English version of this page

Pancreaskreft

Gruppen studerer diverse aspekter ved bukspyttkjertelkreft, fra markører til behandling, overlevelse og livskvalitet med mål om bedre forståelse og tilpasset behandling.

Om gruppen

Forskningsgruppen arbeider med klinisk onkologisk forskning ved pancreaskreft, både innen kirurgisk og medikamentell behandling. En betydelig del av forskningen er translasjonsforskning.

Gruppens medlemmer arbeider innen flere fagfelt som kirurgi, onkologi, gastroenterologi, patologi og molekylærbiologi. Hovedmålet er å bedre diagnostikk og behandling og derav prognosen for pasienter med pancreaskreft.

Translasjonsforskningen baserer seg på tumorvev og blodprøver fra pasienter som behandles ved OUS og arbeider med å kartlegge biologiske prosesser og identifisere biomarkører ved pancreaskreft.

Det er utstrakt nordisk og internasjonalt samarbeid innen flere kliniske og translasjonsprosjekter.

Forskningsgruppen har etablert en biobank for samling av tumorvev og blodprøver med tilhørende database og et klinisk register for pasienter som blir operert for pancreakreft ved OUS.

Forskning

Bukspyttkjertelkreft, også kalt pankreaskreft, er kjent som en alvorlig sykdom siden den oppdages ofte i sent utviklingsstadium som gjør behandling vanskeligere. Livsforlengende og lindrende behandling er et viktig tilbud.

Gruppen forener kunnskap i mange fagfelt som til sammen skal danne mer helhetlig forskning: gastrokirurgi og gastromedisin, onkologi, molekylærgenetikk, patologi, farmakologi, immunterapi og palliativ medisin.

Vi forsker på både eksokrin bukspyttkjertelkreft som oppstår i den delen av bukspyttkjertel som produserer fordøyelsesenzymer, og den mer sjeldne endokrin bukspyttkjertelkreft som oppstår i vev som produserer hormoner.

På molekylærnivå studerer vi markører som hjelper å identifisere tumorer og avgjøre viderebehandling. Vi studerer også cellene og hvordan kreftceller og friske celler reagerer på hverandre.

Å skille mellom godartet og ondartet forandring i vev er også en utfordring som forskes på. I tillegg foregår det viktig forskning på optimalisert behandling, både i forhold til livsforlengelse og livskvalitet.

Det pågår også kliniske studier som prøver ut nye medisiner og behandlingsmetoder.

Samarbeid

Nasjonalt samarbeid

 • Gjennom Norpact-1 studien er det etablert et forskningsnettverk i Norge for pancreaskreft som inkluderer kirurger, onkologer, gastroenterologer, radiologer og basalforskere ved Oslo universitetssykehus, Haukeland universitetssykehus, Stavanger universitetsykehus, St. Olavs hospital, Trondheim og Universitetssykehuset i Nord-Norge, Tromsø som er involvert i utredning og behandling av pasienter med pancreaskreft.
 • Oslo universitetssykehus: Mikromet lab ved professor Bjørn Naume og Molecular profiling of gastrointestinal cancers, Seksjon for Genetikk, Institutt for kreftforskning, ved professor Elin Kure
 • UiO: Bioteknologisenteret ved Einar Martin Aandahl, Ernæringsinstituttet ved professor Christian Drevon og professor Per Ole Iversen, Institutt for bioinformatikk ved professor Ole Christian Lingjærde
 • Høgskolen i Oslo og Akershus (HIOA) ved Stine Marie Ulven

Internasjonalt samarbeid

 • Professor D. Lyden, Weill Medical College of Cornell University, USA
 • Bruno Costa-Silva, Champalimaud Research, Lisboa
 • Professor Janne Lehtiø, Karolinska Institutet
 • Dr John Hermans, Radboud University Medical Center, Nijmegen
 • Benjamin Haibe-Kains, Princess Margareth Cancer Centre, Toronto
 • Associate professor Marco Del Chiaro, Karolinska Institutet
 • Professor Matthias Løhr, Karolinska Institutet

