Om forskningen ved instituttet

Vår forskning spenner over et bredt spekter av fagområder innen klinisk pasientnær forskning og eksperimentell laboratoriemessig forskning.

Den høye forskningsaktiviteten ved instituttet gjenspeiles blant annet i et høyt antall avlagte doktorgrader. Klinmed har også to sentre for fremragende forskning (SFF) og fem K.G. Jebsensentre.

Organisering av forskningen på instituttet

Forskningen ved instituttet er organisert i forskergrupper. Disse har dels sin tilhørighet i den enkelte klinikk, dels på tvers av klinikker. Våre forskere driver utstrakt samarbeid med forskere fra andre institusjoner, nasjonalt og internasjonalt.

Forskningsinfrastruktur

Mange fagmiljøer ved instituttet er avhengige av omfattende og kostbar forskningsinfrastruktur i form av avansert vitenskapelig utstyr. Instituttet har infrastruktur innenfor ulike teknologiområder som skal dekke dette behovet.

Kjernefasiliteter

En kjernefasilitet har særlig kostbart utstyr som gjøres allment tilgjengelig også for forskere utenfor fasiliteten.

Instituttets fasiliteter finner du sammen med de andre kjernefasilitetene ved fakultetet.

Øvrig forskningsinfrastruktur

SERIT: Helse Sør-Øst infrastruktur for klinisk forskning og translasjonsforskning.

Klinmeds forskningsstøtteteam

Er du ansatt ved Klinmed og behøver hjelp til å søke om eksterne midler, hjelp til utforming av søknaden, eller behøver du å finne den beste forskningsstøtten til ditt prosjekt?

Vi har et eget team for forskningsstøtte som hjelper Klinmeds forskere med å finne fram i jungelen av støttefunksjoner.

Ta kontakt med forskningsstøtteteamet på e-post!

 

 
Publisert 18. okt. 2016 15:46 - Sist endret 10. nov. 2022 14:10