English version of this page

CMV

CMV er et β-herpesvirus som er svært utbredt i befolkningen.

CMV (humant cytomegalovirus) er et β-herpesvirus, og omtrent halvparten av befolkningen er smittet innen de er 20 år. Etter første infeksjon er viruset i kroppen livet ut, men kan blusse opp igjen fra tid til annen.

Hos friske personer merkes infeksjonen ofte ikke, mens hos pasienter med svekket immunforsvar kan den få svært alvorlige følger. I tillegg er CMV den mest vanlige infeksjonen som overføres fra mor til barn ved graviditet og kan føre til at fosteret får hjerneskade.

Et av hovedfokusene våre er epigentiske mekanismer for reaktivering av latent CMV.

Epigenetikk kan blant annet være kjemiske modifikasjoner (som metylering) på arvematerialet som er viktig for blant annet proteinproduksjon. Reguleringen foregår ved hjelp av forskjellige enzymer som setter på eller fjerner modifikasjonen som av-og-på knapper.

Ved å dyrke forskjellige typer celler med henholdsvis latent og reaktivert infeksjon, kan vi infisere disse med CMV og så undersøke dem for epigenetiske markører på både CMV- og vertscellegenom.

Publisert 11. juli 2013 10:02 - Sist endret 5. apr. 2017 13:11

Kontakt