English version of this page

Skrøpelighet og kreft

Gruppen består av klinikere og forskere med interesse for geriatrisk onkologi og skrøpelighetsvurderinger.

Vi jobber med å samle kliniske data og utvikle verktøy for å optimalisere kreftbehandling for eldre pasienter. Risiko ved behandling må tilpasses pasientens grad av skrøpelighet og prioriterte målsetninger, for eksempel å bevare selvstendighet.

Om gruppen

Gruppens medlemmer driver først og fremst med klinisk og epidemiologisk forskning innen temaer som preoperative vurderinger av eldre pasienter, geriatrisk vurdering og intervensjon, vurdering av nytte versus risiko ved intervensjoner på eldre, multimorbiditet, prehabilitering, samvalg, livskvalitet, funksjonsnivå samt kognitiv svikt og samtykkekompetanse.

Prosjekter

Her er en oversikt over våre pågående prosjekter.

 • Frailty and cognitive function in older adults undergoing TAVI
  Ph.d.-prosjekt, kandidat Tora Engstad
 • GerOnTe - Streamlined Geriatric and Oncological evaluation based on IC Technology for holistic patient-oriented healthcare management for older multimorbid patients (H2020-finansiert prosjekt, 2021)
  Siri Rostoft er en consortium partner, på vegne av OUS
 • Vulnerability measures in older adults with cancer, and their potential covariance and Impact
  Ph.d.-prosjekt, kandidat Magnus Harneshaug
 • Geriatric assessment with management for older patients with cancer receiving radiotherapy. A Norwegian cluster-randomised controlled pilot study
  Ph.d.-prosjekt, kandidat Inga Røyset
 • Stråleterapistudien. Bedre livskvalitet og funksjon for eldre kreftpasienter som får ekstern strålebehandling – en prospektiv observasjonsstudie
  Ph.d.-prosjekt, kandidat Guro Falk Eriksen

Samarbeid

 • SIOG – International Society for Geriatric Oncology
 • AFS – Forskningssenter for aldersrelatert funksjonssvikt og sykdom, sykehuset Innlandet
 • NTNU – Norges teknisk vitenskapelige universitet
 • SLE – Senter for medisinsk etikk
 • FHI - Folkehelseinstituttet
   
Publisert 25. mai 2022 14:28 - Sist endret 25. mai 2022 21:07

Kontakt

Gruppeleder

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere