English version of this page

Rehabilitering etter traumer

Forskergruppen genererer kunnskap om skademekanismer og konsekvenser av traumer, pasientforløp og utfordringer innen behandling og rehabilitering, inkludert pasientens rehabiliteringsbehov.

Hovedfokus for forskningen er traumer og traumatisk hjerneskade (TBI), samt ikke-traumatisk subaraknoidalblødning.
 
Forskningen er tverrfaglig og samarbeidsrettet, og samhandling mellom genetikere, intensivmedisin, nevrokirurgi, nevroradiologi, nevropsykologi og rehabilitering har blitt etablert i løpet av de siste ti årene både på regionale, nasjonale og internasjonale nivåer.

Forskningsmål

Gruppen har satt seg ulike mål fremover. Vårt langsiktige forskningsmål er:

 • å få bedre forståelse av mekanismer, forløp og konsekvenser av traumer ved bruk av translasjonsforskningsstrategi
 • å utvikle evidensbaserte og effektive protokoller for implementering av rehabilitering
 • å styrke våre nåværende forskningssamarbeider og ta initiativ til nytt nasjonalt og internasjonalt forskningssamarbeid om traumer og TBI

Våre spesifikke forskningsmål er å generere forskningsbasert kunnskap om:

 • Biomarkører for TBI og alvorlighetsgrad av skaden, inkludert morfologiske endringer i hjernen
 • Funksjonsutfall av skaden på kort og lang sikt, herunder fysisk, kognitiv og psykososial funksjon, tilbakevending til jobb og helserelatert livskvalitet
 • Organisering av pasientbehandling, forløpet i rehabiliteringen, og kostnadseffektiviteten av rehabiliteringsintervensjoner
 • Pasientens behov for rehabilitering og helsetjenester

Samarbeid

Forskergruppen har samarbeidspartnere både nasjonalt og internasjonalt. De viktigste er:

Nasjonalt

 • Oslo Traumatic Brain Injury Outcome and Rehabilitation Research Network (OBIOR- research network)
 • Sunnaas sykehus HF
 • Universitetssykehuset Nord-Norge HF
 • St Olavs hospital HF
 • Universiteter i Oslo, Tromsø, Bergen og Trondheim
 • OsloMet
 • NAV

Internasjonalt

 • Karolinska institutet, Uppsala, Umeå og Sahlgrenska Universitetssjukhus, Sverige
 • København Universitetshospital og Hammel Rehabiliteringscenter, Danmark
 • Virginia Commonwealth University, Richmond, USA
 • BioCruces Health Research Institute, Spania
 • Universitetet i California, San Diego, CA, USA
 • Universitetet i Göttingen, Tyskland
 • Universitetet i Salamanca, Spania
 • Hannover Medical School, Tyskland
 • CENTER-TBI collaborators across the European hospitals/universities

Utvalgte publikasjoner

 • Andelic N, Røe C, Brunborg C, Zeldovich M, Løvstad M, Løke D, Borgen IM, Voormolen DC, Howe EI, Forslund MV, Dahl HM, von Steinbuechel N; CENTER-TBI participants investigators. “Frequency of fatigue and its changes in the first 6 months after traumatic brain injury: results from the CENTER-TBI study” J Neurol. Epub 2020 Jul 16. doi: 10.1007/s00415-020-10022-2
 • Sveen U, Guldager R, Soberg HL, Andreassen TA, Egerod I, Poulsen I. “Rehabilitation interventions after traumatic brain injury: a scoping review” Disabil Rehabil. 2020 Jun 13:1-8. doi: 10.1080/09638288.2020.1773940
 • Rasmussen MS, Arango-Lasprilla JC, Andelic N, Nordenmark TH, Soberg HL. "Mental Health and Family Functioning in Patients and Their Family Members after Traumatic Brain Injury: A Cross-Sectional Study" Brain Sci. 2020 Sep 25;10(10):670. doi: 10.3390/brainsci10100670
 • Howe EI, Fure SCR, Løvstad M, Enehaug H, Sagstad K, Hellstrøm T, Brunborg C, Røe C, Nordenmark TH, Søberg HL, Twamley E, Lu J, Andelic N. “Effectiveness of Combining Compensatory Cognitive Training and Vocational Intervention vs. Treatment as Usual on Return to Work Following Mild-to-Moderate Traumatic Brain Injury: Interim Analysis at 3 and 6 Month Follow-Up” Front Neurol. 2020 Nov 10;11:561400. doi: 10.3389/fneur.2020.561400
 • Gormley M, Devanaboyina M, Andelic N, Røe C, Seel RT, Lu J Long-term employment outcomes following moderate to severe traumatic brain injury: a systematic review and meta-analysis. Brain Inj, 2019. 33 (13-14), 1567-1580
 • Holthe OO, Hellstrom T, Andelic N, Server A, Sigurdardottir S Improvement and Prediction of Memory and Executive Functions in Patients Admitted to a Neurosurgery Service With Complicated and Uncomplicated Mild Traumatic Brain Injury. J Head Trauma Rehabil, 2019. 34 (5), E45-E56
 • Røe C, Tverdal C, Howe EI, Tenovuo O, Azouvi P, Andelic N Randomized Controlled Trials of Rehabilitation Services in the Post-acute Phase of Moderate and Severe Traumatic Brain Injury - A Systematic Review. Front Neurol, 2019. 10, 557
 • Maas AIR, Menon DK, Adelson PD, Andelic N et al (InTBIR Participants and Investigators). Traumatic brain injury: integrated approaches to improve prevention, clinical care, and research. Lancet Neurol. 2017 Nov 6. pii: S1474-4422(17)30371-X
 • Soberg HL, Roe C, Brunborg C, von Steinbüchel N, Andelic N. The Norwegian version of the QOLIBRI - a study of metric properties based on a 12 month follow-up of persons with traumatic brain injury. Health Qual Life Outcomes. 2017 Jan 19;15(1)
 • Røe C, Skandsen T, Manskow U, Ader T, Anke A. Mortality and One-Year Functional Outcome in Elderly and Very Old Patients with Severe Traumatic Brain Injuries: Observed and Predicted. Behav Neurol. 2015; 845491
 • Soberg HL, Bautz-Holter E, Finset A, Roise O, Andelic N. Physical and mental health 10 years after multiple trauma: A prospective cohort study. J Trauma Acute Care Surg. 2015 Mar;78(3):628-33
 • Andelic N, Ye J, Tornas S, Roe C, Lu J, Bautz-Holter E, Moger T, Sigurdardottir S, Schanke AK, Aas E. Cost-effectiveness analysis of an early-initiated, continuous chain of rehabilitation after severe traumatic brain injury. J Neurotrauma 2014; 15; 31:1313-20

 

Publisert 3. des. 2013 10:52 - Sist endret 20. sep. 2021 15:35

Kontakt

Gruppeleder

Deltakere

 • Nada Hadzic-Andelic
 • Cecilie Røe
 • Erik Bautz-Holter
 • Unni Sveen
 • Helene L. Søberg
 • Tonje Haug Nordenmark
 • Marit V. Forslund
 • Ingerid Kleffelgaard
 • Tanja Karic
 • Torgeir Hellstrøm
 • Mari S. Rasmussen
 • Elin Western
 • Emilie I. Howe
 • Silje Fure
 • Ida M. Borgen Henriksen
 • Håkon Moksnes
 • Line Preede
 • Cathrine Buaas Tverdal
Detaljert oversikt over deltakere