med hovedansvar for dette prosjektet. TTA er et forskningsnettverk etablert i Oslo Universitetssykehus med antimikrobiell resistens (AMR) som tematisk forskningsområde med bredt samarbeid nasjonalt og internasjonalt. Vår rolle i dette er gjennom forskning på resistensutviklingen ved gonore. Som en del av dette, har vi bl.a etablert samarbeid med referanselaboratoriet for gonokokker ved Folkehelseinstituttet som igjen vil legge til rette for og initiere mer forskning på gonore som også involverer de andre helseregioner.
 • Turning the tide of Antimicrobial resistance (TTA) Fredrik Muller, Oslo universitetssykehus HF Prosjektperiode: 2016 – 2023 Deltakende helseregion: HSØ

Samarbeid

Forskergruppen har flere samarbeidspartnere, både nasjonalt og internasjonalt.

 • Furst medisinske laboratorium
 • Helse Møre, avdeling for mikrobiologi
 • Helsedirektoratet
 • Statens seruminstitutt, Danmark
 • Ørebro Universitet, Sverige

Utvalgte publikasjoner

 • Berg RC, Amundsen E, Haugstvedt Å. BMC Public Health. 2020 Nov 25;20(1):1785. doi: 10.1186/s12889-020-09916-7.BMC Public Health. 2020. PMID: 33238948 
 • Jahr SH, Myro AZ, Vegge K, Campbell P. A man in his forties with acute onset of speech impairment and unilateral paresis. Tidsskr Nor Laegeforen 2019 12 10;139(18). Epub 2019 des 4. PMID:31823567

 • Unemo M, Salado-Rasmussen K, Hansen M, Olsen AO, Falk M, Golparian D, Aasterød M, Ringlander J, Nilsson CS, Sundqvist M, Schønning K, Moi H, Westh H, Jensen JS. Clinical and analytical evaluation of the new Aptima Mycoplasma genitalium assay, with data on M. genitalium prevalence and antimicrobial resistance in M. genitalium in Denmark, Norway and Sweden in 2016. Clin Microbiol Infect. 2017 Sep 18. pii: S1198-743X(17)30504-9.

 • The Role of Polymorphonuclear Leukocyte Counts from Urethra, Cervix, and Vaginal Wet Mount in Diagnosis of Nongonococcal Lower Genital Tract Infection. Randjelovic I, Moghaddam A, Freiesleben de Blasio B, Moi H. Infect Dis Obstet Gynecol. 2018 Jul 26;2018:8236575. doi: 10.1155/2018/8236575. eCollection 2018. PMID: 30147292 Free PMC article.

 • Lundekvam K, Hanlon M. En mann i 40-årene med sår på penis og utslett på underarmen. Tidsskr Nor Laegeforen. 2018 Jan 8.. [Epub ahead of print]  

 • Patel R, Kennedy OJ, Clarke E, Geretti A, Nilsen A, Lautenschlager S, Green J, Donders G, van der Meijden W, Gomberg M, Moi H, Foley E. 2017 European guidelines for the management of genital herpes. Int J STD AIDS. 2017 Dec;28(14):1366-1379.
 • Moi H. Moi svarer. Tidsskr Nor Laegeforen. 2017 Aug 21;137(14-15).
 • Urethral inflammatory response to ureaplasma is significantly lower than to Mycoplasma genitalium and Chlamydia trachomatis. Moi H, Reinton N, Randjelovic I, Reponen EJ, Syvertsen L, Moghaddam A. Int J STD AIDS. 2017 Jul;28(8):773-780. doi: 10.1177/0956462416666482. Epub 2016 Aug 24. PMID: 27558163
 • Moi H. Dårligere vaksine mot humant papillomvirus. Tidsskr Nor Laegeforen. 2017 May 23;137(10):700.
 • Horner P, Ingle SM, Garrett F, Blee K, Kong F, Muir P, Moi H. Which azithromycin regimen should be used for treating Mycoplasma genitalium? A meta-analysis. Sex Transm Infect. 2018 Feb;94(1):14-20.  Epub 2017 Jul 17.
 • Moi H, Hartgill U, Skullerud KH, Reponen EJ, Syvertsen L, Moghaddam A. Microscopy of Stained Urethral Smear in Male Urethritis; Which Cutoff Should be Used?  Sex Transm Dis. 2017 Mar;44(3):189-194.
 • Lautenschlager S, Kemp M, Christensen JJ, Mayans MV, Moi H. 2017 European guideline for the management of chancroid. Int J STD AIDS. 2017 Mar;28(4):324-329.

 

Publisert 5. mai 2014 10:10 - Sist endret 6. juli 2022 12:54

Kontakt

Gruppeleder

Deltakere

 • Harald Moi
 • Usha Hartgill
 • Frank Pettersen
 • Ivana Randjelovic
 • Karianne Nodenes
 • Michelle Hanlon
 • Patricia Merckoll
 • Trine Kjuus Brumoen
 • Åse Haugstvedt
Detaljert oversikt over deltakere