Publikasjoner

 • Portal vein reconstruction using primary anastomosis or venous interposition allograft in pancreatic surgery. Kleive D, Berstad AE, Sahakyan MA, Verbeke CS, Naper C, Haugvik SP, Gladhaug IP, Line PD, Labori KJ. J Vasc Surg Venous Lymphat Disord. Epub 2017 Nov 8.
 • Can standardized pathology examination increase the lymph node yield following laparoscopic distal pancreatectomy for ductal adenocarcinoma. Sahakyan MA, Haugvik SP, Røsok BI, Kazaryan AM, Ignjatovic D, Buanes T, Labori KJ, Verbeke CS, Edwin B. HPB (Oxford). 2018 Feb;20(2):175-181.
 • Neoadjuvant chemotherapy versus surgery first for resectable pancreatic cancer (Norwegian Pancreatic Cancer Trial - 1 (NorPACT-1)) - study protocol for a national multicentre randomized controlled trial. Labori KJ, Lassen K, Hoem D, Grønbech JE, Søreide JA, Mortensen K, Smaaland R, Sorbye H, Verbeke C, Dueland S. BMC Surg. 2017 Aug 25;17(1):94.
 • Trends in indications, complications and outcomes for venous resection during pancreatoduodenectomy. Kleive D, Sahakyan MA, Berstad AE, Verbeke CS, Gladhaug IP, Edwin B, Fosby B, Line PD, Labori KJ. Br J Surg. 2017 Oct;104(11):1558-1567.
 • Laparoscopic distal pancreatectomy for pancreatic ductal adenocarcinoma: Long-term oncologic outcomes after standard resection. Sahakyan MA, Kim SC, Kleive D, Kazaryan AM, Song KB, Ignjatovic D, Buanes T, Røsok BI, Labori KJ, Edwin B. Surgery. 2017 Oct;162(4):802-811.
 • CD8+ T Cells That Coexpress RORγt and T-bet Are Functionally Impaired and Expand in Patients with Distal Bile Duct Cancer. Chellappa S, Hugenschmidt H, Hagness M, Subramani S, Melum E, Line PD, Labori KJ, Wiedswang G, Taskén K, Aandahl EM. J Immunol. 2017 Feb 15;198(4):1729-1739.
 • Follow-up After Surgery for Pancreatic Ductal Adenocarcinoma: Steps Toward an International Consensus. Labori KJ, Brudvik KW. Pancreas. 2017 Jan;46(1):e2-e3.
 • Perioperative outcomes and survival in elderly patients undergoing laparoscopic distal pancreatectomy. Sahakyan MA, Edwin B, Kazaryan AM, Barkhatov L, Buanes T, Ignjatovic D, Labori KJ, Røsok BI. J Hepatobiliary Pancreat Sci. 2017 Jan;24(1):42-48.
 • Impact of obesity on surgical outcomes of laparoscopic distal pancreatectomy: A Norwegian single-center study. Sahakyan MA, Røsok BI, Kazaryan AM, Barkhatov L, Lai X, Kleive D, Ignjatovic D, Labori KJ, Edwin B. Surgery. 2016 Nov;160(5):1271-1278.
 • Role of laparoscopic enucleation in the treatment of pancreatic lesions: case series and case-matched analysis. Sahakyan MA, Røsok BI, Kazaryan AM, Barkhatov L, Haugvik SP, Fretland ÅA, Ignjatovic D, Labori KJ, Edwin B. Surg Endosc. 2017 May;31(5):2310-2316.
 • Pancreatic Cancer Chemoresistance to Gemcitabine. Amrutkar M, Gladhaug IP. Cancers (Basel). 2017 Nov 16;9(11). pii: E157. Review.
 • Functional heterogeneity in tumor-derived human pancreatic stellate cells: Differential expression of HGF and implications for mitogenic signaling and migration in pancreatic cancer cells. Tjomsland V, Aasrum M, Christoffersen T, Gladhaug IP. Oncotarget. 2017 May 11;8(42):71672-71684.
 • Smoking, alcohol and family history of cancer as risk factors for small intestinal neuroendocrine tumors: a systematic review and meta-analysis. Haugvik SP, Basim Ibrahim I, Hedenström P, Valente R, Hayes AJ, Siuka D, Gladhaug IP, Capurso G. Scand J Gastroenterol. 2017 Aug;52(8):797-802.
 • Role of surgery in pancreatic cancer. Buanes TA. World J Gastroenterol. 2017 Jun 7;23(21):3765-3770.
