English version of this page

Rehabiliteringsbehov, rehabiliteringstilbud og kostnader det første året etter skader

Om prosjektet

Traumatisk skade er en ledende årsak til funksjonshemming over hele verden, og medfører store samfunnsmessige konsekvenser på grunn av høye behandlingskostnader og tap av produktivitet. Dette prosjektet retter seg mot barn og voksne innlagt traumesykehusene i Sør-Øst og Nord Norge med moderate og alvorlige skader i kroppen som f.eks. kompliserte skjelettbrudd, hodeskader, skader på nerver, lunger, indre organer, muskulatur, bløtdeler og ansikt. Hovedformålet er å kartlegge rehabiliteringsbehov, rehabiliteringstilbudet og kostnader det første året etter skader. Basert på data fra Nasjonalt Traumeregister, studien vil estimere prevalensen av rehabiliteringsbehov og kostnader av rehabilitering og helse- og sosiale tjenester. Vurdering av rehabiliteringsbehov tar sikte på å få en bedre forståelse av det eksisterende tjenestetilbudet og gapene mellom rehabiliteringsbehov og tjenester, samt hvordan alder, alvorlighetsgrad av skaden og geografisk variasjon i tjenestetilbudet innvirker på pasientens funksjonsutkomme.

Brukermedvirkning

Det er etablert et bruker panel bestående av en tidligere pasient, en pårørende og en personlig assistent.

Finansiering

Helse Sør Øst - åpen prosjektstøtte

Samarbeid

 • Oslo Universitetssykehus
 • Universitetssykehuset Nord-Norge
 • CHARM og Avdeling for helseledelse og helseøkonomi, HELSAM
 • Sunnaas sykehus HF
 • Nasjonalt Traumeregister
 • Virginia Commonwealth University, Richmond, USA
 • University of Turku /Turku University Hospital, Finland
 • Oxford Academic Health Science Centre/ Biomedical Research Centre, UK
 • Université de Versailles-Saint-Quentin, Garches, France
 • Personskadeforbundet/brukerpanel

Postdoktor og phd stipendiater

 • Mari S. Rasmussen er ansatt som Poskdoktor, og Håkon Moksnes og Christoph Schafer som stipendiater i prosjektet.

Utvalgte publikasjoner

Publisert 14. nov. 2019 15:12 - Sist endret 4. mars 2022 10:53

Kontakt

Prosjektleder:

Nada Andelic

Deltakere

 • Cecilie Røe
 • Eline Aas
 • Grace Engen
 • Marit Kirkevold
 • Nada Hadzic-Andelic
 • Audny Anke
 • Christina Gaarder
 • Christoph Schäfer
 • Eirik Helseth
 • Elisabeth Jeppesen
 • Frank Becker
 • Helen Dawes
 • Helene L. Søberg
 • Hilde M. Dahl
 • Håkon Moksnes
 • Juan Lu
 • Khaled Meknas
 • Kristian Bartnes
 • Mari S. Rasmussen
 • Marianne Løvstad
 • Olav Røise
 • Olli Tenovuo
 • Paul B. Perrin
 • Philippe Azouvi
 • Pål Aksel Næss
 • Shirin Kordasti Frisvold
 • Torgeir Hellstrøm
 • Unni Sveen
Detaljert oversikt over deltakere