 • Minimally Invasive versus Open Distal Pancreatectomy for Ductal Adenocarcinoma (DIPLOMA): A Pan-European Propensity Score Matched Study. van Hilst J, de Rooij T, Klompmaker S, Rawashdeh M, Aleotti F, Al-Sarireh B, Alseidi A, Ateeb Z, Balzano G, Berrevoet F, Björnsson B, Boggi U, Busch OR, Butturini G, Casadei R, Del Chiaro M, Chikhladze S, Cipriani F, van Dam R, Damoli I, van Dieren S, Dokmak S, Edwin B, van Eijck C, Fabre JM, Falconi M, Farges O, Fernández-Cruz L, Forgione A, Frigerio I, Fuks D, Gavazzi F, Gayet B, Giardino A, Bas Groot K, Hackert T, Hassenpflug M, Kabir I, Keck T, Khatkov I, Kusar M, Lombardo C, Marchegiani G, Marshall R, Menon KV, Montorsi M, Orville M, de Pastena M, Pietrabissa A, Poves I, Primrose J, Pugliese R, Ricci C, Roberts K, Røsok B, Sahakyan MA, Sánchez-Cabús S, Sandström P, Scovel L, Solaini L, Soonawalla Z, Souche FR, Sutcliffe RP, Tiberio GA, Tomazic A, Troisi R, Wellner U, White S, Wittel UA, Zerbi A, Bassi C, Besselink MG, Abu Hilal M; European Consortium on Minimally Invasive Pancreatic Surgery (E-MIPS). Ann Surg. 2017 Nov 2. doi: 10.1097/SLA.0000000000002561. [Epub ahead of print]
 • Prognosis of sporadic resected small (≤2 cm) nonfunctional pancreatic neuroendocrine tumors - a multi-institutional study. Sallinen VJ, Le Large TTY, Tieftrunk E, Galeev S, Kovalenko Z, Haugvik SP, Antila A, Franklin O, Martinez-Moneo E, Robinson SM, Panzuto F, Regenet N, Muffatti F, Partelli S, Wiese D, Ruszniewski P, Dousset B, Edwin B, Bartsch DK, Sauvanet A, Massimo F, Ceyhan GO, Gaujoux S; Pancreas 2000 research group. HPB (Oxford). 2017 Oct 5. pii: S1365-182X(17)30939-5.
 • Demonstration of Tissue Resident Memory CD8 T Cells in Insulitic Lesions in Adult Patients with Recent-Onset Type 1 Diabetes. Kuric E, Seiron P, Krogvold L, Edwin B, Buanes T, Hanssen KF, Skog O, Dahl-Jørgensen K, Korsgren O. Am J Pathol. 2017 Mar;187(3):581-588.
 • Laparoscopic surgery for pancreatic neoplasms: the European association for endoscopic surgery clinical consensus conference. Edwin B, Sahakyan MA, Abu Hilal M, Besselink MG, Braga M, Fabre JM, Fernández-Cruz L, Gayet B, Kim SC, Khatkov IE; EAES Consensus Conference Study Group. Surg Endosc. 2017 May;31(5):2023-2041.
 • Development of autoimmune pancreatitis is independent of CDKN1A/p21-mediated pancreatic inflammation. Seleznik GM, Reding T, Peter L, Gupta A, Steiner SG, Sonda S, Verbeke CS, Dejardin E, Khatkov I, Segerer S, Heikenwalder M, Graf R. Gut. 2017 Aug 3. pii: gutjnl-2016-313458.
 • Bioinformatory-assisted analysis of next-generation sequencing data for precision medicine in pancreatic cancer. Malgerud L, Lindberg J, Wirta V, Gustafsson-Liljefors M, Karimi M, Moro CF, Stecker K, Picker A, Huelsewig C, Stein M, Bohnert R, Chiaro MD, Haas SL, Heuchel RL, Permert J, Maeurer MJ, Brock S, Verbeke CS, Engstrand L, Jackson DB, Grönberg H, Löhr JM.Mol Oncol. 2017 Oct;11(10):1413-1429.
 • Hypoglycemia and decreased insulin requirement caused by malignant insulinoma in a type 1 diabetic patient: when the hoof beats are from a zebra, not a horse. Gjelberg HK, Hoem D, Verbeke CS, Eide J, Cooper JG, Molven A. Clin Case Rep. 2017 Apr 6;5(6):761-768.
 • Stroma-regulated HMGA2 is an independent prognostic marker in PDAC and AAC. Strell C, Norberg KJ, Mezheyeuski A, Schnittert J, Kuninty PR, Moro CF, Paulsson J, Schultz NA, Calatayud D, Löhr JM, Frings O, Verbeke CS, Heuchel RL, Prakash J, Johansen JS, Östman A. Br J Cancer. 2017 Jun 27;117(1):65-77.
 • A Preliminary Report: Radical Surgery and Stem Cell Transplantation for the Treatment of Patients With Pancreatic Cancer. Omazic B, Ayoglu B, Löhr M, Segersvärd R, Verbeke C, Magalhaes I, Potacova Z, Mattsson J, Terman A, Ghazi S, Albiin N, Kartalis N, Nilsson P, Poiret T, Zhenjiang L, Heuchel R, Schwenk JM, Permert J, Maeurer MJ, Ringden O. J Immunother. 2017 Mar 23.
 • Intraductal papillary mucinous neoplasms of the pancreas: reporting clinically relevant features. Del Chiaro M, Verbeke C. Histopathology. 2017 May;70(6):850-860.
Emneord: Kreftforskning
Publisert 19. mai 2017 15:00 - Sist endret 6. juli 2022 13:23

Kontakt

Gruppeleder

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere